BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapeta Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Systemy wynagradzania w warunkach kryzysu gospodarczego
Remuneration Systems in the Condition of Economic Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 184-191, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, System płac, Kryzys gospodarczy
Remuneration, Wage system, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest kwestii zmian w systemie wynagrodzeń w organizacji. W pracy zakłada się, że pogorszenie sytuacji gospodarczej i zmiany na rynku pracy prowadzą do zmiany konfiguracji korporacyjnych systemów wynagrodzeń poprzez ekspozycję w dużej mierze funkcji kosztów i zmniejszenie świadczeń dodatkowych. W pracy zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych. Badania przeprowadzono w kilku przedsiębiorstwach.

The changeability of modern corporate environment makes remuneration a specific area within human resources management, especially in the period of economic crisis. This article is devoted to the question of changes in the remuneration systems in organisations. The thesis assumes that the deterioration of the economic situation and the resultant labour market changes lead to reconfiguration of corporate remuneration systems through the exposition to a large extent of the cost function and the reduction of fringe benefits. The thesis has been verified by empirical research based on surveys carried out in several enterprises. The basic research problems included in the article refer to the factors triggering changes in the remuneration systems, the impact of crisis on remuneration systems, the priorities of changes introduced under the influence of economic crisis and the areas of changes planned within the analysed area. The conclusion suggests that the first symptoms of crisis did not affect significantly the change in the approach to the structure of remuneration systems. The priority of actions undertaken nowadays is to reduce costs of remuneration and its management, which is to be implemented through modification of specific components of remuneration systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
  2. Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy. Raport z badań statutowych, maszynopis, red. A. Pocztowski, Kraków 2009.
  3. Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, red. S. Borkowska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu