BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska Ewa M. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Sasin-Knothe Dominika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach podatkowych : sześć lat funkcjonowania w systemie sądownictwa administracyjnego
Mediation in Administrative Jurisdiction Concerning Tax Cases : Six Years of Functioning in the System of Administrative Jurisdiction
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 5, s. 75-86, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Mediacje, Postępowanie sądowe, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Prawo podatkowe
Mediation, Legal proceedings, Supreme Administrative Court judicature, Tax regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Mediacja jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Celem artykułu jest przedstawienie tej instytucji w praktyce działania sądów administracyjnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego. W opracowaniu scharakteryzowano więc możliwe etapy tego typu postępowania, obrazując je kazusami - orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych oraz charakterystykami liczbowymi. (abstrakt oryginalny)

Mediation is one of the oldest and best known alternative methods of resolving conflicts. The aim of this article is to present this institution in the practice of administrative jurisdiction in cases concerning the tax law. The author describes the possible stages of this type of procedures, illustrating them with examples - rulings of regional administrative courts as well as quantitative data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bevan A.H. (1992) Alternative dispute resolution. London: Swet & Maxwell.
 2. Budnik A. (2008) Mediacja w procesie sądowej kontroli administracji (w prawie angielskim). Państwo i Prawo, Vol. 12, s. 84-96.
 3. Chróścielewski W., Z. Kmieciak, J.P. Tamo (2002) Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki. Państwo i Prawo, Vol. 40, s. 32-44.
 4. Dauter B. (2003) Postępowanie mediacyjne w sprawach podatkowych. Przegląd Podatkowy, Vol. 12, s. 46-49.
 5. Gmurzyńska E. (2007) Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Hauser R. (2003) Reforma sądownictwa administracyjnego - podstawowe założenia. Przegląd Podatkowy, Vol. 10, s. 52-57.
 7. Jakubiak-Mirończuk A. (2008) Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Kmieciak Z. (2004) Mediacja i koncyliacja wprawie administracyjnym. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 9. Kot A., M. Kurasz, A. Skrodzki (2004) Postępowanie mediacyjne w sprawach podatkowych - aspekty praktyczne. Przegląd Podatkowy, Vol. 10, s. 45-51.
 10. Menkel-Meadow C.J., L. Porter Love, A. Kupfer Schneider, Sternlight J.R. (2005) Dispute resolution: beyond the adversarial model. New York: Aspen Publishers.
 11. Morek R. (2004) ADR w sprawach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Pieckowski S. (2006) Mediacja w sprawach cywilnych. Warszawa: Difin.
 13. Skrzypczak G. (2004) Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów. Negocjacje i mediacje - wprowadzenie. Monitor Prawniczy, Vol. 4, s. 196-200.
 14. Tarno J.P. (2010) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271).
 18. Woś T. (2008) Komentarz do art. 115 ppsa. W: Romańska, M., Knysiak-Molczyk, H., Woś, T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 19. Żurawska M. (2008) Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy. W: Olszewski, J. (red.) Sądy polubowne i mediacja. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. http://www.nsa.gov.pl/index.php/pol/NSA/Statystyki- WSA2
 21. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu