BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej
Public Relations in the Integrated Marketing Communication System
Źródło
Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2004, nr 8, s. 249-268, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Komunikowanie marketingowe, Media, Instrumenty zarządzania
Public relations, Marketing communication, Media, Management instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na bazie definicji spotykanych w literaturze przedmiotu określono kilka podstawowych cech public relations (PR) oraz wskazano na miejsce PR w systemie komunikacji marketingowej. Omówiono teoretyczne modele oraz sprecyzowano funkcje i zasady PR. Scharakteryzowano grupy interesariuszy i instrumenty PR. Zwrócono uwagę na duże znaczenie media relations w zarządzaniu relacjami społecznymi. Istotne znaczenie media relations wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze z faktu, że upowszechniana informacja, komentarz i kontekst (czas, miejsce, kolejność prezentacji) znajdują się w zasadzie poza kontrolą przedsiębiorstwa. Ich omówienie i interpretacja medialna może być odmienna od oczekiwań przedsiębiorstwa. Po drugie, media mogą, i zazwyczaj często tak czynią, publikować informacje nie tylko pozytywne, lecz krytyczne wobec przedsiębiorstwa. Tym zagrożeniom winna sprostać właściwa współpraca przedsiębiorstwa z mediami, obejmująca trzy kierunki działań: przygotowanie precyzyjnej informacji, kontakty - spotkania, wizyty, konferencje medialne (prasowe) oraz szybkie reagowanie na krytykę w mediach. (fragment tekstu)

This paper describes the function and the sense of public relations in the integrated marketing communication system. It is presented as a theoretical study consisting of three parts. The first analyses the nature of PR in the standard perspective. This reflection is based on J. Gruning and T. Hant's idea of PR as a form of communication management between an organisation and its environment. The second part concentrates on the analysis of the function and the rules of PR at two levels: strategic and operational function, which are being related to the basic tasks of marketing communication system. The last part includes an analysis of the groups of reference, instruments and levels used by PR in acting on the particular segments of the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benett P.D., Dictionary of Marketing Terms, AMA, Chicago 1995.
 2. Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 3. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 4. Collis T., Finansowe public relations [w:] Public relations w praktyce, praca zbior. pod red. A. Gregory, Wydawnictwo PSB, Kraków 1997.
 5. Evans B., Władza lokalna i relacje z rządem [w:] Public relations w praktyce, praca zbior. pod red. A. Gregory, Wydawnictwo PSB, Kraków 1997.
 6. Goban-Klas T., Teoria komunikowania jako fundament Public Relations, "Marketing i Rynek" 1997, nr 4.
 7. Gruning J., Hunt T., Managing Public Relations, Holt, Rinehart and Wiston, New York 1984.
 8. Gruning J., Organizations Environments and Models of Public Relations, "Public Relations Research & Education" 1984, vol. 11.
 9. Hermanns A., Naundorf S., Public Relations [w:] Vahlens Großes marketing Lexikon, pod red. H. Diller, Verlag C.H. Beck, Verlag Vahlen, München 1992.
 10. Kleebinder H.P., Internationale Public Relations. Analyse Öffentlicher Meinungsbildung in Europa zum Thema Mobilität, Gabler Verlag, DeutscherUniversitäts Verlag, Wiesbaden 1995.
 11. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 12. Meffert H., Bolz J., Internationales Marketing-Management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln 1988.
 13. Meffert H., Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986.
 14. Mounter P., Stosunki ze społecznością [w:] Public Relations w praktyce, praca zbior. pod red. A. Gregory, Wydawnictwo PSB, Kraków 1997.
 15. Oeckl A., Handbuch der Public Relations, München 1964, cyt. za: H.P. Kleebinder, Internationale Public Relations. Analyse öffentlicher Meinungsbildung in Europa zum Thema Mobilität, Gabler Verlag, DeutscherUniversitäts Verlag, Wiesbaden 1995.
 16. Polakowska-Kujawa J., Kujawa M., Sponsoring. Aspekty prawne i gospodarcze, Poltext, Warszawa 1994.
 17. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing. Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 18. Rozwadowska B., Współczesne koncepcje public relations w ujęciach modelowych, "Marketing i Rynek" 1999, nr 11.
 19. Stecki L., Sponsoring, TNOiK, Toruń 1995.
 20. Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować swoją firmę wspierając innych, Business Press, Warszawa, b.r.w.
 21. Wiktor J.W, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
 22. Wójcik K., Public Relations od A do Z, A.W. Placet, Warszawa 1997.
 23. Zeanah Ch.H., An American Corporate View - a Perception, cyt. za S. Black, Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 24. Zemler Z., Public Relations. Kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992.
 25. Żbikowska A., Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim, AE w Krakowie, Wydział Zarządzania (rozprawa doktorska), Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7351
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu