BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Integralność triady "kapitał - praca - pieniądz" warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej
Integrity of Triad "Capital - Labour - Money" as Determinant of Socio-Economic Consistency
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 17-31, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Kapitał ludzki, Kreowanie pieniądza, Pieniądz
Labour, Human capital, Create money, Money
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria kapitału określa kapitał jako zdolność do wykonywania pracy. Zatem praca jest uwarunkowana wartością kapitału ludzkiego, który zgromadził pracownik. Praca z kolei jest transferem kapitału pracownika do produktów pracy. W tym procesie ważna jest produktywność pracy, czyli moc, z jaką działa pracownik. Z tych przesłanek wynikają prawidłowe metody pomiaru kosztów pracy. Spostrzeżenie, że w wyniku pracy powstają dwie kategorie: produkty i należności z tytułu pracy pozwalają określić naturę pieniędzy jako element triady "kapitał - praca - pieniądze". Stwarza to perspektywy korzystnej reorganizacji gospodarki towarowo-pieniężnej. (abstrakt oryginalny)

Theory of capital explains that capital is an ability of performing work. Thus the labour preconditioned by a size of the employee's human capital. What is more the labour is a transfer of human capital to products. In the labour process power that is to say the labour productivity is a vital category. These premises point out a right method of the labour cost measurement. Observation that the labour has double result; products and receivables leads to motion that money is apart of the mentioned triad. It opens respectable perspectives of reorganisation of the money -goods economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkins P., 2005, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań [Galileeo 's Finger - The Ten Great Ideas of Science, (2003)].
 2. Cieślak L, 2007, Rachunek kapitału ludzkiego jako podstawa zarządzania kosztami pracy, praca doktorska, Akademia im. Leona Koźmińskiego.
 3. Cieślak L, Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 4. Coveney P., Highfield R., 1991, The Arrow of Time, Flamingo, London.
 5. Dobija M., 2006, Abstrakcyjna natura pieniądza i T - model gospodarki towarowo-pieniężnej, Problemy Społeczne i Ekonomiczne, vol. 3, Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Kęty, ISSN 1734-0284.
 6. Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money [w:] Linda M. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, Inc., New York.
 7. Dobija M., 2008, "Labour productivity ratio and international comparison of economic performance - Formalization of the PPP theory and preliminary examinations", Paper presented at IEA 15th World Congress, Istanbul, Turkey, June 25-29, 2008 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=l 159729.
 8. Dobija M., 2009, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, z. nr 14, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 321-338.
 9. Garrison R., 2001, Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, Routledge, New York-London.
 10. Garrison R., 2006, Natural and Neutral Rates of Interest in Theory and Policy Formulation, Quarterly Journal of Austrian Economics (Winter) Vol. 9, No. 4.
 11. Goetzmann, William N. i Ibbotson, Roger G., 2005, "History and the Equity Risk Premium" (April 6, 2005). Yale ICF Working Paper No. 05-04. http://ssrn.com/ab-stract=702341.
 12. Krabbe J.J., 1993, A "Physiocratic" Approach to Sustainability, "International Journal of Social Economics", Vol. 20 No. 9,1993, pp. 15-21, ©MCB University Press.
 13. Knight, Frank H., 1921, Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company, [Online] available from http://www.econlib.org library/Knight/knRUPV.html; accessed 15 February 2006; Internet.
 14. Kurek В., 2004, Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 24 (80), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Rada Naukowa, Warszawa.
 15. Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA [w:] Górowski I. (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 375-392.
 16. Pikulska-Robaszkiewicz A., 1999, Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Schmandt-Besserat D., 2007, Jak powstało pismo, Wydawnictwo AGADE, Warszawa.
 18. Stankiewicz W., 2000, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 19. Spychalski G., 2000, Myśl ekonomiczna starożytności i średniowiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu