BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Maria, Szustak Grażyna
Tytuł
Franchising jako sposób na prowadzenie działalności gospodarczej
Franchising as a Way of Business Activity
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 51, s. 23-33, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Działalność doradcza w obszarze instrumentów rynku finansowego
Słowa kluczowe
Franchising, Działalność gospodarcza, Umowa franchisingowa, Przedsiębiorstwo franchisingowe
Franchising, Business activity, Franchising contract, Franchise enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wyjaśnienie istoty franchisingu, jego rodzajów, cech i elementów umowy franchisingowej z równoczesnym wskazaniem korzyści, barier i zagrożeń z nim związanych. (fragm. tekstu)

The paper is devoted to the problem of franchising which represents one of the decisive techniques. It is helpful in the organization or enlargement of the business activity without the need of bearing extensive risk exposure or additional costs. The paper discusses different types of franchising, the substantial elements of franchising agreements and domestic barriers slowing its wider use. The benefits and dangers related to the application of franchising were indicated considering both the franchisor and franchisee' points of view. Finally, the level of the current development of franchising market in Poland in 2004-2006 has been evaluated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawa A.: Franchising w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Red. E. Urbańczyk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 378, Szczecin 2004.
  2. Ignaczewski J.: Umowy nienazwane. C.H. Beck, Warszawa 2004.
  3. KruczalakK.: Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym. Komentarz. Wzory. Objaśnienia. PWN, Warszawa 1998.
  4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 4087/88.
  5. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Dz.U. 2004, nr 91, poz. 870 z późn. zm.
  6. Ustawa z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Dz.U. nr 55, poz. 235 z późn. zm.
  7. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Tekst jednolity. Dz.U. 2005, nr 244, poz. 2080.
  8. Uchwała SN z 3.07.1991 r., III CZP 59/91, OSN 1992, nr 3, poz. 41.
  9. Orzeczenie SN z 27.10.1992 r., I CRN 146/92, OSN 1993, nr 5, poz. 88.
  10. www. franchising.info.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu