BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwankiewicz-Rak Barbara
Tytuł
Poziom konsumpcji i infrastruktury usług zbiorowych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 1950-1988
The Consumption Levels and Infrastructure of Public Servicing with Reference to Social-Economical Development in Poland from 1950 to 1988 Year
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 635, s. 69-77
Tytuł własny numeru
Rynek i konsumpcja
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja usług, Usługi społeczne niematerialne, Konsumpcja społeczna, Poziom konsumpcji, Gospodarka, Rozwój społeczno-gospodarczy, Wzorzec rozwoju Hellwiga, Infrastruktura społeczna, Poziom życia
Consumption, Services consumption, Non-material social services, Social consumption, Consumption level, Economy, Social economic development, Hellwig's development model, Social infrastructure, Living standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wyników analizy konsumpcji zbiorowej usług społecznych w latach 1950-1988. Analizę przeprowadzono metodą taksonomiczną posługując się wzorcem rozwoju społeczno-gospodarczego Hellwiga. Określono w ten sposób szczegółowe wzorce dla rozwoju społeczno-gospodarczego, konsumpcji: usług ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, kultury i infrastruktury społecznej.

The article contains the results of comparison analysis of public consumption levels, social infrastructure potential and economical development in Poland from 1950 to 1988. Z. Hellwig's "pattern of economical development" taxonomical method was used. The analyses revealed connection between levels of social-economical development and infrastructure and consumption of health protection servicing. But, there is poor connection between level of social-economical development in Poland and potential of infrastructure and consumption of educational and cultural servicings from 1950 to 1988. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwankiewicz-Rak E.: Konsumpcja zbiorowa w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznym Polski, Wrocław: IRUHiU AE 1990 (maszynopis powielony).
  2. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
  3. Sokołowski A., Zając K.: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE 1987.
  4. Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. Warszawa: PWE 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu