BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki), Zrobek Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podatek VAT w świetle badań empirycznych wśród rolników
VAT in the Light of Empirical Research Among Farmers
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 202, s. 91-101
Tytuł własny numeru
VAT w rolnictwie
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Badania ankietowe
Value Added Tax (VAT), Agriculture, Arable farm, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie VAT-u na nieprzetworzone produkty rolne nie miało na celu nałożenia dodatkowego obciążenia fiskalnego na rolników, ale miało umożliwić rolnikom jako producentom odzyskanie płaconego przez nich podatku VAT. Uzyskali oni prawo do odliczenia VAT-u, jaki płacą w cenach towarów i usług, kupowanych w celu prowadzenia produkcji rolnej (paliw, części zamiennych, energii, węgla, pasz, środków ochrony roślin, maszyn itp.). Pojawia się więc pytanie dotyczące preferencji, odnoszących się do systemu VAT-owskiego, gospodarstw o różnych rozmiarach, skali towarowości i odmiennych profilach produkcji. Ustalenia wymaga, który z systemów VAT-owskich jest uważany w konkretnych warunkach za bardziej opłacalny dla rolników. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono badanie ankietowe wśród rolników. Miało ono ukazać ocenę obydwu wariantów rozliczania się z podatku VAT przez właścicieli gospodarstw rolnych. (fragment tekstu)

The paper contains results of empirical research concerning farmers' attitude towards VAT and its versions. Research was conducted among farmers. Taking these results under consideration, it turns out that the majority of farmers do not perceive advantages following from the great potential of VAT. Hence, they prefer simple solution, that is the flat rate scheme. It results also from the economic weakness of farms which do not experience considerable benefits from the normal system of VAT. Research's results support the thesis that in general, only buoyant farmers who invest a lot and develop their activity, use normal tax scheme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Arcipowski, Wyniki ekonomiczne gospodarstw młodych rolników prowadzących zapisy rachunkowości w swoich gospodarstwach w 2002 r. ARiMR, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu