BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańczyk Maciej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Działania antykryzysowe firm sektora MSP
Anti-crisis Corporate Measures in the SME Sector
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 204-221, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Small business, Corporation strategies, Enterprises crisis, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych strategii kryzysowych, realizowanych w firmach sektora MSP na podstawie badań przeprowadzonych w formie studium przypadków. W badaniach oparto się na analizie przypadku trzech podmiotów gospodarczych (X, Y, Z)mających status firmy z sektora MSP, prowadzących działalność: firma X jest producentem dekoracyjnych materiałów budowlanych, firma Y jest firmą usługową działającą w sektorze metalurgicznym, firma Z jest firmą handlową, działającą w sektorze artykułów małego gospodarstwa domowego oraz artykułów przemysłowych. (fragment tekstu)

The paper is to present basic crisis strategies that are possible to apply in the conditions of SME sector as well as to present and evaluate "crisis plans" implemented in the examined companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski M., Strategie przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, pod red. J. Bielińskiego, R. Ploska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
  2. Janiuk L, Strategiczne dostosowywanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
  3. Klimek J., Rola zarządzania strategicznego w rozwoju przedsiębiorczości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2006.
  4. Penc J., Strategie Zarządzania, Placet, Warszawa 1994.
  5. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
  6. Raport GUS: Dynamika sprzedaży produkcji montażowo-budowlanej w okresie I-XII 2008 do 2009.
  7. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
  8. Rosiek J., Zyguła A., Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, pod red. J. Bielińskiego, R. Ploska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
  9. Szpittler A., Nogalski B., Model biznesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Odbudowa jego wartości, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu pod red. J. Bielińskiego, R. Płoska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
  10. http://www.firmy.net, "Czy kryzys uderza w Polskie firmy? - raport z badań", 20 grudnia 2009 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu