BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
System informacji o talentach
The Talent Information System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 807, s. 19-31, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, System informacyjny przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Talent management, Information system of enterprises, Human Resources Management (HRM), Computer aiding management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie, jak powinien być zbudowany system informacji o talentach, gromadzący i przetwarzający informacje o utalentowanych pracownikach po to, aby lepiej i efektywniej wykorzystywać tę grupę zatrudnionych do realizacji określonych zadań. (fragment tekstu)

In the first part of this article, the author presents the arguments in favour of the importance of talented staff if a company wants to gain a competitive advantage. In the next part, the author presents the tools, thanks to which a company and its subsidiaries can gain the information essential for effective talent management. The author’s presentation of the talent information system focuses on describing how its various elements should be constructed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H. [2006], Istota i treść systemu zarządzania zasobami ludzkimi [w:] System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, red. H. Bieniok, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 2. Borkowska S. [2007], O jakości zarządzania talentami [w:] W kierunku jakości kapitału ludzkiego, red. A. Pocztowski, IPiSS, Warszawa.
 3. Brittain S. [2007], How to... Manage Key Talent, „People Management”, vol. 13, nr 12.
 4. Buckingham M., Vosburgh R.M. [2001], The 21st Century Human Resources Function: It’s the Talent, Stupid!, „Human Resource Planning”, vol. 24, nr 4.
 5. Buhler P.M. [2006], Managing in the New Millenium: Are You Addressing the Talent Shortage, „SuperVision” , November.
 6. Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M. [2007], Zarządzanie talentami - wyzwania, trendy, rozwiązania [w:] Kadry w Polsce 2007, Nowoczesna Firma, Obserwatorium Zarządzania, Warszawa.
 7. Handfield-Jones H., Michaels E., Axelrod B. [2001], Talent Management, A Critical Part of Every Leader’s Job, „Ivey Business Journal”, November/December.
 8. Hansen F. [2007], What is ‘Talent’, „Workforce Management”, January 15.
 9. Ingham J. [2006], Closing the Talent Management Gap, „Strategic HR Review”, vol. 5, nr 3.
 10. Juchnowicz M. [2006], Talent w organizacjach międzynarodowych [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, red. T. Listwan, S. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1130, Wrocław.
 11. Kisielnicki J. [2006], Informatyczne systemy wspomagania ZZL [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.
 12. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 13. Kowalczyk S. [2002], System informacji personalnej [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Maliszewska E. [2005], Zarządzanie talentami - rozważania praktyka [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 15. Maślanka K., Skudlik T. [2005], ING inwestuje w talenty, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 16. McGee L. [2006], CEOs’ Influence on Talent Management, „Strategic HR Review”, vol. 6, nr 1.
 17. Morawski M. [2006], Pracownicy wiedzy - nowa jakość w procesach zarządzania ludźmi [w:] Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, red. H. Król, Wizja Press & IT, Warszawa.
 18. Nycz M. [2004], Pozyskiwanie wiedzy z baz danych [w:] Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa, metody i techniki, red. M. Nycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Oleksyn T. [2006], Zarządzanie kompetencjami - tendencje zmian, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 12.
 20. Perechuda K. [2003], Agenci wiedzy w organizacjach przyszłości [w:] Organizacje przyszłości, Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Poldex, Kraków.
 21. Schweyer A. [2004], Talent Management Systems, John Wiley & Sons, Canada.
 22. Stabryła A. [2004], Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji mene-dżerskiej [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu