BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec-Szczepańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Planowanie ryzyka strategicznego w przedsiębiorstwie
Corporate Strategic Risk Planning
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 222-230, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Enterprises, Risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona istota współczesnego ryzyka strategicznego i zaproponowane metody włączenia idei zarządzania ryzykiem w procesie planowania. W artykule wskazano na problem rosnącej niepewności otoczenia, na zakres ryzyka strategicznego oraz na alternatywne podejścia w stosunku do zarządzania ryzykiem strategicznym w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The article points to the problem of the growing environmental uncertainty, the scope of strategic risk and alternative approaches to corporate strategic risk management. Strategic risk includes threats connected with events and trends which can destroy the prospects for growth and adversely affect the corporate value. It concerns such areas as undertakings, client, technology, competition, brand, industry and stagnation. The accepted level of risk appetite differs between companies depending on the goals, corporate culture performance so far as well as the evolution of conditions in the general business environment. Assuming that in a number of situations, strategic choices are connected with the definite risk, it is claimed that risk should be an element of the modern strategic planning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Chapman R. J., Simple tools and techniques for enterprises risk management, John Wiley & Sons, LTD., Chichester 2008.
 3. Samuelson W. F, Marks S. G, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 4. Artykuły prasowe:
 5. Baird L. S., Thomas H., Toward a Contingency Model of Strategic Risk Taking, "Academy of Management Review", 1985, 10 (2).
 6. Beasley M. S., Frigo M. F, Strategic Risk Management: Cerating and Protecting Value, "Strategic Finance", maj 2007 r.
 7. Buehler К., Freeman A., Hulme R., Sztuka akceptacji właściwego ryzyka, "Harvard Business Review Polska", styczeń 2009 r.
 8. Courtney H., Kirkland J., Viguerie R, Strategia w warunkach niepewności, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2004 r.
 9. Paladino B., Strategically managing risk in today's perillus markets, "Strategic Finance", November 2008.
 10. Saini A., Martin K. D., Strategic Risk-Taking Propensity: The Role of Ethical Climate and Marketing Control, "Journal of Business Ethics", 2009, 90.
 11. Sitkin S. В., Pablo A. L., Reconceptualizing the Determinants of Risk Behavior, "Academy of Management Review", 1992, 17 (1).
 12. Slywotzky J., Drzik J., Ryzyko strategiczne - najgroźniejsze choć niedoceniane, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień 2005 r.
 13. Slywotzki A. J., Finding the Upside Advantage in Downside Risk, "Strategic Finance", November 2008.
 14. The 2009 Ernst & Young business risk raport - The top 10 risks for global business, www.ey.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu