BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Oskar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
System finansowy a realna sfera gospodarki
The Financial System vs. the Real Economic Sphere
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 2, s. 36-53, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Zarządzanie ryzykiem finansowym
Financial system, Economic growth, Factors of economic growth, Financial risk management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Od dłuższego czasu w naukach ekonomicznych trwa spór o wpływ systemu finansowego na wzrost gospodarczy, co wynika z problemów w ustaleniu związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma elementami. Część z ekonomistów utrzymuje zatem, że system finansowy rozwija się w odpowiedzi na rosnący popyt ze strony gospodarki. Z drugiej zaś strony coraz większa ilość badań empirycznych wyraźnie ilustruje odwrotną tendencję, a zatem pozytywny wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy. Dlatego część ekonomistów przychyla się obecnie do poglądu, iż to system finansowy ma wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy, choć czynnik ten jest ignorowany w większości prac z zakresu wzrostu gospodarczego. W związku z tym, że problem ten był dotychczas mało rozpoznany w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, w artykule tym postanowiono przybliżyć trwającą na tym tle dyskusje oraz przedstawić w sposób syntetyczny wyniki badań empirycznych w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Since a long time ago already there is a controversy in economic sciences concerning the influence of the financial system on economic growth, which results from the difficulty in determining the cause-and-effect relationship between those two elements. Some economists are convinced that the financial system develops as a result of the growing demand of the economy. However, on the other hand, an increasing number of empirical research studies clearly indicate a contrary tendency, i.e. the positive influence of the development of the financial system on economic growth. That is why nowadays most economists are more willing to believe that it is the financial system that influences the longterm economic growth, even though this factor is often ignored in most of the studies concerning economic growth. Due to the fact that till now this matter has not quite yet been identified in Polish literature, the author of this article has decided to focus on the ongoing debate on this topic and present the general results of empirical research in this field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, F. (1990) The market for information and the origin of financial intermediaries. Journal of Financial Intermediation, Vol. 1, s. 3-30.
 2. Allen, F., Gale, D. (1999) Diversity of opinion and the financing of new technologies. Journal of Financial Intermediation, Vol. 8,1999, s. 3-30.
 3. Allen, F., Santomero, A. (1997) The theory of financial intermediation. Journal of Banking and Finance, Vol. 21, s.1461-1485.
 4. Allen, F., Santomero, A. (2001) What do financial intermediaries do? Journal of Banking and Finance, Vol. 25, s. 271-294.
 5. Arrelano, M., Bond, S. (1991) Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, Vol. 58, s. 277-297.
 6. Atje, R., Jovanovic, B. (1993) Stock markets and development. European Economic Review, Vol. 37, s. 632-640.
 7. Bagehot, W. (1962) Lombard street. Irwin: Homewood.
 8. Beck, T., Levine, B., Loayza, N. (2000) Finance and the sources of growth. Journal of Financial Economics, Vol. 58, s. 261-300.
 9. Bekaert, G., Harvey, C., Lundblad, C. (2001) Does financial liberalization spur growth?, NBER Working Paper 8425.
 10. Bencivenga, V., Smith, B. (1991) Financial intermediation and endogenous growth. Review of Economics Studies, Vol. 58, s. 195-209.
 11. Boyd, J.H., Prescott, E.G. (1986) Financial intermediary - coalitions. Journal of Economic Theory, Vol. 38, s. 211-232.
 12. Cetorelli, N., Gambera, M. (2001) Banking market structure, financial dependence and growth: international evidence form industry data. Journal of Finance, Vol. 56 (2), s. 617-648.
 13. Devereux, M., Smith, G. (1994) International risk sharing and economic growth. International Economic Review, Vol. 35, s. 535-550.
 14. Diamond, D.W. (1984) Financial intermediation and delegated monitoring. Review of Economic Studies, Vol. 51, s. 393-114.
 15. Geenwood, J., Jovanovic, B. (1990) Financial development, growth and the distribution of income. Journal of Political Economy, Vol. 98, s. 1076-1107.
 16. Goldsmith, R. (1969) Financial structure and development. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
 17. Gurley, J., Shaw, E. (1960) Money in a theory of finance. Washington: Brooking Institutions.
 18. Haber, S.H. (1991) Industrial concentration and capital markets: A comparative study of Brazil, Mexico and the United States, 1830-1930. Journal of Economic History, Vol. 51 (3), s. 559-80.
 19. Helpman, E., Razin, A. (1978) A theory of international trade under uncertainly. New York, San Francisco, London: Academic Press.
 20. Hicks, J. (1969) A theory of economic history. Oxford: Clarendon Press.
 21. King, R., Levine, R. (1993) Finance, entrepreneurship and economic development. Journal of Monetary Economics, Vol. 32, 513-542.
 22. King, R., Levine, R. (1993) Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108 (3), August 1993, s. 717-737.
 23. Koo, R. (2008) The holy grail of macroeconomics: lessons from Japan's great recession. Singapore: John Wiley and Sons.
 24. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Schleifer, A. (2002) Government ownership of commercial banks. Journal of Finance, Vol. 57, s. 265-301.
 25. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Schleifer, A., Vishny, R. (1998) Law and finance. Journal of Political Economy, Vol. 106, s. 113-1155.
 26. Leland, H.E., Pyle, D.H. (1977) Information asymmetries, financial structure and financial intermediation. Journal of Finance, Vol. 32(2), s. 371-387.
 27. Levine, R. (1991) Stock markets, growth and tax policy. Journal of Finance, Vol. 46, s. 1145-1465.
 28. Levine, R., Zervos, S. (1998) Stock markets, banks and economic growth. American Economic Review, Vol. 88, s. 537-558.
 29. Lucas, R.E. (1988) On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, s. 3-42.
 30. Mayer, C. (1988) New issues in corporate finance. European Economic Review, Vol. 32, s. 1167-1183.
 31. McKinnon, R.I. (1973) Money and capital in economic development Washington D.C.: The Brookings Institute.
 32. Merton, R.C., Bodie, Z. (1995) A conceptual framework for analyzing the financial environment. W: Crane, D.B. (red.) The global financial system a functional perspective. Boston: Harvard Business School.
 33. Obstfeld, M. (1994) Risk-taking, global diversification and growth. American Economic Review M. 84, s. 1310-1329.
 34. Oldfield, G., Santomero, A. (1997) The place of risk management in financial institution. Sloan Management Review, Fall.
 35. Pagano, M. (1993) Financial markets and growth. An overview. European Economic Review, Vol. 37, s. 613-622.
 36. Petersen, M.A., Rajan, R.G. (1995) The effect of credit market competition on lending relationships. Quarterly Journal of Economics, Vol. 11, s. 407-143.
 37. Polański, Z. (2004) System finansowy. W: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Warszawa: WN PWN.
 38. Rajan, R.G., Zingales, L. (1998) Financial dependences and growth, The American Economic Review, Vol. 88 (3), s. 559-586.
 39. Rajan, R.G., Zingales, L. 12004) Saving capitalism form the capitalists. Princeton: Princeton University Press.
 40. Ramakrishnan, R.T.S., Thakor, A.V. (1984) Information reliability and a theory of financial intermediation, Review of Economic Studies, Vol. 51, s. 415-432.
 41. Robinson, J. (1952) The generalization of the general theory. W: The rate of interest and other essays. London: Macmillan.
 42. Rousseau, P.L., Wachtel, P. (2001) Inflation, financial development and growth. W: Economic theory, dynamics and markets: Essays in Honor of Ryuzo Sato. Boston: Kluwer, s. 309-324.
 43. Saint-Paul, G. (1992) Technological choice, financial markets and economic development. European Economic Review, Vol. 36, s. 763-781.
 44. Schmidt, R.H., Hackethal, A., Tyrell, M. (2002) Disintermediation and the role of banks in Europe: An international comparison. Journal of Financial Intermediation, Vol. 8, s. 36-67.
 45. Scholtens, B., van Wensveen, D. (1999) A critique on the theory of financial intermediation. Journal of Banking and Finance, Vol. 24(8), s. 1243-1251.
 46. Stern, N. (1989) The Economics of development. A survey. Economic Journal, Vol. 99, s. 597-685.
 47. Wachtel, P. (2001) Growth and finance: What do we know and how do we know it? International Finance, Vol. 4(3), s. 335-362.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu