BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chabraś-Wiśniewska Marta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko a ład korporacyjny Abstrakt
Risk vs. corporate governance
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 3, s. 123-132, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie korporacyjne, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Risk, Risk management, Corporate management, Performance evaluation of enterprises, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise Risk Management (ERM)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było ukazanie sposobu oceny działania zarządzania ryzykiem korporacyjnym ERM. Problem główny w niniejszej pracy sprowadzał się do pytania: Czy ocena ładu korporacyjnego zawiera pomiar poziomu zarządzania ryzykiem polegający na ocenie ogólnej skuteczności wewnętrznych mechanizmów nadzoru. Po dokonaniu analizy oceny ładu korporacyjnego można powiedzieć, że pomaga on w ustaleniu wewnętrznej hierarchii działań dotyczących zarządzania ryzykiem, w sposób zgodny z celami i strategią biznesową. Obecna sytuacja rynkowa wymusza opracowanie jak najlepszego podejścia do zarządzania i zmniejszenia ryzyka. Dlatego też, Grant Thornton sporządził opracowanie dotyczące elementów zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM), które jest ogniwem łączącym wszystkie zasady ładu korporacyjnego, a także jako siła napędowa pobudza do tego, że ład korporacyjny "funkcjonuje" oraz "działa". (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to show the method for evaluating the effectiveness of Enterprise Risk Management - ERM. The main issue in this study came down to one question: Does corporate governance assessment include measuring the level of risk management, i.e. to assess the overall effectiveness of internal oversight mechanisms? After analyzing the assessment of corporate governance, I can say that it is helpful to establish the internal hierarchy in order to apply risk management in a manner that is consistent with the company objectives and business strategy. The present market situation forces to develop the best approaches for management and risk reduction. Grant Thornton U.S. prepared a study concerning the elements of Enterprise Risk Management (ERM), which presents a link between all the principles of corporate governance, and also, as a driving force, leads to the fact that corporate governance 'functions' and 'works'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziadosz, M., zespół PIKW, PIKW, PIB (2007), Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa (Enterprise Risk Management - Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management-Integrated Framework: Application Techniqesl. Warszawa: COSO.
  2. Gołębiewska, E. (2009) Ryzyko reputacyjne firmy w warunkach kryzysu. W: Bizon- Górecka, J. (red.) Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Strategie zarządzania ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
  3. Jajuga, K. (2007) Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: WN PWN.
  4. Kaczmarek, T.T. (2008) Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Difin.
  5. Lam, J. (2003) Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. Wiley & Sons.
  6. Moeller, R.R. (2007) COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Integrated ERM Framework - Zrozumieć Nowe zintegrowane ramy ERM. Wiley & Sons.
  7. http://www.pwcservices.com (23.02.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu