BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Akademia Rolnicza w Szczecinie), Wawrzyniak Katarzyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Wspomaganie komputerowe procesu nauczania przedmiotów ilościowych a kreowanie aktywnych uczestników społeczeństwa informacyjnego : wyniki badania ankietowego
The Assistance of Computer Process of Teaching of Quantitative Subjects and Creation of Active Participants of Informations Society : the Results of Survey Research
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 217, s. 17-23, bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Badania ankietowe, Analiza statystyczna, Szkolnictwo wyższe, Metody ilościowe, Społeczeństwo informacyjne
Information technology in teaching, Questionnaire survey, Statistical analysis, Higher education, Quantitative methods, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy nauczanie przedmiotów ilościowych z wykorzystaniem statystycznych pakietów obliczeniowych przyczynia się do zwiększenia umiejętności studentów odnośnie analizy skomplikowanych procesów ekonomicznych i społecznych, rozwiązywania problemów gospodarczych oraz podejmowania decyzji. W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie przeprowadzono badanie ankietowe studentów studiów stacjonarnych III roku kierunek Ekonomia na Wydziale Organizacji i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008. (fragment tekstu)

The aim of the article is a try to find an answer if teaching of quantitative subjects with utilization of statistical computational package increases of students ability in relation to complicated economic and social problems, solving economic problems and making decisions. To obtain the answer for the above-cited question the survey research was made among students of the third year of the stationary studies at Faculty of Economics and Organisation of Food Economy, University of Agriculture in Szczecin in the summer term of the 2007/2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowak J. S. (2005), Bezpieczeństwo w programach rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa - na prawach rękopisu (wersja udostępniona w Internecie).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu