BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wpływ kapitału instytucjonalnego i intelektualnego na rozwój ekonomiczny
How Institutional and Intellectual Capital Influence Economic Development
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 2, s. 21-35, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Ekonometryczny model produkcji, Wskaźniki produktywności
Intellectual capital, Econometric model of production, Productivity indicators
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Produktywność gospodarki jest przedmiotem stałych badań stanowiących część teorii ekonomicznego wzrostu. Główne badania postępują według metodologii R. Solowa i D. Romera (2000, rozdz. 1, 2, 3) przy wykorzystaniu ekonometrycznych funkcji produkcji głównie typu Cobba-Douglasa. Bada się przede wszystkim wielkość produktu przypadającego na jednostkę nakładów kapitału i pracy, czyli output per unit input (Hulten 2001). Ta wielkość stanowi czynnik total factor productivity, który obok kapitału fizycznego i pracy, ma wyjaśniać postęp w szeroko rozumianej technologii. Możliwe jest także podejście, demonstrowane w tej pracy, przy zastosowaniu nieliniowej funkcji wielu zmiennych, w której argumenty określają idee rachunku nakładów. W artykule przedstawia się dwa ważne wskaźniki związane z produktywnością wraz z metodą ich obliczania i analizowania. Wpływ tych wskaźników na wzrost produktu jest równoznaczny oddziaływaniom kapitału instytucjonalnego i intelektualnego. Badania dotyczą Polski i wybranych krajów OECD. (abstrakt oryginalny)

The productivity of the economy is constantly researched as part of the theory of economic growth. The main research is conducted according to the methodology of R. Solow and D. Romer (2000, chapters 1, 2 and 3), using econometric production functions, mainly the Cobb-Douglas type. The main research element is output per unit input (Hulton, 2001). This quantity represents the total factor productivity measure, which, apart from physical capital and labor, is supposed to account for progress in the field of technology, in the wide sense of the term. However, another approach is also possible, presented in this article, which applies a nonlinear function of many variables. The arguments delineate the idea of the account of expenses. The article presents two important indicators related to productivity, including a method for their calculation and analysis. The influence of these two indicators on the increase of productivity is comparable to the influence of institutional and intellectual capital. The research concerns Poland and a selection of the OECD countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barburski, J., Dobija, M. (2007) Produktywność pracy w aspekcie makro i mikroekonomicznym. W: Dudycz, T., Tomaszewicz, Ł. (red.) Efektywność -rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Brodzicki, T., Ciołek, D. (2007) Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego - weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych. Analizy i opracowania KEIE, nr 1.
 3. Cieślak, I., Dobija, M. (2007) Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe, nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 4. Comin, D. (2006) Total factor Productivity. New York: New York University - NBER.
 5. Dobija, M. (2004a) Analityczna funkcja produkcji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9 (656).
 6. Dobija, M. (2004b) Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej. W: Noga, A. (red.) Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 7. Dobija, M. (2007) Abstract Nature of Capital and Money. W: Cornwall, L.M. (red.) New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, s. 89-114. New York: Nova Science Publishers, Inc.
 8. Dobija, M. (2008) Labour productivity ratio and international comparison of economic performance - Formalization of the PPP theory and preliminary examinations, Referat zaprezentowany na IEA 15th World Congress, Stanbuł, Turcja, 25-29 czerwca. Dostępny na: http://ssrn.com/abstract=1159729.
 9. Dobija, M. (2009) Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego. Master of Business Administration, nr 1(96).
 10. Dobija, M., Jędrzejczyk, M. (2007) Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych. Zeszyty Naukowe UEK, nr 752.
 11. Duwendag, D., Ketterer K.-H., Kosters, W., Pohl, R., Simmert, D. (1993), Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Warszawa: Poltex.
 12. Garbicz, M. (2009) Problemy rozwoju i niedorozwoju. W: Pacho, W. (red.) Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Growiec, J. (2009) Wzrost gospodarczy i postąp technologiczny. W: Pacho, W. (red] Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Hulten, Ch. (2001) Total Factor Productivity. A short biography, New Developments in Productivity Analysis. NBER, Studies in Income and Wealth, Vol. 63.
 15. Kołodko, G. (2008) Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 16. Kozioł, W. (2007) Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji placowej. Zeszyty Naukowe UEK, nr 752.
 17. McConnell, C., Brue, S. (1986) Contemporary Labour Economics. New York: McGraw-Hill.
 18. Romer, D. (2000) Makroekonomia dla zaawansowanych. WN PWN: Warszawa.
 19. Solow, R. (1957) Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, No. 39, s. 312-320.
 20. Setser, B. (2009), The good and bad news in the World Bank's China Quarterly. Follow the Money »Blog Archive», 21 czerwca 2009.
 21. Woźniak, M.G. (2004) Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 22. Żółkiewski, Z., Kolasa, M. (2003) The Total Factor Productivity and the Potential Product in Poland 1992-2002, NBP conference, Zalesie Górne.
 23. Żółkiewski, Z., Kolasa M. (2004) Total Factor Productivity and its determinants in Poland, evidence from manufacturing industries. The role of lCT, ICT as Drivers of Development in Transition Economies. Warszawa, 14 maja, www.tiger.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu