BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konarzewska Anna
Tytuł
Królestwo Danii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Unia Gospodarcza i Walutowa
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 573, 382 s., rys., tab., bibliogr. s.357-382
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Przegląd literatury
Economic integration, Economic and political integration of Europe, Economic and Monetary Union (EMU), Literature review
Kraj/Region
Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia
Denmark, Sweden, United Kingdom, Ireland
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie brytyjskiego, duńskiego i szwedzkiego stosunku do członkostwa w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej przez udowodnienia tezy, zgodnie z którą Wielka Brytania, Dania i Szwecja są niechętne wobec pogłębiania współpracy gospodarczej na kontynencie europejskim, głównie ze względów politycznych. W odniesieniu do przystąpienia do strefy euro i zastąpienia walut narodowych wspólną walutą trzy analizowane państwa wykazują dużą rezerwę, prezentując niezależną i krytyczną opinię wobec tego europejskiego projektu. Na uzasadnienie swojego postępowania podają różne argumenty natury geograficzno-historycznej, politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej. Traktują bowiem proces tworzenia UGiW jako krok przedwczesny do zacieśnienia więzów politycznych między państwami członkowskimi organizacji i przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne, zgodnie z koncepcją Stanów Zjednoczonych Europy. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Wspólnot Europejskich Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Grecji, red. J. Planavova-Latanowicz, Dokumenty akcesyjne, część I, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 1998.
 2. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji, red. J. Planavova-Latanowicz, Dokumenty akcesyjne, część III, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 1998.
 3. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Europejskie, część I, Lublin 1996.
 4. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Europejskie, część III, Lublin 1999.
 5. Greenwood S., Britain and European Integration since the Second World War. Documents in Contemporary History, Manchester 1996.
 6. The Origins and Development of the European Community - Documents, red. D. Weigall, P. Stirk, Leicester 1992.
 7. Dokumenty statystyczne
 8. Annual Report. The Danish Society of Financial Analyses, Kopenhaga 1998.
 9. Bruhn P.S., Denmark - Inflation (CPI), LB Kiel Nordic Research, czerwiec 2002.
 10. Convergence Report 2004, European Central Bank, grudzień 2004.
 11. Convergence Report December 2006, European Central Bank, grudzień 2006.
 12. Economic Survey of Europe, nr 1/2002, UN Economic Commission for Europe, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork i Genewa 2002.
 13. Economic Survey of Denmark 2002, OECD Observer, styczeń 2002.
 14. Economic Survey of Denmark, OECD, Policy Brief, luty 2005.
 15. Economic Survey of the euro area, Policy Brief, OECD, lipiec 2005.
 16. Economic Survey of Sweden 2002, OECD Observer, czerwiec 2002.
 17. Economic Survey of Sweden, OECD, Policy Brief, czerwiec 2005.
 18. Eurobarometer. Public Opinion in the European Union, Raport nr 55, Wspólnoty Europejskie 2001.
 19. Eurobarometer. Public Opinion in the European Union, Raport nr 61, Wspólnoty Europejskie, wiosna 2004.
 20. Eurobarometer Spring2004. Public Opinion in the European Union, Raport nr 63, Wspólnoty Europejskie 2004.
 21. Eurobarometer. Public Opinion in the European Union, Raport nr 64, Wspólnoty Europejskie, czerwiec 2006.
 22. Eurobarometer. Public Opinion in the European Union, Raport nr 65, Wspólnoty Europejskie, styczeń 2007.
 23. Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. First Results, Raport nr 66, Wspólnoty Europejskie, grudzień 2006.
 24. European Economy. The EU Economy: 2002. Review: Investing in the Future, nr 73/2002, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Spraw Ekonomicznych i Finansowych.
 25. European Economy. The EU Economy: 2006, nr 5/2006, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Spraw Ekonomicznych i Finansowych.
 26. European Investment Monitor 2006 Report, Ernst & Young, Londyn 2006, http://www.eyeim.com
 27. Factsheet Denmark. Economy, Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sierpień 2001.
 28. Foreign Direct Investments in Denmark, Invest in Denmark, Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czerwiec 2002.
 29. International Monetary Fund Public Information Notice No. 02/55 on Denmark, maj 2002.
 30. International Monetary Fund Country Report No. 02/159 on Sweden, sierpień 2002.
 31. OECD Economic Surveys: Denmark. Assessment and recommendations, OECD 2000.
 32. The profile of the European countries and the EU in the international economy, lista tabel, 2002.
 33. Report from the Commission Convergence report December 2006 (prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty), COM(2006) 762 [SEC(2006) 1570], Bruksela, 5.12.2006.
 34. Scandinavian Outlook. Economic and financial trends, Danske Bank, październik 2006.
 35. Scandinavian Outlook. Economic and financial trends, Danske Bank, styczeń 2007.
 36. Selected Retail Interest Rates from the Non-Euro Area EU Countries. Methodological Notes, Europejski Bank Centralny, czerwiec 2002.
 37. Statistical Yearbook 2006, Statistics Denmark, czerwiec 2006, http://www.dst.dk
 38. Bibliografia
 39. Statistisk Ärsbokför Sverige 2006, Statistiska centralbyrän, Sztokholm 2005.
 40. The Swedish economy. Statistical perspective - fourth quarter 2003, Szwedzkie Biuro Statystyczne (Statistika centralbyrän), http://www.scb.se
 41. UNCTAD Handbook of Statistics 2002, UN Conference on Trade and Development, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Genewa 2002.
 42. World Investment Report 2006. Transnational Corporations and Export Competitiveness, UN Conference on Trade and Development, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork i Genewa 2006. http://www.unctad.org/wir
 43. Druki zwarte
 44. Adjustment and growth in the European Monetary Union, red. F. Torres i F. Giavazzi, Centre for Economic Policy Research i Cambridge UP, Londyn i Cambridge 1993.
 45. After the Euro. Shaping Institutions for Governance in the Wake of European Monetary Union, red. C. Crouch, Oxford University Press 2000.
 46. Andersen T.M., European Integration and the Welfare State, Aarhus 2001.
 47. Andersson T, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967.
 48. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, red. R.D. Lambert, Philadelphia-Pensylvania 1994.
 49. Austin D., The Commonwealth and Britain, Londyn 1988.
 50. Bainbridge T, Teasdale A., Leksykon Unii Europejskiej, Kraków 1998.
 51. Bartlett C, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997.
 52. Berlin I., Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003.
 53. Berlińska J., Ile Danii w Europie?, Toruń 2004.
 54. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 55. The Blair Effect, red. A. Seldon, Little, Brown and Company 2001.
 56. Boeri T, Brugiavini A., Calmfors L., The Role of Unions in the Twenty-first Century, Report for the Fondazione Rodolfo Debenedetti, Oxford 2001.
 57. Booker C, North R., The Great Deception. Can the European Union Survive?, Continuum, Nowy Jork 2005.
 58. Borchardt K.D., Integracja europejska. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej, Warszawa 1996.
 59. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Warszawa 2001.
 60. Britain & Europe. The Choices We Face, red. M. Rosenbaum, Oxford 2001.
 61. Britain For and Against Europe. British Politics and the Question of European Integration, red. D. Baker i D. Seawright, Oxford 1998.
 62. Britain in Europe: An Introduction to Sociology, red. T. Spybey, Londyn 1997.
 63. Bromhead P., Life in Modern Britain, Manchester 1991.
 64. Browne A., The Euro. Should Britain Join: Yes or No?, Icon Books, London 2001.
 65. Calleo D.P., Rethinking Europe's Future, Princeton University Press 2001.
 66. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.
 67. The Challenge of European Integration. Internal and External Problems of Trade and Money, red. B. Abegaz, P. Dillon, D.H. Feldman, P.F. Whiteley, Westview Press 1994.
 68. Chisholm M., Britain on the edge of Europe, Londyn 1995.
 69. Cieślak T., Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978.
 70. Cowles M.G., The State of the European Union. Risks, Reform, Resistance, and Revival, Oxford 2000.
 71. Czapliński W., Górski K., Historia Danii, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław 1965.
 72. Czarny R.M., Szwecja w Unii Europejskiej, Kielce 2002.
 73. Davies G., A history of money from ancient times to the present day, University of Wales Press 2002.
 74. Denmark. Country Profile, The Economist Intelligence Unit 2007.
 75. Developments in West European Politics 2, red. P. Hey wood, E. Jones, M. Rhodes, Londyn 2002.
 76. Dutton D., British Politics Since 1945. The Rise and Fall of Consensus, Worcester 1991.
 77. Dyson K., Elusive Union: The Process of Economic and Monetary Union in Europe, Londyn 1994.
 78. Dyson K., European States and the Euro. Europeanization, Variation, and Convergence, Oxford 2002.
 79. Dyson K., The Politics of the Euro-Zone. Stability or Breakdown?, Oxford 2000.
 80. Dyson K., Featherstone K., The Road to Maastricht. Negotiating Economic and Monetary Union, Oxford 1999.
 81. Egan M., Constructing a European Market. Standards, Regulation, and Governance, Oxford 2001.
 82. Einaudi L., European Monetary Unification and the International Gold Standard (1865-1873), Oxford 2001.
 83. Eltis W., Britain, Europe and EMU, Palgrave, MacMillan 2000.
 84. Encyklopedia Gazety Wyborczej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 85. EU Economic Governance and Globalization, red. M.L. Campanella, S.C.W. Eijffinger, Edward Edgar Publishing Ltd. Cheltenham 2003.
 86. Europe, Policies and People. An Economic Perspective, red. S. Hatt, F. Gardner, Palgrave 2002.
 87. European Economic Integration, red. F. McDonald and S. Dearden, Longman 1999.
 88. European Integration in the 2V century. Unity in Diversity?, red. M. Farrell, S. Fella, M. Newman, Sage Publications Ltd., Londyn 2002.
 89. The European Union and the Member States. Cooperation, Coordination and Compromise, red. E.E. Zeff, E.B. Pirro, Lynne Rienner Publishers Inc. 2001.
 90. European Union Politics, red. M. Cini, Oxford 2003.
 91. The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, red. B.F. Nelsen, A. Stubb, Lynne Rienner Publishers Inc. 2003.
 92. Fifteen into one? The European Union and its member states, red. W. Wessels, A. Maurer, J. Mittag, Manchester University Press 2003.
 93. Fontaine P., 10 lekcji o Europie, Wspólnoty Europejskie 1998.
 94. Fratianni M., von Hagen J., The European Monetary System and European Monetary Union, Westview Press 1992.
 95. Fries F., Spór o Europę, Warszawa 1998.
 96. From the Werner Plan to the EMU. In Search of a Political Economy for Europe, red. L. Magnusson, B. Sträth, Presses Interuniversitaires Europeennes P.I.E. - Peter Lang 2002.
 97. George S., Britain and European Integration since 1945, Oxford 1991.
 98. George S., Politics and Policy in the European Union, Oxford 1996.
 99. Golembski F., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001.
 100. Goodin R.E., Headey B., Muffels R., Dirven HJ., The Real World of Welfare Capitalism, Cambridge 1999.
 101. Governing Europe, red. J. Hay ward, A. Menon, Oxford 2003.
 102. Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998.
 103. Gstöhl S., Reluctant Europeans. Norway, Sweden and Switzerland in the Process of Integration, Lynne Rienner Publishers Inc. 2002.
 104. Gustavsson J., The politics of foreign policy change. Explaining the Swedish reorientation on EC membership, Lund 1998.
 105. Hadenius S., Swedish Politics During the 20th Century, Swedish Institute, Sztokholm 1999.
 106. Hancock M.D., Conradt D.P., Peters P.G., Safran W., White S., Zariski R., Politics in Europe. An Introduction to the Politics of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Sweden, Russia and the European Union, Chatham House Publishers of Seven Bridges Press, LLC 2003.
 107. Haseler S., Super-State. The New Europe and Its Challenge to America, LB. Tauris, London, New York 2004.
 108. Heater D., Britain and the outside world, Londyn 1976.
 109. Hirst P., Can the European Welfare State Survive Globalisation? Sweden, Denmark and the Netherlands in Comparative Perspective, Londyn 2000.
 110. Huber E., Stephens J.D., Welfare State and Production Regimes in the Era of Retrenchment, University of North Carolina 1999.
 111. The Impact of the Euro, red. M. Baimbridge, B. Burkitt, P. Whyman, Londyn 2000.
 112. Integracja europejska: wybrane problemy, red. D. Milczarek, A.Z. Nowak, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 113. Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Wydawnictwa Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 114. Kendle J., Federal Britain. A History, Londyn 1997.
 115. Kennedy P., Mocarstwa Świata. Narodziny - Rozkwit - Upadek, Warszawa 1995.
 116. Kołodziejczyk K., Geneza wspólnotowej waluty - euro, Warszawa 2000.
 117. Kołodziejczyk-Konarska K., Unia Gospodarczo-Walutowa, Warszawa 2004.
 118. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 119. Lieber R.J., British Politics and European Unity. Parties, Elites, and Pressure Groups, University of California Press 1970.
 120. Loughlin J., Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, Oxford 2001.
 121. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowoej regionalnej integracji gospodarczej, Katedra Integracji im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 122. Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Toruń 2001.
 123. Medrano J.D., Framing Europe. Attitudes to European Integration in Germany, Spain and the United Kingdom, Princeton University Press 2003.
 124. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa 1997.
 125. Miles L., Sweden and European Integration, Ashgate 1997.
 126. Milward A., European Rescue of the Nation State, Routledge 2005.
 127. Molle W., The Economics of European Integration. Theory, Practice, Policy, Ashgate 2001.
 128. Monetary Union, Employment and Growth. The Impact of the Euro as a Global Currency, red. P.C. Padoan, we współpracy ze Stowarzyszeniem Centro Europa Ricerche (CER) we Włoszech, Edward Edgar Publishing Ltd. Cheltenham 2001.
 129. Money, macroeconomics and Keynes: volume one, red. S.C. Dow, P. Arestis, M. Desai, Londyn 2002.
 130. Moravcsik A., The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Cornell University Press 1998.
 131. New Directions in British Politics? Essays on the Evolving Constitution, red. P. Norton, Hull 1998.
 132. Noble A., Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu, Warszawa 1998.
 133. Oatley T., International Political Economy. Interests and Institutions in the Global Economy, Pearson Longman 2004.
 134. Overturf S.F., Money and European Union, Londyn 2000.
 135. Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, Warszawa 1999.
 136. Padoa-Schioppa T., The Road to Monetary Union in Europe. The Emperor, the Kings, and the Genies, Oxford 2000.
 137. Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Warszawa 1999.
 138. Paxman J., The English. A Portrait of a People, Londyn 1999.
 139. Petersson O., Swedish Government and Politics, Sztokholm 1994.
 140. Popiuk-Rysińska I., Unia Europejska - geneza, kształt i konsekwencje integracji, Warszawa 1998.
 141. The Question of Europe, red. P. Gowan, P. Anderson, Verso, czerwiec 1997.
 142. Robertson D., The Penguin Dictionary of Politics, Londyn 1993.
 143. Robbins K., Zmierzch wielkiego mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870-1992, Wrocław 2000.
 144. Roesdahl E., Historia Wikingów. Narody i cywilizacje, Gdańsk 2001.
 145. Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 146. Rosamond B., Theories of European Integration, St. Martin's Press, Nowy Jork 2000.
 147. Rozszerzenie strefy euro na Wschód, red. K. Żukrowska i D. Sobczak, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 148. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Warszawa, 1998.
 149. Sanders D., Losing an Empire, Finding a Role. British Foreign Policy since 1945, Londyn 1990.
 150. Scharpf F.W., Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford 1999.
 151. Schwartz P., The Euro as Politics, The Institute of Economic Affairs, czerwiec 2004.
 152. A Single European Currency?, red. J. Gedmin, American Enterprise Institute, AEI Press, Waszyngton 1997.
 153. A Single European Currency in National Perspective. A Community in Crisis?, red. B.H. Moss, J. Michie, Macmillan Press Ltd. 1998.
 154. Spain and the Euro: Risks and Opportunities, red. J. Muns, Barcelona 1997.
 155. Strategy of EMU Enlargement. Background, Optimal Choices, Consequences, red. K. Żukrowska i D. Sobczak, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 156. Sverenius T., Krona eller Euro? Experternas argument for och emot EMU, Rimbo 2003.
 157. Sweden and the European Union Evaluated, red. L. Miles, Londyn 2000.
 158. Thatcher M., Lata na Downing Street. Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji premiera rządu Zjednoczonego Królestwa, Gdańsk 2006.
 159. Tsoukalis L., What Kind of Europe?, Oxford 2003.
 160. Tratt J., The Macmillan Government and Europe. A Study in the Process of Policy Development, Londyn 1996.
 161. Vanthoor W.F.V., European Monetary Union since 1848. A Political and Historical Analysis, Edward Edgar Publishing Ltd. Cheltenham 1996.
 162. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 1999.
 163. Woodward L., The Age of Reform 1815-1870, Oxford 1962.
 164. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 165. Unia Europejska. Podręcznik akademicki, red. L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska--Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, Warszawa 1999.
 166. Young H., This Blessed Plot. Britain and Europe from Churchill to Blair, Londyn 1999.
 167. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Warszawa 1999.
 168. Artykuły i raporty
 169. Ahearne A., Pisani-Ferry J., The Euro: Only for the Agile, Bruegel Policy Brief, nr 2006/01, luty 2006.
 170. Allen G., The Monetary Policy Committee: Decisions & Performance, Research Paper 03/80, Economic Policy and Statistics, Biblioteka Izby Gmin, 30 października 2003.
 171. Andersen S.S., Sitter N., Differentiated integration, ARENA, Centre for European Studies, University of Oslo, Working Paper nr 5, luty 2006.
 172. Andersson M., EMU and Denmark, Task Force on Economic and Monetary Union, Par-lament Europejski, PE 166.168/rev. 2, kwiecień 1998.
 173. Andy B., Germany and the UK and the European Employment Strategy: Polar extremes and polar outcomes?, wystąpienie na 8. Konferencji ECSA, Nashville, Tennessee, 27-29 marca 2003.
 174. Arestis P., McCauley K., Sawyer M., From Common Market to EMU: A Historical Perspective of European Economic and Monetary Integration, the Jerome Levy Economics Institute Working Paper nr 263, luty 1999.
 175. Arroyo H.T., Latin America's integration processes in the light of the EU's experience with EMU, Economic Papers, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, nr 173, lipiec 2002.
 176. Artis M., Should the UK join EMU?, National Institute Economic Review, część 171, nr 1, styczeń 2000.
 177. Artis M., Analysis of European and UK bussiness cycle and shocks, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 178. Artis M.J., Hoffmann M., Home Bias and the Structure of International and Regional Business Cycles, EUI Working Paper ECO nr 2003/15, Department of Economics, European University Institute, Florencja 2003.
 179. Arus P., Orsatell A., What's date for the United Kingdom's entry into EMU?, National Institute of Economic and Social Research, styczeń 2002, http://www.niesr.ac.uk/pubs/dps/dpl68.pdf
 180. Ash T.G., Is Britain European?, International Affairs, część 77, nr 1, Waszyngton 2001.
 181. Bache I., Europeanization and Britain: Towards Multi-level Governance?, wystąpienie na 9. konferencji EUSA, Austin, Texas, 31.03-2.04.2005.
 182. Baily M.N., Farell D., A Road Map for European Economic Reform, McKinsey Global Institute, październik 2005.
 183. Baker D., The Shotgun Marriage: Managing Eurosceptical Opinion in British Political Parties 1972-2002, wystąpienie na 8. konferencji EUSA, Nashville, Tennessee, 27-29.03.2003.
 184. Ballabriga P., Martinez-Mongay C, Has EMU shifted policy?, Economic Papers, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, nr 166, luty 2002.
 185. Bannock Consulting. An estimate of the one-off transition costs to the UK of joining the Euro, The Bannock Consulting, czerwiec 2001.
 186. Barber L., Britain and the new European agenda, Centre for European Reform, kwiecień 1998.
 187. Barry F., Does EMU Make Sense For Europe?, University College Dublin, wrzesień 1997.
 188. Barreil R., Holland D., Dury K., Byrne J., Hurst I., Interdependency and the EMU Outsiders, National Institute of Economic and Social Reseach, projekt przygotowany na seminarium Europa-Programmet, Oslo, maj 2000.
 189. Bartkowski M., Understanding the European Monetary Integration: An Alternative Explanation, Rubikon e-journal, grudzień 2001.
 190. Barysch K., Britain and the Euro: How to Reap the Benefits, Centre for European Reform, Londyn, czerwiec 2003.
 191. K. Barysch, The Euro and Prices, Centre for European Reform, styczeń 2003.
 192. Barysch K., Keohane D., Why the European Convention and EU Economic Reform may be the Key to a Yes Vote on the Euro, New Economy, część 2, nr 10, czerwiec 2003.
 193. Bayoumi T., Eichengreen B., Operationalising the Theory of Optimal Currency Areas, Centre for Economic and Policy Research, Discussion Paper nr 1484, Londyn 1996.
 194. Becker W., Germany: On the Inside Looking Out. Symposium on the 2003 Swedish Euro Referendum: International Responses, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, część 2, nr 39, lipiec 2004.
 195. Becker W., Järvbäck A., EMU Watch. The United Kingdom, Sweden and Denmark on the Way to EMU, Deutche Bank Research nr 95, sierpień 2002.
 196. Belke, D. Gros, Estimating the Costs and Benefits of EMU: The Impact of External Shocks on Labour Markets, Discussion Paper nr 95, Center for Economic Research, Tilburg University 1997.
 197. Bergbom L., Exchange Rate Variability Inside and Outside the EMU, Economic and Monetary Union Team, HM Treasury, grudzień 1998.
 198. Bergman U.M., How Similar Are European Business Cycles?, Department of Economics, Institute of Economic Research, Lund University, marzec 2004.
 199. Bergsten C.F., Weak dollar, strong euro? The international impact of EMU, Centre for European Reform, Londyn 2002.
 200. Bering H., Denmark, the Euro, and the Fear of the Foreign, Hoover Institution, Policy Review, nr 104, grudzień 2000/styczeń 2001.
 201. Bertrand G., Michalski A., Pench L.R., Scenarios for Europe 2010. Five Possible Futures for Europe, Komisja Europejska, Forward Studies Unit, Working Paper, lipiec 1999.
 202. Bjurulf B., How Did Sweden Manage the European Union?, Discussion Paper C96/2001, Centre for the European Integration Studies, Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn, http://www.zei.de
 203. Blom B., The Personal Social Services in a Swedish Quasi-Market Context, Policy & Politics, część 29, nr 1, Policy Press 2000.
 204. Boyers R., European and Asian Integration Processes Compared, CEPREMAP-ENS, CNRS, EHESS, Nr 2003/02, Paryż 2003.
 205. Brenton P., What are the limits to Economic Integration?, CEPS, Working Document, nr 177, listopad 2001.
 206. Bris A., Koskinen Y., Nilsson M., The Euro Is Good After All: Corporate Evidence, SSE/EFI Working Paper, nr 510, sierpień 2002.
 207. Britain's Future and the Euro. An Economic or Political Question?, Raport Federal Trust Working Group, lipiec 2004.
 208. Brown B., Exiting EMU, Interntional Economy, część 18, nr 2, wiosna 2004.
 209. Bryson J.H., Special Report: Prospects for EMU Expansion, Wachovia Securities, Economic Group International, marzec 2002.
 210. Brunila A., Buti M., in't Veld }., Fiscal policy in Europe: how effective are automatic stabilisers?, Economic Papers, European Economy, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, nr 177, wrzesień 2002.
 211. Buhigas Schubert C., Martens H., The Nordic Model: A Recipe for European Success?, EPC Working Paper nr 20, European Policy Center, wrzesień 2005.
 212. Buiter W., The United Kingdom and EMU. The Risk of Being an Outsider, CEPR, Londyn, lipiec 1998.
 213. Burda M.C., European Labour Markets and the Euro: How Much Flexibility Do We Really Need?, European Network of Economic Policy Research Institutes, Working Paper nr 3, marzec 2001.
 214. Burke A., Swedes Vote 'No' to European Monetary Union, grudzień 2003.
 215. Business Cycle Synchronization in the Euro Area. Developments, Determinants and Implications, Deutsche Bank Research, 11 października 2006.
 216. Calmfors L., Macroeconomic Policy, Wage Setting and Employment - What Difference Does EMU Make?, Seminar Paper nr 657, Oxford Economic Policy Review, październik 1998.
 217. Carter N., Whiter (or Wither) the Euro? Labour and the Single Currency, Politics, torn 23, nr 1, Blackwell Publishing 2003.
 218. Clapham E., Sweden. Euro Spectator 2000, Stockholm School of Economics, Sztokholm 2000.
 219. Clohesy M., Britain's Invisible Dividends, Politics, część 23, nr 2, Oxford 2003.
 220. Cobham D., Macmillan P., Outsider or Latecomer? The United Kingdom and EMU, The Brown Journal of World Affairs, część VI, nr 2, lato/jesień 1999.
 221. Collet H., On the Outside Looking In: Pragmatic Danes in Quick Reversal, Yale University, listopad 1999.
 222. Collins S., Wielka Brytania i Niemcy wobec rozszerzenia UE, Sprawy Międzynarodowe 1997, nr 4.
 223. Commission Statement on the Swedish Referendum, IP/03/1242, Bruksela, 15.09.2003.
 224. The Consequences of Saying 'No'. An Independent Report into the Economic Consequences of the UK Saying No to the Euro, red. D. Begg, Londyn, maj 2003.
 225. Co-ordination of Economic Policies in the EU: a Presentation of Key Features of the Main Procedures, Euro Papers nr 45, lipiec 2002.
 226. Currie D., The Pros and Cons, HM Treasury, lipiec 1997.
 227. Currie D., Donnelly A., Flassbeck H., Hall B., Lemierre J., Padoa-Schioppa T, Wicks N., Will EMU lead to a European economic government?, Centre for European Reform, Londyn 1999.
 228. Dale R., Yet Again, an EU Crisis Looms for London, European Affairs, zima/wiosna 2005.
 229. Dalskov J., EMU and the markets, Danske Bank Research 2002.
 230. Danish foreign policy yearbook 2004, red. P. Carlsen, H. Mouritzen, Danish Institute For International Studies, Kopenhaga 2004.
 231. Danish foreign policy yearbook 2005, red. P. Carlsen, H. Mouritzen, Danish Institute For International Studies, Kopenhaga 2005.
 232. Danish household coffers growing, Danske Research, 2.08.2006.
 233. Denmark and the Euro: A special relationship, przemówienie Jensa Thomsena z Banku Centralnego Danii, na spotkaniu w Banku Centralnym Islandii, 10.03.2003.
 234. Donnelly B., The Euro and British Politics, European Policy Brief, The Federal Trust for education & research enlightening the debate on good governance, nr 15, wrzesień 2005.
 235. Duisenberg W.F., The transformation of the European financial system, przemówienie na 2. konferencji prezesów banków centralnych zorganizowanej przez Europejski Bank Centralny, Frankfurt n. Menem, 24-25.10.2002, BIS review 60/2002.
 236. Dunin-Wąsowicz M., Suwerenność i pieniądz, Sprawy Międzynarodowe, 2003, nr 4.
 237. Economic case for euro not met last year - now it is even weaker, Europe yes, euro no campaign, Business for Sterling and New Europe, Bulletin, marzec 2004.
 238. Economic policy in EMU and Sweden, przemówienie L. Heikenstena, zastępcy prezesa Narodowego Banku Szwecji na II Seminarium pt. EMU soon a reality - how is monetary policy affected?, Sztokholm, 12.02.1998, BIS Review 9/1998.
 239. Ederveen S., van Der Horst A., Tang P., 7s the European economy a patient and the Union its doctor? On jobs and growth in Europe, European Network of Economic Policy Research Institutes, Working Paper nr 35, kwiecień 2005.
 240. Edmonds T, EMU: the Approach to the Third Stage and the State of Economic Convergence, Research Paper 98/35, Economic Policy and Statistics Section, Biblioteka Izby Gmin, marzec 1998.
 241. Edmonds T, The Euro-Zone: Year One, Research Paper 00/34, Economic Policy and Statistics Section, Biblioteka Izby Gmin, marzec 2000.
 242. Edmonds T, The Euro-Zone: The Early Years & UK Convergence, Research Paper 02/45, Economic Policy and Statistics Section, Biblioteka Izby Gmin, lipiec 2002.
 243. Edwardes M., The Business Implications of the Single Currency, the Bruges Group, http://www.thebrugesgroup.com
 244. Egeberg M., The Nordic Countries and the EU: How European Integration Integrates and Disintegrates States Domestically, ARENA, Working Papers WP 11/03, University of Oslo, 2003.
 245. Eijffinger S.C.W., Tax Competition and Price Transparency within the European Union: Theory and Some Evidence, wykład na konferencji pt. Regulatory Competition and Economic Integration within the European Union: Company, Securities, Insolvency and Tax Law, zorganizowanej przez Center for Company Law, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia, 5-6.09.2002.
 246. EMU and Business Sector, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 247. EMU and the Cost of Capital, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 248. EMU and Labour Market Flexibility, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 249. EMU and the Monetary Transmission Mechanism, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 250. EMU Referendum 14 September 2003, EMU-information, Ministerstwo Finansów, Szwecja.
 251. EMU and Trade, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 252. The EMU: Danish Exchange Rate Policy at the Crossroads, Danish Economy, wiosna 2000.
 253. Erlandsson M., Economic Determinants of Public Opinion About Joining the EMU: The Case of Sweden, Deparatment of Economics, Göteborg University, 9.08.2002.
 254. Everts S., The Impact of the Euro on Transatlantic Relations, Centre for European Reform, Londyn 1999.
 255. The Euro and the British Politics, Federal Trust for Education and Research, European Policy Brief, nr 15, wrzesień 2005.
 256. The Euro Area in the World's Economy - Developments in the First Three Years, Euro Papers nr 46, lipiec 2002.
 257. Euro Preparations. A survey of UK businesses Prepared for HM Treasury, listopad 2002.
 258. Europe - The Future, HM Government, Journal of Common Market Studies, część 23, nr 1/1984.
 259. Europe's Response to EMU, 4. roczny raport KPMG, styczeń 2000.
 260. European Housing Review 2006, Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS Research, marzec 2006, http://www.rics.org
 261. European Economic and Monetary Union: Regional and Global Challenges, red. R. Caesar, H.E. Scharrer, HWWA Studies of the Hamburg Institute of International Economics, część 62, we współpracy z Instytutem Polityki Europejskiej, Baden-Baden 2001.
 262. The European Finality Debate and Its National Dimensions, red. S. Serfaty, Center for Strategic and International Studies, Waszyngton 2003.
 263. European Newsletter, Federal Trust for Education and Research, jesień 2005.
 264. The Exchange Rate and Macroeconomic Adjustment, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 265. Facts about Sweden's Economy 2005, Konfederacja Szwedzkich Przedsiębiorstw (Svenkst Näringsliv), Sztokholm 2005.
 266. Farina F., The Economics of the European Monetary. Integration and the Convergence Problem, Quaderni nr 228, Departament Ekonomii Politycznej, Uniwersytet w Sienie, wrzesień 1998.
 267. Ferguson N., Kotlikoff L.J., The Degeneration of EMU, Foreign Affairs tom 72, nr 2, marzec/kwiecień 2000.
 268. Fiddler C, Citizenship and the Euro: Perceptions and Attitudes to the Process of Socio--economic Integration Between 1992 and 2002, Sheffield University 2004.
 269. Fielding J., Lost an Empire, Found a Role. British Foreign Policy at the End of the Twentieth Century, International Security Studies, Uniwersytet Yale, grudzień 1997.
 270. Fischer-Nielsen J., The Housing Bubble, Focus: UK, Danske Bank Research, grudzień 2002.
 271. Fischer-Nielsen J., UK in the EMU, Focus EMU, Danske Bank Research, maj 2003.
 272. Fischer-Nielsen J., No, We Don't Meet the EMU Criteria Yet, But We're Getting There, UK in the EMU, Focus EMU, Danske Bank Research, maj 2003.
 273. Fiscal Stabilisation and EMU, Discussion Paper, HM Treasury, Londyn 2003.
 274. The Five Tests Framework, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 275. A Flexible Union?, Federal Trust for Education and Research, European Policy Brief, nr 9, kwiecień 2005.
 276. Frankman M., Beyond the Tobin Tax: Global Democracy and a Global Currency, Annals of the American Academy, AAPSS, nr 581, maj 2002.
 277. Genberg H., Managing Sweden's Transition to EMU, Graduate School of International Studies, Geneva, Centre for Business and Policy Studies, Sztokholm, styczeń 2000.
 278. Girard-Vasseur M., EMU Entry for the United Kingdom: Risk or Opportunity?, Conjuncture, PNB Paribas, styczeń 2002.
 279. Golembski F., Wielka Brytania wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe 1998, nr 2.
 280. Gonzalez M., Why Europe Needs Britain, Hoover Institution, Policy Review nr 108, sierpień/wrzesień 2001.
 281. Gottfries N., Booms and Buts in EMU, Uppsala University, grudzień 2003.
 282. Gottfries N., Why is Sweden not in EMU?, Current Sweden, nr 435, Swedish Institute, styczeń 2002.
 283. The Governance of the Eurozone, red. S. Wall, raport Federal Trust for Education and Research, październik 2006.
 284. Gradziuk A., Sochacka K., Zagadnienie integracji walutowej w Unii Europejskiej na przykładzie Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, Biuletyn PISM, nr 70, Warszawa 2002.
 285. Grant C, Can Britain Lead in Europe, Centre for European Reform, październik 2002.
 286. Grant C, What If the British Vote No?, Foreign Affairs, maj/czerwiec 2005.
 287. Gros D., Bubbles in Real Estate? A Longer-Term Comparative Analysis of Housing Process in Europe and the US, CEPS Working Document, nr 239, luty 2006.
 288. Hall B., How Flexible Should Europe Be?, Centre for European Reform, październik 2000.
 289. Hansen A., Swedish Monetary Policy in theERM, Focus: Sweden, Danske Bank Research, czerwiec 2003.
 290. Hansen A., Kyhl T., Swedish No Side Takes the Lead, Danske Bank's Emu poll, Danske Bank Research, luty 2003.
 291. Harrison M.J., Incomplete Monetary Systems: Why the United Kingdom Has Not Joined the European Monetary Union, Southern New Hampshire University, 25.08.2003.
 292. Hartmann P., Maddaloni A., Manganelli S., The Euro Area Financial System: Structure, Integration And Policy Initiatives, European Central Bank, Working Paper Series, Working Paper nr 230, maj 2003.
 293. Haskins L., Britain and Europe. Yet Another Moment of Truth, European Essay nr 27, The Federal Trust for Education and Research, Londyn 2003.
 294. Have Debate - Need Timetable, red. J. Birger Christensen, Focus EMU, Danske Bank Research, luty 2002.
 295. Heathcoat-Amory D., Why the United Kingdom must say 'No', European Commission Economic Paper nr 108, lipiec 1994.
 296. Hefeker C, Die Europäische Währungsintegration nach dem Zweiten Weltkrieg: Politik, Ideologie oder Interessen?, Hamburg Institute of International Economics, HWWA Discussion Paper 347, Hamburg, marzec 2006.
 297. Hemerijck A., Huiskamp R., de Boer R., Public Sector Reform under EMU. A Literature Review, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2002.
 298. Herrmann C.W., Monetary Sovereingty over the Euro and External Relations of the Euro Area: Competences, Procedures and Practice, European Foreign Affairs Review, Kluwer Law International 2002.
 299. Hildebrand P.M., Inside Europe, outside EMU: Lessons and outlook, wystąpienie na forum brytyjsko-szwajcarskiej izby handlowej, Genewa, 24 kwietnia 2004.
 300. Hishow O.N., The Economic and Social Model of the Nordic EU Members. Growth, Innovation and Budgetary Discipline despite High Government Spending Rates, German Institute for International and Security Affairs, SWP Comments nr 50, listopad 2005.
 301. Hishow O.N., The Euro-Engine or Brake of Europe's Economic Convegence?, Research Unit EU Integration, German Institute for International and Security Affairs, Working Paper FG 1 2006/12, Berlin, sierpień 2006.
 302. Hishow O.N., Modernization, Growth and Managing Globalization: Who is Doing Well in the EU?, Research Unit EU Integration, German Institute for International and Security Affairs, Working Paper FG 1 2006/11, Berlin, sierpień 2006.
 303. Housing, consumption and EMU, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 304. Howarth D., France: A Cavalier Insider? Symposium on the 2003 Swedish Euro Referendum: International Responses, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, część 2, nr 39, lipiec 2004.
 305. Howarth D., Explaining British Policy on the Euro, European Integration online Papers (EIoP), część 8/2004, nr 17, październik 2004, http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-017a.htm
 306. Hutchison M.M., European Banking Distress and EMU: Institutional and Macroeconomic Risks, dokument przygotowany na warsztaty pt. Structural Change and European Economic Integration, Liseleje, Dania, 10-11.09.1999.
 307. Hutchison M.M., Bergman U.M., Northern Light: Does Optimal Currency Area Criteria Explain Nordic Reluctance to Join EMU?, Uniwersytet Kalifornijski i Economic Policy Research Unit (EPRU), Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Lund, http://econ.ucsc.edu/faculty/hutch/northernlight.pdf
 308. Ingebritsen C, Denmark's Policy Towards Europe after 1945, Theory and options, Scandinavian Studies, część 73, nr 1, wiosna 2001.
 309. Irvin G., Izurieta A., The US Deficit, the EU Surplus and the Word Economy, European Policy Brief, nr 24, marzec 2006.
 310. Isachsen A.J., The Euro is Political, But it Will Bring Major Economic Changes, European Affairs, zima 2002.
 311. Iša J., Eurozone and World Economy, Institute of Slovak and World Economy, BIATEC, część X, 1/2002.
 312. Itsede CO., The Challengeof Monetary Union: Gains and Opportunities, CBN Bulletin 2003.
 313. Jacquet P., Pisani-Ferry J., Economic Policy Co-ordination, in the Euro-Zone. What Has Been Achieved? What Should Be Done?, Center for European Reform, 21.12.2000.
 314. Jackson K., Out of Europe: the Threat to Working People, Britain in Europe, Londyn 2000.
 315. Jenkins K., The Euro and Public Houses in the UK, International Journal of Contemporary Hospitality Management, nr 14/6, 2000.
 316. Jesień L., Modele integracji. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, KonradAdenauer-Stiftung, 3 listopada 2004.
 317. Johansson K.M., Sweden: Aanother Awkward Partner?, publikacja Instytutu Badań nad Naukami Politycznymi i Integracją Europejską, Uniwersytet w Kolonii, http://www.politik.uni-koeln.de/wessels/DE/PUBLIKATIONEN/texte/TextMaurer/andreas/Sweden.pdf
 318. Jones E., The European Union and Economic Policy, The Low Politics of Monetary Integration, Nottingham 1997.
 319. Jonung L., EMU and the Euro - the First 10 Years. Challenges to the Sustainability and Price Stability of the Euro Area - What Does History Tell Us?, Economic Papers, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, nr 165, luty 2002.
 320. Jonung L., The Political Economy of Monetary Unification: the Swedish Euro Referendum of 2003, Cato Journal, część 24, nr 1-2, wiosna/lato 2004.
 321. Kaiser W., A Never-Ending Story: Britain in Europe, British Journal Politics and International Relations, część 4, nr 1, kwiecień 2002.
 322. Kamppeter W., Lessons of European Integration, International Policy Analysis Unit, Friedrich Ebert Foundation, kwiecień 2000.
 323. Karlinger L., The Impact of Common Currencies on Financial Markets: A Literature Review and Evidence from the Euro Area, Bank of Canada, Working Paper 2002-35, listopad 2002.
 324. Karlsson B., Neutrality and Economy. Sweden and the European Integration 1961-1972, Szwedzki Instytut Badań Europejskich i Gospodarczych (Svenska Nätverketför Europa-forskning i Ekonomi), http://www.snee.org/filer/papers/41.pdf
 325. Kelstrup M., Danish Integration Policies: Dilemmas and Options, Copenhagen Peace Research Institute, czerwiec 2000.
 326. Kelstrup M., Integration Policy: Between Foreign Policy and Diffusion, COPRI Working Paper 18/2000.
 327. Kinnwall M., How Well Has Sweden Managed Outside the EMU?, artykuł opublikowany w języku szwedzkim pt. Hur klarar sig Sverige utanfór EMU?, Journal of the Swedish Economic Association, 3/2002. Artykuł został przetłumaczony na język angielski przez Szwedzki Instytut Badań Europejskich i Gospodarczych (Svenska Nätverketför Europa-forskning i Ekonomi), http://www.snee.org/filer/papers/153.pdf
 328. Klein M.W., European Monetary Union, New England Economic Review, marzec/kwiecień 1998.
 329. Kraftt H., Staying Cool - Sweden, Denmark, UK Keep Their Distance to the Euro, Economics & Policy Consulting, Credit Suisse, sierpień 2003.
 330. Larsen H., British and Danish European Policies on the 1990s: A Discourse Approach, European Journal of International Relations, nr 5(4), Londyn 1999.
 331. Larsen EL, Still a National Residue in Small State Foreign Policy? Danish Foreign Policy in an EU context, wystąpienie na Konferencji EUSA 2003, Nashville, Tennessee, 27-29.03.2003.
 332. Laursen F., Denmark: in Pursuit of Influence and Legitimacy, Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und Europäische Fragen der Universität zu Köln, http:///politik.uni-koeln.de/wessels/DE/PUBLIKATIONEN/texte/TextMauer/andreas/ Denmark.pdf
 333. Layard R., Buiter W., Currie D., Huhne C, Hutton W., Kenen P., Mundeil R., Turner A., The Case for Euro, Britain in Europe Campaign Ltd., Londyn 2000.
 334. Leadbeater C, Europe's New Economy, Centre for European Reform, listopad 1999.
 335. Lindahl R., Naurin D., Sweden: The Twin Faces of a Euro-Outsider, Journal of European Integration, część 27, nr 1, marzec 2005.
 336. Lloyd M., EMU: Relations between 'Ins' and 'Outs', Directorate-General for Research, Parlament Europejski, Working Paper, Economic Affairs Series, ECON-106, 10/98.
 337. The Location of Financial Activity and the Euro, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 338. Loft house R.A., Britain, New Labour, Europe and the Euro: Current Policy and Historical Perspectives, International Security Studies, Uniwersytet Yale, lipiec 1998.
 339. London and Foreign Direct Inward Investment. Case for London Technical Report 2, GLA Economics, listopad 2003.
 340. Louis J.V., On Cohesion and Diversity: Sweden and EMU, przemówienie na konferencji pt. Towards an Effective and Enlarged EU, Szwedzki Instytut Spraw Międzynarodowych, Sztokholm, listopad 2000.
 341. Lucarelli B., European Monetay Union: Neo-tiberal Trojan Horse?, Contributions to Political Economy, Univesity of Western Sydney, nr 23, Sydney 2004.
 342. Made in Denmark, red. J. Laursen, H.D. Hoyer, K.E. Jorgensen, publikacja Jean Monet Center, University of Aarhus, http://www.jmc.au.dk/Made_in_Denmark.pdf
 343. Marcussen M., Denmark and European Monetary Integration: Out But Far From Over, Journal of European Integration, część 27, nr 1, marzec 2005.
 344. Marcussen M., The Power ofEMU-Ideas: Reforming Central Banks in Great Britain, France, and Sweden, European University Institute, Working Paper RSC nr 99/19, wrzesień 1999.
 345. Matera R., Droga Szwecji do Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe 2000, nr 4.
 346. Mathä T, European Integration and Geographical Concentration of Swedish Multinationals, SSE/EFI Working Paper Series in Economic and Finance, nr 305, luty 1999.
 347. Mayes D.G., Finland: the Nordic Insider. Symposium on the 2003 Swedish Euro Referendum: International Responses, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, część 2, nr 39, lipiec 2004.
 348. McNamara K.R., Meunier S., Between National Sovereignty and International Power: What External Voice for the Euro?, International Affairs 78, 4, 2002.
 349. Miller V., The Danish Referendum on Economic and Monetary Union, Research Paper 00/78, International Affairs and Defence Section, Biblioteka Izby Gmin, wrzesień 2000.
 350. Miller V., EMU: Views in the other EU Member States, Research Paper 98/39, International Affairs and Defence Section, Biblioteka Izby Gmin, marzec 1998.
 351. Miles L., Introduction: Euro-Outsiders and the Politics of Asymmetry, Journal of European Integration, część 27, nr 1, marzec 2005.
 352. Miles L., Sweden: 'Hitchhiking' and the Euro Referendum. Symposium on the 2003 Swedish Euro Referendum: International Responses, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, część 2, nr 39, lipiec 2004.
 353. Miles L., Swedish Priorities For the IGC, Current Sweden, nr 415, Swedish Institute, marzec 1997.
 354. Miles L., Doherty G., The United Kingdom: A Cautious Euro-Outsider, Journal of European Integration, część 27, nr 1, marzec 2005.
 355. Miles L., United Kingdom: Reactions of a Fellow Outsider. Symposium on the 2003 Swedish Euro Referendum: International Responses, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, nr 39, część 2, lipiec 2004.
 356. Miles L., Lindh M., After the Referendum: A Swedish Euro Paradox? Symposium on the 2003 Swedish Euro Referendum: International Responses, Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, nr 39, część 2, lipiec 2004.
 357. Miliband D., Perspectives on European Integration - A British View, Max Planck Institute for the Study of Societies, marzec 2002.
 358. Minford P., Should Britain Join the Euro? The Chancellor's Five Tests Examined, Instytut Ekonomiczny (IEA), Londyn 2002.
 359. Mitchell D.J., Hoping to Restore Growth, Votes Rebel Against Sweden's High-Tax Welfare State, WebMemo nr 1219, Heritage Foundation, 21.09.2006.
 360. Monetary Policy Aspects of Sweden's Position 'inside EU, outside EMU', przemówienie L. Heikenstena, pierwszego zastępcy prezesa Banku Centralnego Szwecji, na seminarium przygotowanym przez Handelsbanken Markets, Sztokholm, 10.09.1999.
 361. Mongelli F.P., 'New' Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling Us?, European Central Bank, Working Paper Series, Working Paper nr 138, kwiecień 2002.
 362. Munchau W., EMU: Political and Economic Implications, FSS Briefing, Royal Institute of International Afffairs, nr 38, listopad 1997.
 363. Mundell R.A., The Euro and the Stability of the International Monetary System, wykład na konferencji pt. The euro as a stabilizer in the international economic system, Luksemburg, 3-4.12.1998.
 364. Mundell R. A., The European Monetary System 50 Years after Bretton Woods: A Comparison Between Two Systems, Siena 1994.
 365. Mundell R.A., The International Monetary System in the 21st Century: Could Gold Make a Comeback?, wykład w St. Vincent College, Letrobe, Pennsylwania, 12.03.1997.
 366. Mundell R.A., Monetary Unions and the Problem of Sovereignty, Annals of the American Academy, AAPSS, n 579, styczeń 2002.
 367. Mundell R. A., A Reconsideration of the Twentieth Century, Nobel Price Lecture, 8.12.1999, Economic Series 1999.
 368. Mundell R.A., The Theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, nr 51, Waszygton 1961.
 369. Mundell R.A., Friedman M., One World, One Money?, Policy Options, maj 2001.
 370. Murray A., Closing the Delivery Deficit. The Future of Economic Governance in Europe, Centre for European Reform, Londyn 2003.
 371. Murray A., European Economic Reform: Tackling the delivery deficit, Centre for European Reform, Londyn 2002.
 372. Nemichi H., Marshall L., Nicholson B., FitzGerald N., Out of Europe: the Risk for Business, Britain in Europe Campaign Ltd., Londyn 2000.
 373. Nicoletti G., Scarpetta S., Boyland O., Summary Indicators of Product Market Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation, OECD Working Paper nr 226, Paryż 2000.
 374. Nomikos J.M., The Integration of the Scandinavian Countries in the European Union. Problems and Prospects, Institute of International Economic Relations, Occasional Paper nr 1/1994.
 375. Noren R., Europe's Lack of Structural Transformation and Necessary Policy Changes of EMU, Mid Sweden University, 2002.
 376. The Obstacles to EMU: Electoral Not Economic, analiza ITEM Club, Ernst & Young, czerwiec 2003.
 377. O'Kelly A., Saunders M., Public Opinion Remains Against EMU Entry, Sterling Weekly, Economic and Market Analysis, SchroderSalomonSmithBarney, 19.07.2002.
 378. Palenmark S., Differences in Relative Prices in the EU, Lund University, maj 2004.
 379. Palmer J., Blair Seeks to Reshape EU in Britain's Image, European Policy Centre, Bruksela, 2005.
 380. Parzymies S., Konferencja Międzyrządowa 1996państw Unii Europejskiej, Sprawy Międzynarodowe 1995, nr 4.
 381. Patterson B., EMU and the United Kingdom, Task Force on Economic and Monetary Union, Parlament Europejski, PE 166.059/rev. 3, kwiecień 1998.
 382. Persson T., Currency Unions and Trade: How Large is the Treatment Effect?, Economic Policy część 16, nr 33, październik 2001.
 383. Petersson O., The European Debate in Sweden, Research and Policy Paper nr 12, Notre Europe, grudzień 2000.
 384. Petroulas P., The Effect of the Euro on Foreign Direct Investment, Stockholm University, maj 2004.
 385. Pickering C., 'Sir Douglas in Euroland'. Treasury Officials and the European Union, 1977-2001, Public Administration 2000, torn 80, nr 3.
 386. Pińera J., Will the Pension Time Bomb Sink the Euro?, Cato Journal, część 24, nr 1-2, wiosna/lato2004.
 387. Policy Frameworks in the UK and EMU, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 388. Potton E., Mellows-Facer A., The Euro: Background to the Five Economic Tests, Research Paper 03/53, Economic Policy and Statistics Section, Social and General Statistics Section, Biblioteka Izby Gmin, 4.06.2003.
 389. Potton E., Miller V., Taylor C., The Swedish Referendum on the Euro, Research Paper 03/68, Economic Policy and Statistics Section, International Affairs and Defence Section, Bibloteka Izby Gmin, 15.09.2003.
 390. Preparations for a Changeover to the Euro in Sweden, Raport Ministerstwa Finansów, DS 1997:9, luty 1997.
 391. Prices and EMU, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 392. The Prospects for a Euro Referendum in this Parliament, raport ITEM Club, Ernst & Young, październik 2001.
 393. Prudzicz E., Euro jako waluta międzynarodowa, Zeszyty Naukowe AON, nr 1(54), Warszawa 2004.
 394. The Relationship between Economic Convergence and EMU, przemówienie prezesa Bundesbanku, profesora Hansa Tietmayera, Börsen Executive Club, BIS Review 30/1997.
 395. Report by the Economic and Financial Committee (EFC) on EU financial integration. Economic Papers, European Economy, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, nr 171, maj 2002.
 396. Reszat B., How has the European Monetary Integration Process Contributed to Regional Financial Market Integration?, Hamburg Institute of International Economics, HWWA Discussion Paper 221, Hamburg, luty 2003.
 397. Risse T, To Euro or Not to Euro? The EMU and Identity Politics in the European Union, ARENA Working Papers, WP 98/1, European University Institute, Florencja 1998.
 398. Robson W.B.P., New Currency Regimes: How Green The Grass? How High The Fence?, Policy Options, maj 2001.
 399. Rose A.K., EMU and Swedish Trade, Svenskt Näringsliv Förlagsservice, Sztokholm 2001.
 400. Rynki zagraniczne - Dania, Euro Info Centre, Warszawa 2002.
 401. Rynki zagraniczne - Szwecja, Euro Info Centre, Warszawa 2002.
 402. Rynki zagraniczne - Wielka Brytania, Euro Info Centre, Warszawa 2002.
 403. Salembier S., Wtorek J., Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, red. A. Mayhew, raport demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa/Sussex, 30.01.2007.
 404. Salvatore D., The Euro, the European Central Bank, and the International Monetary System, Annals of the American Academy, AAPSS, nr 579, styczeń 2002.
 405. Scherpenberg van J., Integrating the Atlantic Economic Area, German Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper RP 8, Berlin, październik 2006.
 406. Schuberth H., Wehinger G., Room for Manoeuvre of Economic Policy in EU Countries. Are There Costs of Joining EMU?, Working Paper 35, Oesterreichische Nationalbanken, Wiedeń 1998.
 407. Sharman C., Name the Day: the Business Case for Joining the Euro, Centre for European Reform, październik 2002.
 408. Sitter N., Opposing Europe: Euro-scepticism, opposition and party competition, Norweska Szkoła Zarządzania (Norwegian School of Management BI), SEI Working Paper nr 56, Opposing Europe Research Network Working Paper nr 9.
 409. Skjalm K., On the Outside... Denmark and the Euro, Danish Institute of International Affairs, DUPI Report nr 2000/8.
 410. Smith E., Will EMU Lead to Political Union?, CER Bulletin, Issue 2, październik 1998.
 411. Sobczak D., Gospodarka Eurolandu w pięć lat po wprowadzeniu wspólnej waluty, Warszawa 2004.
 412. Sochacka K., Szwecja, Dania i Wielka Brytania a Unia Gospodarcza i Walutowa, Biuletyn PISM, nr 52 (156), 18.09.2003.
 413. Soltwedel R., Dohse D., Krieger-Boden C, European Labour Markets and EMU Challenges Ahead, Quarterly Magazine of the IMF, torn 37, nr 2, czerwiec 2000.
 414. Spencer P., The UK and EMU - Ships Passing in the Night?, ITEM Club, Ernst & Young, marzec 2001.
 415. Stark J., Why the Euro is a Long-Term Bet, International Economy, część 15, nr 6, październik/listopad 2001.
 416. Straight Bananas? 150 anti-European myths exploded, Britain in Europe, Londyn 2000.
 417. Strange G., British Trade Unions and European Union Integration in the 1990s: Politics versus Political Economy, Political Studies, torn 50, Oxford 2002.
 418. Ström Melin A., Sweden's Presidency of the EU in Retrospect, Current Sweden, nr 433, Swedish Institute, listopad 2001.
 419. Svensson A.C., The Swedish Presidency, January-June 2001, Current Sweden, nr 431, Swedish Institute, grudzień 2000.
 420. Svensson L.E.O., Sweden and the Euro, Briefing Paper for the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament for the quarterly dialogue with the President of the European Central Bank, styczeń 2002.
 421. Summary of the Danish, Swedish and British Case Presented on the EMU Conference, Kopenhaga, 14.06.2002.
 422. Suzuki K., Reform of British Competition Policy: Is European Integration the Only Major Factor?, Stockholm School of Economic 1999.
 423. Sweden and the European Integration, przemówienie E. Srejber, zastępcy Narodowego Banku Szwecji na IBC Euroforum: Nordic Banking, Sztokholm, 3.06.2002.
 424. Sweden, EMU and the krona, przemówienie K. Persson, zastępcy Narodowego Banku Szwecji na seminarium w Svensk Handel, Sztokholm, 16.11.2001, BIS Review 92/2001.
 425. Sweden's Economic Performance: Recent Development, Current Priorities, McKinsey & Company, maj 2006.
 426. Sweden's relations with the EMU, przemówienie prezesa Banku Centralnego Szwecji U. Bäckströma na konferencji nt. zmieniającej się roli banków centralnych, Litwa, 3.10.1997.
 427. Swoboda A., Robert Mundell and the Theoretical Foundation for the European Monetary Union, International Monetary Fund, grudzień 1999.
 428. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, zeszyt nr 216, marzec 2006.
 429. Takata K., Joining the Fold - the Question of UK entry into EMU, HPS Policy Paper 284E, Institute for International Policy Studies, Tokio, luty 2002.
 430. Tavlas G.S., Benefits and Costs of Entering the Eurozone, Cato Journal, część 24, nr 1-2, wiosna 2004.
 431. Tilford S., Will the Eurozone Crack?, Centre for European Reform, wrzesień 2006.
 432. Tobin J., Currency Unions, Europe vs. the United States, Policy Options, maj 2001.
 433. Trichet J.C., The Euro after Two Years, Journal of Common Market Studies, torn 39, marzec 2001.
 434. Varför EU/EMU inte är ett v'dnsterprojekt?, Nordisk Grön Vänster (GUE/NGL), Parlament Europejski 2002.
 435. Volpe Martincus C, Pedussel Wu J., Economic Integration in a Multicone World?, Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Working Paper, B 07 2005.
 436. Vreese de CH., SemetkoH.A., Public Perception of Polls an Support for Restrictions on the Publication of Polls: Denmark's 2000 Euro Referendum, International Journal of Public Opinion Research, część 14, nr 1, zima 2002.
 437. Ugur M., Regional Integration as Endogenous Choice: The EU Case, UNU/CRIS e-Working Papers, W-2003/3, Jean Monnet Chair, Economics, Uniwersytet w Greenwich, Londyn.
 438. UK Membership of the Single Currency. An Assessment of Five Economic Tests, HM Treasury, październik 1997.
 439. The United Kingdom and EMU, przemówienie prezesa Nederlandsche Bank, dr A.H.E.M. Wellinka, Londyn, 16.06.1998, BIS Review 59/1998.
 440. The United States as a monetary union, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 441. Walsh J.I., National Preferences and International Institutions: Evidence from European Monetary Integration, International Studies Quarterly, nr 45, 2001.
 442. US house prices declining: Is Europe next?, Deutsche Bank Research, 11 października 2006.
 443. Europe and our future, Centre for European Reform, Londyn 2002.
 444. Ware R., EMU: the Constitutional Implications, Research Paper 98/78, Biblioteka Izby Gmin, lipiec 1998.
 445. Westaway P., Modelling Shocks and Adjustment Mechanism in EMU, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 446. Westaway P., Modelling the Transition to EMU, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 447. Willett D., Some Political Economy Aspects of EMU, Claremont Colleges Working Papers in Economics, Journal of Policy Modeling, styczeń 2000.
 448. Wren-Lewis S., Estimates of Equilibrium Exchange Rates for Sterking Against the Euro, EMU study, HM Treasury, Londyn 2003.
 449. Wojtyna A., Rolnictwo brytyjskie wobec Wspólnej Polityki Rolnej EWG, Sprawy Międzynarodowe 1974, nr 2.
 450. Wynne M.A., EMU: The End of the Beginning, Presentation to the Board of Directors of the Federal Reserve Bank of Dallas, luty 2002.
 451. Wäfler H.P., Sweden: The Calm Before the Euro Debate, Economic&Policy Consulting, World Economy, Credit Suisse, wrzesień 2002.
 452. Wäfler H.P., Sweden: No Surprise If They Vote No, Economic&Policy Consulting, World Economy, Credit Suisse, wrzesień 2003.
 453. Äström S., Continuity or Change? Sweden Appraises Its Security Policy, Current Sweden, nr 434, Swedish Institute, grudzień 2001.
 454. Zakrzewska A., Federalizm w integracji europejskiej, Sprawy Międzynarodowe 2003, nr 2.
 455. Żukrowska K., Stosowanie teorii integracji w praktyce europejskiej, Integracja europejska w teorii i praktyce, w: "Polska w Europie", Warszawa 2003, nr 1 (43) 2003.
 456. Żukrowska K., Wizje przyszłej Europy, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, nr 244, Warszawa 2002.
 457. Periodyki i magazyny
 458. "Financial Times" 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 459. "Forum" 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 460. "Gazeta Wyborcza" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.^ "International Herald Tribune" 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 461. "Newsletter of the Danish Social-Liberal Party" 2000.
 462. "Newsweek" 1999, 2000.
 463. "Newsweek Polska" 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 464. "Polityka" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 465. "Rocznik strategiczny" 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.
 466. "Rzeczpospolita" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 467. "The Economist" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 468. "The Guardian" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 469. "The Independent" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 470. "The Times" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 471. "Time" 2000, 2001.
 472. "Wprost" 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 473. Źródła internetowe
 474. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii (The Foreign and Commonwealth Office), http://www.fco.gov.uk
 475. Rząd Wielkiej Brytanii (The UK Government On-line), http://www.ukonline.gov.uk
 476. Kancelaria Premiera Wielkiej Brytanii (The Prime Minister On-line), http://www.number-10.gov.uk
 477. Izba Gmin (The House of Commons), http://www.parliament.uk Bank Anglii (Bank of England), http://www.bankofengland.co.uk
 478. Strona internetowa Banku Anglii na temat euro (The Euro-Campaign of the Bank of England), http://www.euro.gov.uk
 479. Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii (HM Tresury), http://www.hm-treasury.gov.uk
 480. Narodowe Biuro Statystyczne Wielkiej Brytanii (National Statistics On-line), http://www.statistics.gov.uk
 481. Duńskie Ministerstwo Gospodarki (The Danish Ministry of Economic Affairs), http://www.oem.dk
 482. Duński Urząd Skarbowy (The Danish Ministry of Taxation), http://www.skat.dk
 483. Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs), http://www.um.dk
 484. Duński Bank Centralny (Danish Central Bank), http://www.nationalbanken.dk
 485. Duńskie Centrum Informacji Europejskiej (The EU Information Centre in Denmark), http://www.eu-oplysni ngen.dk
 486. Oficjalna strona internetowa na temat Danii (The Official Webpage about Denmark), http://www.denmark.dk
 487. Duńskie Biuro Statystyczne (Danish Statistics On-line), http://www.statbank.dk
 488. Szwedzki Urząd Skarbowy (National Swedish Tax Bard), http://www.rsv.se
 489. Szwedzkie Biuro Statystyczne (Statistics Sweden), http:///www.scb.se
 490. Szwedzkie Ministerstwo Finansów (Swedish Ministry of Finance), http://finans.regeringen.se
 491. Szwedzki rząd (The Swedish Government) http://www.regeringen.se
 492. Szwedzkie Ministerstwo Finansów (The Swedish Ministry of Finance), http://finans.regeringen.se
 493. Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (The Swedish Ministry of Foreign Affairs), http://ww.utrikes.regeringen.se
 494. Szwedzki parlament (The Swedish Parliament), http://www.rikdagen.se
 495. Szwedzki Bank Centralny (Swedish Central Bank), http://www.riksbank.se
 496. Szwedzki Narodowy Instytut Badań nad Gospodarką (National Institute for Economic Research Forecast), http://www.konj.se
 497. Szwedzka Agencja Inwestycyjna (Invest in Sweden Agency), http://www.isa.se
 498. Europejskie Biuro Statystyczne Eurostat (European Statistics Bureau, Eurostat), http://www.eu.int/comm/eurostat
 499. Europejski Bank Centralny (European Central Bank), http://www.ecb.int
 500. Unia Europejska (The European Union On-line), http://europa.eu.int
 501. Departament Stanu USA (US Department of State), http://www.state.gov
 502. Biuro Handlu Zagranicznego USA (US Foreign Commercial Service), http://www.export.com
 503. BBC News On-line, http://news.bbc.co.uk
 504. The EUObserver On-line, http://www.euobserver.com
 505. The World Factbook 2007, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu