BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wielowymiarowe aspekty ubóstwa - statystyczna analiza zasobów dóbr trwałego użytku w gospodarstwach domowych rolników
Multidimensional Aspects of Poverty - Statistical Analysis of Durable Goods in Farmers' Households
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 511-518, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza statystyczna, Ubóstwo, Dobra konsumpcyjne, Gospodarstwa rolne, Model logitowy
Multi-dimensional statistical analysis, Poverty, Consumer goods, Arable farm, Logit model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wielowymiarowa analiza ubóstwa omówiona w tej pracy opiera się na koncepcji ładu nabycia dóbr trwałego użytku. W celu określenia wpływu różnych czynników demograficznych, społecznych i ekonomicznych na kolejność nabywania dóbr trwałego użytku, wykorzystano uporządkowane modele logitowe. Analiza empiryczna została oparta na badaniach ankietowych budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2003 roku.

Multidimensional aspects of poverty based on the concept of order of acquisition of durable goods is undertaken in this paper. The idea is that in general households acquire durable goods in a given order which reveals information on their wealth. In order to derive the impact of various explanatory variables on the degree of deprivation of the farmers' households ordered logit models were applied. The empirical analyses were based on the Household Budget Survey carried out by the Central Statistical Office in 2003. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agresti A. (2001), An Introduction to Categorical Data Analysis, Wiley&Sons Inc., New York.
  2. Borooah V.K. (2001), Logit and Probit: Ordered and Multinomial Models, „Sage University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Science" nr 07-138, Thousand Oaks.
  3. Budżety gospodarstw domowych w 2003 (2004), GUS, Warszawa.
  4. Deutsch J., Silber J. (2007), The Order of Acquisition of Durable Goods and the Multidimensional Measurement of Poverty, [w:] Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement, red. N. Kakwani, J. Silber, Macmillan, Palgrave.
  5. Dudek H. (2007), An Identification of Farmers' Households in Danger of Poverty on the Ground of Ordered Logit Model, [w:] Taksonomia 14, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, AE, Wrocław, s. 367-175.
  6. Gruszczyński M. (2000), Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego, „Przegląd Statystyczny" nr 47, s. 175-186.
  7. Long J.S., Freese J. (2001), Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata. Stata Press Publication, College Station, Texas.
  8. Panek T. (2004), Ubóstwo i nierówności, [w:] Statystyka społeczna, red. T. Panek, A. Szulc, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  9. Panek T. (1991), Demographic and Socio-economic Determinants of Poverty: Case Study of Poland. [w:] Poverty Measurement for Economies in Transition in Eastern European Countries, Polish Statistical Association, Warsaw.
  10. Paroush, J. (1965), The Order of Acquisition of Consumer Durables, „Econometrica", vol. 33, s. 225-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu