BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalski Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Interakcyjna strategia innowacji
Interactive Innovation Strategy
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 162-171, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Strategia innowacyjna, Badania i rozwój (B+R)
Innovations, Innovation strategy, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli, jaką interakcyjna strategia innowacji powinna spełniać w regionie. Oznacza to, że jednostki organizacyjne regionu, aby osiągnąć sukces muszą współpracować ze sobą. Interakcyjna strategia innowacji powinna im pomóc w alokacji środków, zmuszając organizację do dostarczania innowacji na rynek. (fragment tekstu)

Innovation consists of human effort and capital necessary to launch new products and services on the market. Every organisation looks for its own solutions as the strategy explains its definite directions of development. Innovation becomes then the issue of management of companies and public authority institutions - the state or region where human resources and appropriate capitals are grouped. Innovation is based, first of all, on a complex interaction between organisations and environmental factors. The paper presents deliberations on the support for this idea.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza SWOT dla województwa łódzkiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź lipiec 2007 r.
  2. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, dostępny w serwisie: European Trend Chart on Innovation www. trendchart.org
  3. Organisation for Economic Co-operation and Development - Centre for Educational Research and Innovation (2004), Innovation on the Knowledge Economy - Implications for Education and Learning, OECD Publishing House.
  4. Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, wyd. 3, OECD publishing 2005.
  5. Powell W W, Koput K. W, Bowie J. I., Smith-Doerr L., The Spatial Clustering of Science and Capital: Accounting for Biotech Firm - Venture Capital Relationships, "Regional Studies", 2002, Vol. 36(3).
  6. Rycroft R., Self-Organizing Innovations Networks: Implications for Globalization, The Georgie Washington Center for the Study of Globalization, Washington 2003.
  7. UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development, Harnessing Knowledge and Technology for Development, 2008.
  8. Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Stanowisko RSSG, w: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport Nr 26, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu