BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaczek Wanda Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Systemy innowacji jako sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu
Innovation System as a Way of Raising Competitiveness of a Region's Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 131, s. 27-46, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Innowacyjność regionu, Gospodarka regionalna, Konkurencyjność regionów
Regional Innovation System, Regional innovation, Regional economy, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty systemowego podejścia do innowacji, określenie głównych cech i funkcji systemów innowacyjnych, które mogą być wykorzystywane do budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Omówione zostaną także przykłady skutecznych systemów innowacji wykorzystywanych w regionach europejskich.(fragment tekstu)

The process of innovation is complex and scientific research need not be the source of innovative ideas. To implement an innovation - if it is not a simple, superficial improvement of a product or a process - knowledge is always necessary. The level of innovative-ness, understood as enterprises' ability to introduce new solutions and launch new products onto the market, is one of the symptoms of the knowledge-based economy and the prerequisite for competitiveness. The aim of the article is to explain the core of systemic approach to innovations and to define the main features and functions of innovation systems. Examples of effective innovation systems used in the European regions are discussed. Innovation systems which are advantageous for one region are not necessarily effective in another region. Each time they are embedded in concrete socio-economic conditions and depend on macroeconomic factors of the region. It seems that application of innovation systems in peripheral, less developed regions, is of greater importance for building up competitive advantage than in the rich regions with great knowledge capital. As early as in 2004 in the Polish voivodships Regional Innovation Strategies were formulated and implemented. They can be treated as a starting point to use a systemic approach in the process of building up competitive advantage of the innovative economy. This process, however, encounters many barriers. It seems that one can positively assess the efforts made and their effects in Śląskie, Dolnośląskie, and Podkarpackie voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbey, J., Davies, G. i Mainwaring, L. (2008), Vorsprung durch Technium: Towards a System of Innovation in South-west Wales, "Regional Studies" Vol. 42, No. 2, s. 281-293.
 2. Antonelli, C. i Quéré, M. (2002), The Governance of interactive learning within innovation systems, "Urban Studies" Vol. 39, No. 5/6, s. 1051-1063.
 3. Carayannis, E.G. i Campbell, D.F.J. (2006), ,,Mode 3": meaning and implications from a knowledge systems perspective, w: E.G. Carayannis, D.F.J. Campbell (red.), Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters. A comparative systems approach across the United States, Europe, and Asia, Praeger Publishers, Westport, Connecticut, London, s. 1-25.
 4. Cooke, P., Roper, S. i Wylie, P. (2003), " The golden thread of innovation " and Northern Ireland's evolving regional innovation system, "Regional Studies" Vol. 37, No. 4, s. 365-379.
 5. Cooke, P., De Laurentis, C, Tôdtling, F. i Trippl, M. (2007), Regional knowledge economies, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 6. Dolińska, M. (2006), Wpływ kapitału intelektualnego organizacji na rozwój innowacji, "E-mentor" nr 2.
 7. Domański, R. (2000), Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, t. 109, Warszawa.
 8. Edquist, C. (1997), Systems of innovation: technologies, institutions and organizations, Pinter, London.
 9. Evangelista, R., Iammarino, S., Mastrostefano, V. i Silvani, A. (2002), Looking for regional systems of innovation: evidence from the Italian innovation survey, "Regional Studies" Vol. 36.2, s. 173-186.
 10. Florida, R. (1995), Toward the learning region, "Futures" Vol. 27.
 11. Freeman, C. (1982), The economics of industrial innovation, Pinter, London.
 12. Freeman, C, Soete, L. (1997), The economics of industrial innovation, Pinter Publishers, London.
 13. Gaczek, W.M. (2008), Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia KPZK PAN 118, Warszawa.
 14. Grosse, T.G. (2007), Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 15. Klasik, A. (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny - wprowadzenie, w: A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15-58.
 16. Klasik, A. i Kuźnik, F. (2007), Regiony uczące się w teorii i polityce rozwoju regionalnego, w: A. Jewtuchowicz (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-28.
 17. Lundvall, B.-A., (red.) (1992), National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning, Pinter, London.
 18. Lundvall, B., Johnson, B., Andersen, E.S. i Dalum, B. (2007), National systems of production, innovation, and competence building, w: K.R. Polenske (red.), The Economic Geography of Innovation, Univesity Press. Cambridge, s. 213-240.
 19. Markowski, T., Kot, J., Stawasz, D. i Stawasz, E. (1997), Regionalne systemy innowacji jako podstawa budowania konkurencyjności polskich regionów, "Samorząd Terytorialny" nr 6, s. 57-71.
 20. Meeus, M. i Oerlemans, L. (2005), National innovation systems, w: S. Casper, F. van Wa-arden (red.), Innovation and Institutions, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 51-70.
 21. Okoń-Horodyńska, E. (1998), Narodowy System Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 22. Pangsy-Kania, S. (2007), Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 23. Sanidas, E. (2005), Organizational innovations and economic growth, organosis and growth of firms, sectors and countries, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu