BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Wacława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podatek od wartości dodanej i jego znaczenie w gospodarce
Value Added Tax and Its Significance for Economy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 202, s. 5-18
Tytuł własny numeru
VAT w rolnictwie
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Rolnictwo, Podatki pośrednie, Rozwój gospodarczy
Value Added Tax (VAT), Agriculture, Indirect taxation, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podatek od towarów i usług jest powszechnie stosowany w wielu krajach świata, ze względu na pewność i stabilność tego rodzaju wpływów podatkowych. W Polsce podatek VAT wprowadzono w 1993 r., jednak rolnictwo zostało nim objęte dopiero od 4 września 2000 r. Gwałtowny wzrost liczby krajów wprowadzających podatek VAT jest niewątpliwie jednym z najbardziej przekonywających przykładów silnego rozwoju tego zjawiska w ostatnich dwóch dekadach XX w. W ponad 120 krajach mieszka 70% ludności objętych podatkiem od wartości dodanej, co daje ok. 18 bln USD w dochodach podatkowych, stanowiąc ponad 1/4 ogółu dochodów budżetowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia podatku VAT w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Ma także miejsce próba oceny korzyści i zagrożeń płynących ze specjalnego traktowania tego działu gospodarki ze względu na VAT. (fragment tekstu)

Goods and services tax is widely applied in many countries considering its dependability and stability of tax receipts. The rapid growth of the number of countries introducing VAT was undoubtedly one of the most convincing example of the strong development of this phenomenon within the last two decades of the twentieth century. Owing to its specificity, some entities i.e., among others, small enterprises, travel agencies and farmers, come within some special VAT regulations. Such regulations function in many countries as well as in Poland. In Poland VAT was introduced in the year 1993, however, the agriculture was subjected to it much later, that is on the 4th of September, 2000. Introduced changes can cause both advantages and threats. The attempt at the estimation of them is one of the main aim of this paper. At the same time, the paper shows the role and the significance of VAT in economy with the particular consideration for the agriculture in different countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. В. Вrzeziński, J. Gоłuсhowski, C. Kosikоwski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, PWE, Warszawa 1998, s. 132-134
  2. L. Ebrіll, M. Кeen, J.-Р. Bodin, V. Summers, The Modem VAT, International Monetary Fund, Washington, D.C. 2001, s. 4-6.
  3. L. Goraj, S. Mańko. R. Sass, Z. Wyrzykowska, Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004. s. 207.
  4. A. Komar, Systemy podatkowe krajów Wspólnot Europejskich, PWE, Warszawa 1989, s. 148-149.
  5. W. Messere, 20th Century Taxes and Their Future, „Bulletin of Fiscal Documentations" 2000, No. 1, (International Bureau of Fiscal Documentation), s. 16.
  6. K. Messere. Tax Policy in Europe: A Comparative Survey, „European Taxation" 2000, No. 12. s. 536.
  7. J. Neneman , Redystrybucyjne konsekwencje wprowadzenia VAT w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, praca doktorska, s. 71.
  8. Prawo podatkowe. Opracowanie analityczne, A. Dębieć (red.). Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998, s. 62.
  9. Revenue Statistics, OECD, Paris 1990.
  10. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu