BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej
Company Innovation in Industrial Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 131, s. 81-96, tab., wyk., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw, Innowacje
Enterprise innovation, Enterprises cooperation, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem, jakie postawiono sobie w niniejszym artykule, było zbadanie wpływu kooperacji na działalność innowacyjną przedmiotów współpracujących oraz roli, jaką odgrywają poszczególne przedsiębiorstwa w kreacji nowych rozwiązań. Starano się również uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące rodzaju innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce w wyniku kooperacji. W prowadzonych badaniach szczególna uwaga została poświęcona identyfikacji rodzajów działalności innowacyjnej podejmowanej przez analizowane jednostki w ramach współpracy z innymi podmiotami.(fragment tekstu)

Achieving success by the enterprise in a dynamically changing environment in the period of the global markets development, increase in uncertainty and risk as well as strong and growing competition, requires a flexible approach to the changing principles and needs of the market. Economic entities operating in such conditions are forced to change the profile of their functioning, organization, resource allocation, character of decisions and approach towards suppliers and recipients. It is the far-reaching disintegration of enterprises activity which is a dominating trend in the contemporary economy based on the division of production process and passing some phases to be realized by outside entities. Establishing versatile cooperation the companies demonstrate the innovative tendency which aims at increasing the competitive position of all participants and effectiveness activities. Entering into different agreements, the enterprises must modify their profile in order to adjust to the requirements of the network formed. Some of the undertaken modification processes have a character forced by the dominating partners, the other are a result of the company aspiration for maintenance of the achieved position and cooperation possibilities. The paper presents the results of empirical studies concerning the innovative tendency and implementation of the new solutions in the context of enterprise cooperation in the scope of value creation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderson, W. (1965), Dynamic Marketing Behavior. A functionalist theory of marketing, Richard D. Irvin, Inc., Homewood (111).
 2. Antia, K. i Frazie, G.L. (2001), The Severity of Contract Enforcement In lnterfirm Channel Relationships, "Journal of Marketing" Vol. 65.
 3. Balabanis, G. (1998), Antecedents of cooperation, conflict and relationship longevity in an international trade intermediary's supply chain, "Journal of Global Marketing" Vol. 12, No. 2.
 4. Batt, RJ. i Purchase, S. (2004), Managing collaboration within networks and relationship, "Industrial Marketing Management" No. 33.
 5. Borkowska, B. i Klimczak, B. (1998), Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikroekonomicznej teorii firmy, w: Współdziałanie strategiczne w gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, materiały konferencyjne.
 6. Cumming, B.S. (1998), Innovation overview and future challenges, "European Journal of Innovation Management" Vol. 1, No. 1.
 7. Combs, J.G. i Ketchen, D.J. (1999), Explaining interorganizational cooperation and performance: toward a reconciliation of predictions form the resource-based view and organizational economics, "Strategic Management Journal" Vol. 20.
 8. Cygan, Z. (red.) (2001), Nowoczesne działania innowacyjne przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 9. Duarte, M. i Davies, G. (2004), Trust as mediator of channel power, "Journal of Marketing Channels" Vol. 11.
 10. Drucker, PF. (2005), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005-2007, GUS (2008), Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada.
 12. Eatwell, J. (1999), From cooperation to coordination to control?, "New Political Economy" Vol. 4, No. 3.
 13. Gabryszak, R. (2006), Outsourcing w sektorze IT, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 14. Geisler, E. (2001), Explaining the generation and performance of intersector technology cooperation: a survey of the literature, "Technology Analysis & Strategic Management" Vol. 13, No. 2.
 15. Gorynia, M. i Jankowska, B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 16. Górzyński, M., Woodward, R. i Jakubiak, M. (2004), Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 17. Hakansson, H., Avila, V. i Pedersen, A.C. (1999), Learning in Networks, "Industrial Marketing Management" Vol. 28, No. 5.
 18. Hillebrand, B. i Biemans, D. (2003), The relationship between internal and external cooperation: literature review and proposition, "Journal of Business Research" Vol. 56.
 19. Janasz, W. (1999), Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na Rzecz Uniwersytet Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Janasz, W. i Kozioł, K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 21. Kaczmarek, B. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B. i Nardinelli, C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 23. Kotabe, M. (1999), Efficiency vs. Effectives Orientation of Global Sourcing Strategy, "Academy of Management Executive" No. 12.
 24. Krzyżanowski, L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 25. Lipka, A. (2004), Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników, Difin, Warszawa.
 26. McGowan, P. (1994), Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, w: D.M. Stewart (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 27. Morgan, R. i Hunt, S. (1994), The commitment-trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing" Vol. 58.
 28. Nowak, D. (2008), Kryteria wyboru dostawców w kooperacji przemysłowej, w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 29. Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD and Eurostat, 3 rd edition.
 30. Podobiński, A. (red.) (2004), Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 31. Pomykalski, A. (2002), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 32. Pomykało, W. (red.) (1995), Encyklopedia biznesu, t. 1, Fundacja Innowacji, Warszawa.
 33. Prahalad CK. i Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" Vol. 68, No. 3.
 34. Rosen, E. (2007), The Culture of Collaboration, Red Ape Publishing, San Francisco.
 35. Schenk, G. (2001), Profesjonalny sprzedawca. Jak budować trwałe więzi z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 36. Smith, K.G., Carroll, S.J. i Ashford, S.J. (1995), Intra and interorganizational cooperation: toward a research agenda, "Academy of Management Journal" Vol. 38, No. 1.
 37. Sosnowska, A. (1987), Współdziałanie jednostek gospodarczych w przemyśle, "Monografie i Opracowania" nr 183, Warszawa.
 38. Szabłowski, J. (2006), Proces zarządzania innowacjami w organizacji, w: J. Szabłowski (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 39. Turner, G.B., LeMay, S.A., Hartley, M. i Wood, C.M. (2000), lnterdependence and cooperation in industrial buyer-supplier relationship, "Journal of Marketing Theory and Practice" Vol. 8, No. 1.
 40. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych Dz.U. nr 91 poz. 108 z dnia 15 września 2000 roku.
 41. Webster Jr., FE. (1993), The changing role of marketing in the corporation, "Journal of marketing" No. 56.
 42. Wesołowski, S. (1998), Funkcje zaopatrzenia a tendencje w organizacji produkcji, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 5.
 43. Zarzycka, A.M. (1999), Przyszłościowa forma kooperacji. Koncepcja przedsiębiorstwa wirtualnego na przykładzie firm szwajcarskich i niemieckich, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 44. Zook, C, Allen, J. (2005), Strategia zrównoważonego wzrostu dla twojej firmy, cz. 1, Strategia wzrostu w erze turbulencji, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu