BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dral Antoni (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów
Unemployed Probation and Graduate Internship as a Means for Promoting Graduates Employment
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 12, s. 24-31
Słowa kluczowe
Aktywizacja bezrobotnych, Zatrudnienie absolwentów, Prawo pracy
Unemployed activation, Employment of graduates, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od czasu nowelizacji kodeksu pracy zmierzającej do dostosowania regulacji prawa polskiego do wymagań prawa unijnego w zakresie terminowych umów o pracę minęło siedem lat. Mimo to nadal budzi wątpliwości zarówno skuteczność zagwarantowania pracownikom zatrudnionym na podstawie takich umów uprawnień porównywalnych z przysługującymi zatrudnionym bezterminowo, jak i przeciwdziałania długoterminowemu kształtowaniu stosunków pracy na podstawie umów terminowych. Artykuł porusza związane z tym problemy, konfrontując regulacje kodeksu pracy i dyrektywy w sprawie pracy na czas określony, zawiera również przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie interpretacji przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony. (abstrakt oryginalny)

It has been 7 years since the Polish labor law novelisation which was due to make it’s regulations stand up to the union standards in terms of fixed-term contracts of employment. Yet the effectiveness of guaranteeing the fixed-term worker’s rights comparable to those of permanent workers as well as of preventing long-term employment on the basis of fixed-term contracts still breeds controversies. The article follows these problems, confronting the regulations of the Polish Labour Code with the union fixed-term employment directive’s, it also includes a revise on Supreme Court’s cases concerning the interpretation of Labor Code’s fix-term employment regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Czachórski, Zobowiązania, Warszawa 1995, s. 109.
 2. M. Czechowski, Młodzież jako podmiot rynku pracy (w:) Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy, Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, pod red. Z. Niedbały i M. Skąpskiego, Poznań 2009, s. 35.
 3. M. Czechowski, "Służba Pracownicza" 2008, nr 10, s. 35.
 4. M. Czechowski, Prawo pracy..., s. 35.
 5. Gazeta Prawna z 16 października 2009, nr 203, s. 14.
 6. Z. Hajn, Ochrona miejsc pracy a interes pracodawców (w:) Prawo pracy a bezrobocie, pod red. L. Florka, Warszawa 2003, s. 26-27.
 7. W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 2007, s. 211.
 8. Ł. Pisarczyk: Terminowe umowy o pracę - szansa czy zagrożenie?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 6, s. 3.
 9. A. Rozbicki, Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, "Służba Pracownicza" 2008, nr 10, s. 12.
 10. A. Rozbicki, "Służba Pracownicza" 2008, nr 10, s. 14.
 11. Służba Pracownicza 2008, nr 10, s. 15.
 12. M. Świech, Praktyki absolwenckie - nowe przepisy, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/2029020,91736,6920365.html?sms_code =
 13. M. Świech, Zobowiązania, Warszawa 1995.
 14. K. Walczak: Umowy o pracę na czas określony. Uwagi krytyczne (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 2008, s. 202.
 15. J. Wratny, Prawo pracy a bezrobocie. Kilka refleksji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8, s. 5.
 16. J. Wratny, "Służba Pracownicza" 2008, nr 10
 17. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 594-595.
 18. J. Wratny, Prawo pracy..., s. 6.
 19. P. Ziółkowski, Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ustawa z omówieniem, Warszawa 2004, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu