BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blajer-Gołębiewska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Asymetria informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego a wyniki ekonomiczne spółek giełdowych
Information Asymmetry in the Field of Corporate Governance vs. the Economic Performance of Listed Companies
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 3, s. 31-41, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Ład korporacyjny, Spółki giełdowe
Information asymmetry, Corporate governance, Stock market companies
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zgodnie z założeniami zjawiska asymetrii informacji, nierówny dostęp do informacji powoduje, że podmioty doinformowane osiągają przewagę względem podmiotów niedoinformowanych. W celu weryfikacji tego twierdzenia przeprowadzono badanie 289 polskich spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku podstawowym. Dla celów badawczych wyznaczono zmienne reprezentujące asymetrię informacji. Są to: liczba analityków (domów maklerskich), badających daną spółkę giełdową i sporządzających okresowe raporty giełdowe dotyczące tej spółki (analysts following, analysts coverage), liczba dużych akcjonariuszy, udział akcjonariatu rozproszonego (free float). Skonstruowano również wskaźnik skłonności przedsiębiorstw do przekazywania informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego. Najsilniejsze korelacje wykazano pomiędzy liczbą analityków a wartością księgową spółki, liczbą analityków a kapitałem własnym oraz liczbą analityków a kapitalizacją. Uwagę zwraca też wysoki współczynnik korelacji pomiędzy liczbę analityków a wskaźnikiem skłonności przedsiębiorstw do przekazywania informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego. W rezultacie, można stwierdzić, że podmioty, w których występuje mniejsza asymetria informacji, osiągają przewagę z tego tytułu. Wyniki badania udowadniają, że niski poziom asymetrii informacji w obszarze nadzoru korporacyjnego skorelowany jest z wysokimi wynikami finansowymi spółek giełdowych. (abstrakt oryginalny)

According to the theory of information asymmetry, unequal access to information enables informed entities to gain advantage over the uninformed ones. In order to verify this assumption, 289 Polish companies were analyzed. Each of them was listed on the Warsaw Stock Exchange. In order to achieve a homogeneous dataset, only domestic companies quoted on the main market were taken into consideration. For research purposes, also proxies for asymmetry of information were set. These are: the analysts' coverage (analysts following), the number of large shareholders and the free float. Moreover, a propensity to share (spread) information index was constructed. The strongest correlations found, were: (1) between the analysts' coverage and the book value of the company; (2) between the analysts' coverage and equity; and also (3) between the analysts' coverage and capitalization. Another interesting fact is that the highest correlation was found between the number of analysts and the propensity to share information index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboody, D., Lev, B. (2000) Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains. Journal of Finance, 55(6), s. 2747-2766.
 2. Allen, F. (1993) Stock Markets and Resource Allocation. W: Mayer, C., Vivesa, X. (red.) Capital Markets and Financial Intermediation. Cambridge: Cambridge University Press, s. 81-108.
 3. Aluchna, M., Dzierżanowski, M., Przybyłowski, M., Zamojska-Adamczak, A. (2005) Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW. Gdańsk: IBnGR.
 4. Becht, M., DeLong, B. (2004) Why Has There Been So Little Blockholding in America?. Dostępny na: http://delong.typepad.com/pdf/Blockholding.pdf (28.10.2009).
 5. Bhushan, R. (1989) Firm Characteristic and Analyst Following. Journal of Accounting and Economics, 11, s. 255-274.
 6. Bohren, O., 0degaard, B.A. (2003) Governance and performance revisited, ECGI Finance Working Paper, No. 028/2003. Dostępny na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=423461, (28.10.2009).
 7. Boumosleh, A.S., Reeb, D.M. (2009), Inside Directors, Managerial Competition, and the Asymmetric Information Problem. Social Science Research Network. Dostępny na: http://ssrn.com/abstract=674082 (28.10.2009).
 8. Cai, J., Qian, Y., Liu, Y. (2008) Information Asymmetry and Corporate Governance, Drexel College of Business Research Papers, 1. Dostępny na: http:// ssrn.com/abstract=1082589 (20.08.2009).
 9. Filbeck, G., Webb, S.E. (2001), Information Asymmetries, Managerial Ownership and the Impact of Layoff Announcements on Shareholder Wealth, Quarterly Journal of Business and Economics, 40(2), s. 31-48.
 10. a Forlicz, S. (2008) Informacja w biznesie, Warszawa: PWE.
 11. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2007) Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Dostępny na: http://www.corp-gov.gpw.pl (28.10.2009).
 12. GPWInfoStrefa - ekonomiczny serwis informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Polskiej Agencji Prasowej (www.gpwinfostrefa.pl).
 13. Huddart, S.J., Ke, B. (2007) Information Asymmetry and Cross-section Variation in Insider Trading, Contemporary Accounting Research, 24(1). Dostępny na: http://www.caaa.ca/CAR/ (dn.25.06.2009).
 14. Tamowicz P., Dzierżanowski, M. (2002), Biała księga nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: IBnGR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu