BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Aleksander (University of Lodz, Poland), Kębłowski Piotr (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Long-Run Relationships Between Wages and Prices in the Polish Economy : an Application of SVEqCM
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 190, s. 95-107, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Econometic Models
Słowa kluczowe
Płace, Ceny, Analiza wielowymiarowa, Podatki, Modele ekonometryczne
Wages, Prices, Multi-dimensional analysis, Taxes, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizowane jest sprzężenie płacowo-cenowe w powiązaniu z podatkami. Ceny są objaśniane na szczeblu producenta, sprzedaży dóbr konsumpcyjnych i indeksu kosztów utrzymania. Związki płacowo-cenowe zostały zidentyfikowane dzięki zastosowaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone na podstawie polskich danych miesięcznych obejmujących okres od stycznia 1993 do grudnia 2003. Wyniki pozwalają stwierdzić, że w systemie wyróżnionych zmiennych występowały w tym okresie cztery stabilne relacje długookresowe. Odpowiednia dekompozycja kształtowania się cen pozwoliła na uwzględnienie wszystkich postulatów formułowanych na gruncie teorii ekonomii oraz umożliwiła pokazanie jak podatki wpływają na proces podejmowania decyzji przez pracobiorców i pracodawców. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to investigate the price system and the wage equation in the presence of taxes. Price formation is analysed at three levels: producer's prices, trade of consumer goods, and at the aggregate level of the cost of living index. The long-run relationships are identified by applying multivariate cointegration analysis. The empirical analysis is based on Polish monthly data covering the period from January 1993 to December 2003. The empirical results allow to conclude that there were as many as four stable long-run relationships driving inflation in Poland during the transition years. Appropriate decomposition of price formation made it possible to incorporate all circumstances postulated by economic theory and to show how taxes impact decisions made by employers and employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Durbin J. ( 1969), Tests for Serial Correlation in Regression Analysis Based on the Periodogram of Least Squares Residuals, Biometrika 56, 1-16
 2. Gonzalo J. (1994), Five Alternative Methods of Estimating Long-Run Equilibrium Relationships, Journal of Econometrics 60, 1-2
 3. Greenslade J. V., S. G. Hall, S. G. B, Henry (2002), On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: Practical Procedures with an Application to UK Wages and Prices, Journal of Economic Dynamics and Control 26, 9-10
 4. Johansen S. (1996), Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, In C. W. J. Granger, G. E. Mizon, (Eds.), Advanced Texts in Econometrics, Oxford University Press, Oxford
 5. Kębłowski P., A. Welfe (2004), The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root, Economics Letters 85, 257-263
 6. Klein L. R., A. Welfe, W. Welfe (1999), Principles of Macroeconometric Modeling, North-Holland, Amsterdam
 7. Layard R. N., J. Stephen, R. Jackman (1991), Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labor Market, Oxford University Press, Oxford
 8. Lutkepohl H., P. Saikkonen, C. Trenkler (2001), Maximum Eigenvalue Versus Trace Tests for the Cointegrating Rank of a VAR Process, Econometrics Journal 4,287-310
 9. Niekeli S. J. (1984), The Modelling of Wages and Employment, In: D. F. Hendry, K. F. Wallis, (Eds.), Econometrics and Quantitative Economics, Basil Blackwell, Oxford
 10. Pesaran H. M., Y. Shin, R. J. Smith (2000), Structural Analysis of Vector Error Correction Models with Exogenous 1(1) Variables, Journal of Econometrics 97, 293-343
 11. Tobin J. (1972), The Wage-Price Mechanism: Overview of the Conference, In: The Econometrics of Price Determination Conference, Federal Reserve System, Washington D. C.
 12. Tobin J. (1995), The Natural Rate as New Classical Macroeconomics, In: R. Cross, (Ed.), The Natural Rate of Unemployment, Cambridge University Press, Cambridge
 13. Wallis K. F. (2004), Comparing Empirical Models of the Euro Economy, Economic Modelling 21, 735-758
 14. Welfe A. (2000), Modelling Inflation in Poland, Economic Modelling 17, 375-385
 15. Welfe A., M. Majsterek (2002), Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis, Economics of Planning 35, 205-219
 16. Welfe A., P. Karp, P. Kębłowski (2004), Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM, In: A. Welfe, (Ed.), New Directions of Macromodelling, Elsevier, Amsterdam
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu