BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kromer Bożenna, Rychły-Lipińska Anna
Tytuł
Zmiany organizacji pracy wynikające z wdrożenia systemu HACCP
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 2, s. 42-49, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, System zarządzania jakością, Bezpieczna żywność, Europejska Strategia Bezpieczeństwa Żywności, Jakość produktów żywnościowych, Studium przypadku
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality management systems, Safe food, European Food Safety Authority, Food quality, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie obowiązku stosowania systemu HACPP w produkcji żywności zapewnia przestrzeganie odpowiednich procedur postępowania dotyczących higieny, a także przy zakupie i dystrybucji produktów żywnościowych. Podstawowym celem wprowadzenia tego systemu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta poprzez zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. W ten sposób przedsiębiorstwo buduje zaufanie klientów. Prawidłowo funkcjonujący system HACCP umożliwia poprawę wyników jakościowych, koordynację i produktywność w firmie. (abstrakt oryginalny)

Obligatory introduction of HACPP (Hazard Analysis and Critical Control Points) system into food production ensures obeying hygiene procedures during the food production process as well as at the purchase and the food products distribution. The main goal for introducing this system is a guarantee of the customers' health safety through identifying and the assessment of physical, chemical and micro chemical danger. It enables the company to build the consumers' trust. Correctly applied and functioning HACCP system builds up the quality results, co-ordination and efficiency within the company. (original abstrakt)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r. Nr 63 poz. 634 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami z 2001 r. Nr 128 póz. 1408, z 2002 r. Nrl35, poz.1145, Nr 166 poz. 1362 z 2003 r. Nr 52, póz. 450; obowiązuje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.)
  2. Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002; Dz. Urz. UE Rozporządzenie nr 178/2002
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu.środki spożywcze Dz. U. Nr 104, póz. 1096
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu