BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Controlling w obszarze funkcji personalnej
Controlling in the Area of the Personnel Function
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 807, s. 45-56, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Controlling personalny, Funkcja personalna, System wczesnego ostrzegania, Planowanie zasobów ludzkich
Personal controlling, Personal function, Early warning system, Human resources planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problemom controllingu w zakresie funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Przedstawiono controlling jako przydatne narzędzie w zakresie zarządzania personelem. Stanowi on nieodłączną część controllingu jako koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i jest określany mianem controllingu personalnego. Ten z kolei, jest pewnego rodzaju "system wczesnego ostrzegania", którego celem jest odpowiednio wczesne dostrzeganie i zidentyfikowanie zjawisk zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu. Pozwala to uniknąć lub zminimalizować ryzyko, jak również dostrzec możliwości, które się pojawią.

This article is devoted to the problem of controlling in the area of the personnel function of an enterprise. The author aims to present controlling as a useful tool in the area of personnel management. Controlling in the area of the personnel function constitutes an inseparable part of controlling as a concept of enterprise management and is termed personnel controlling. The latter, in turn, is a kind of “early warning system”; its purpose is to perceive and identify, in good time, phenomena both within the company and in its external environment. This makes it possible to avoid or minimise the risk of being surprised by sudden threats, as well as to take advantage of opportunities that arise. Early warning systems are information systems comprising a set of quantitative indicators, referring to signals that can be expressed in quantitative terms, and a set of qualitative indicators, which relate to signals that need to be described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasz K. [2003], Zrównoważona karta wyników jako narządzie controllingu personalnego, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 4.
 2. Bernais J., Ingram J. [2005], Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Clark T. [1996], HRM: a Unified Understanding or a Muliplicity of Meanings? [w:] European Human Resource Management, ed. by T. Clark, Blackwell Businness, Oxford.
 4. Gableta M. [1998], Identyfikacja gospodarowania potencjałem pracy w przedsiębiorstwie na potrzeby controllingu personalnego [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Human Resources Management 2002/2005. Bedeutung, Strategien, Trends [2002], Cap Gemini, Ernst & Young, Region Central Europe, Berlin.
 6. Ignaciuk E. [2000], Controlling personalny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 8.
 7. Ignaciuk E., Kątowski T. [2002], Planowanie zatrudnienia na zasadach controllingu, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 1.
 8. Kozioł L. [2006], Controlling personalny, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków.
 10. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 11. Sekuła Z. [2000], Controlling personalny. Cz. II: Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego, TNOiK i Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 12. Sikorski A. [2001], Controlling personalny, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 13. Storey J. [2001], Human Resource Management Today: An Assessment [w:] Human Resource Management. A Critical Text, ed. by J. Storey, Thomas Learning, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu