BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Stanisław (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kryzys a zachowania marketingowe podmiotów rynku
The Crisis and Marketing Behavior of Market Entities
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 12, s. 9-12, tab.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Zapobieganie kryzysowi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia
Financial crisis, Crisis prevention, Small business, Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w połowie 2008 r., zachwiał standardami, które obowiązywały w gospodarce światowej. W artykule przedstawiono działania podjęte w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Pokazano rolę administracji państwowej w zakresie wspierania proinnowacyjnych działań przedsiębiorstw oraz omówiono rolę fuzji i przejęć jako znaczącego mechanizmu walki z kryzysem.

Global financial crisis, which began in first part of the year 2008, has shaken the standards, which were obligatory in the world economy. The article presents the steps undertaken to minimize the consequences of the crisis. Mergers and acquisition are described as significant mechanisms to fight the crisis. The role of state administrations in supporting pro-innovative activities of enterprises and their investments in human capital were introduced. Attention was brought also to the vast gap, which exists between Poland and highly developed countries in this field. Because of the imminent role of small and medium-sized companies in creating the Polish Gross Domestic Product, it is suggested to establish a central government organ (or governmental agency), supporting and coordinating activities within this SMEs sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Bannock, R. Baxter, E. Davis, The Penguin Dictionary of Economics, Penguin Books, London 1992, s. 283 i 416.
  2. H. Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 242.
  3. Fuzje i przejęcia, pr. zb. pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 2009, s. 24.
  4. Komentarz do ustawy o rachunkowości, pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 403-405.
  5. Przegląd Gospodarczy Polski, OECD, Paryż 2010, s. 127-129.
  6. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce za lata 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu