BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Koszela Grzegorz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
Tytuł
Klasyfikacja rozkładów dochodów gospodarstw domowych
Households Classification of Income Distributions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 535-543, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Klasyfikacja, Rozkład dochodów, Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego
Classification, Income distribution, Households, Household income, Budgets of households
Uwagi
summ.
Abstrakt
W badaniach społecznych dochody ludności są najważniejszym czynnikiem odzwierciedlającym poziom życia ludności oraz jego zróżnicowanie. Przedstawiono metody klasyfikacji rozkładów dochodów gospodarstw domowych z 16 województw Polski z wykorzystaniem rozkładu teoretycznego oraz wybranych metod taksonomicznych. Starano się wyznaczyć najlepszy podział rozkładów dochodowych za pomocą miar zawartości i odrębności skupień.

An income distributions classification of Polish households from 16 provinces of Poland is presented. The research material was gained from microobservations issued from households incomes examined by GUS. Empiric income distributions were approximated using Dagum model with three parameters. It enables to identify each of 16 income distributions with certain point in three dimensional space. Objects obtained this way were put under classification using different clustering methods. By the examination of differentiation inside the group and between groups, the best income distributions division was selected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza ekonometryczna kształtowania się plac w Polsce w okresie transformacji (1999), red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków. Budżety gospodarstw domowych w 2000 r. (2001), GUS, Warszawa.
  2. Dagum C. (1977), A New Model of Personal Income Distribution: Spécification and Estimation, „Economie Appliquée" 30 (3), s. 413-437.
  3. Jędrzejczak A. (1990), Uwagi o zastosowaniu rozkładu Daguma do badania rozkładów płac, „Wiadomości Statystyczne" nr 7, s. 23-25.
  4. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna, Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielo- cechowych, AE, Wrocław.
  5. Kośny M. (2001), Probabilistyczne modele rozkładów dochodów - weryfikacja empiryczna, „Wiadomości Statystyczne" nr 7, s. 20-35.
  6. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A. (2007), Próba klasyfikacji rozkładów dochodów gospodarstw domowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" VIII, SGGW, Warszawa, s. 321-329.
  7. Łukasiewicz P., Orłowski A. (2003a), Rozkłady dochodów jako czynnik zróżnicowania regionalnego. „Strategie Rozwoju Lokalnego", SGGW, Warszawa, s. 70-80.
  8. Łukasiewicz P., Orłowski A. (2003b), Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw wiejskich za pomocą modeli rozkładu dochodów, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis" 232, Oeconomica 42, Szczecin, s. 121-127.
  9. Łukasiewicz P., Orłowski A. (2003c), Probabilistyczne modele rozkładu dochodów polskich gospodarstw domowych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" III, SGGW, Warszawa, s. 122-130.
  10. Plucińska A., Pluciński E. (2000), Probabilistyka, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu