BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jemielniak Dariusz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
W obronie biurokracji
In the Defense of Democracy
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 2, s. 72-79, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Biurokracja, Organizacja biurokratyczna, Organizacja pracy
Bureaucracy, Bureaucratic organisation, Work organisation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stara się obronić prowokacyjną tezę, iż biurokracja jest jedną z najbardziej naturalnych form organizacji pracy i posiada liczne korzyści, zwłaszcza skonfrontowana z nowoczesnymi metodami zarządzania, opierającymi się na kontroli normatywnej.(abstrakt oryginalny)

This article defends the controversial thesis that bureaucracy is not only not evil, but also that it is one of the most natural forms of the organization of work and that it has many merits, especially when confronted with some contemporary managerial approaches that are based on normative control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff, R.L., Magidson, J., Addison, H.J. (2006/2007) Projektowanie ideału. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 2. Barker, U.R. (1993) Tightening the Iron Cage: Concertive Control in Self-Managing Teams. Administrative Science Quarterly, Vol. 38(3), s. 408-437.
 3. Bennis, W.G. (1970) Post bureaucratic leadership. W: Bennis, W.G. (red.) American Bureaucracy. Chicago: Aldline Publishing Company.
 4. Castells, M. (1996) The rise of the network society. Cambridge, Mass.: Black-well Publishing.
 5. Clegg, S. (1990) Modem Organizations. Organization Studies in the Postmodern World, Newbury Park-London-New Delhi: SAGE Publications.
 6. Crozier, M. (1963/1976) Biurokracja-anatomia zjawiska. Warszawa: PWE.
 7. Czarkowska, L.D. (2006) Nowa profesja: informatycy. Problemy Zarządzania, 1(11), pp. 178-194.
 8. Du Gay, P. (2000) In praise of bureaucracy: Weber, organization and ethics. London - Thousand Oaks: SAGE Publications.
 9. Du Gay, P. (red.) (2005) The values of bureaucracy. Oxford-New York: Oxford University Press.
 10. Edwards, R. (1979) Contested terrain: the transformation of the workplace in the twentieth century. New York: Basic Books.
 11. Gouldner, A.W. (1954) Patterns of industrial bureaucracy. Glencoe, III.,: Free Press.
 12. Greenwood, D.J., Levin, M. (1998) Introduction to action research: social research for social change. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.
 13. Gross, E. (1958) Work and society. New York: Crowell.
 14. Heckscher, C.C., Donnellon, A. (red.) (1994) The Post-bureaucratic organization: new perspectives on organizational change, Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.
 15. Hochschild, A.R. (1997) The time bind: when work becomes home and home becomes work. New York: Metropolitan Books.
 16. Höpfl, H.M. (2006) Post-bureaucracy and Weber's "modern" bureaucrat. Journal of Organizational Change Management, Vol. 19(1), s. 8-21.
 17. Jemielniak, D. (2005) Kultura - zawody i profesje. Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, nr 32, s. 7-22.
 18. Jemielniak, D. (2007) Menedżerowie w oczach informatyków, Prakseologia, nr 147, s. 189-207.
 19. Jemielniak, D. (2008) Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 20. Jemielniak, D., Koźmiński, A.K. (red.) (2008) Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 21. Kelley, R.E. (1985) The gold-collar worker: harnessing the brainpower of the new workforce. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
 22. Koźmiński, A.K. (1977) Humaniści i technokraci. Warszawa: Iskry.
 23. Koźmiński, A.K., Zawiślak, A.M. (1979) Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. Warszawa: PWE.
 24. Kunda, G. (1992) Engineering culture: control and commitment in a high-tech corporation. Philadelphia, PA: Temple University Press.
 25. Leidner, R. (1993) Fast food, fast talk: service work and the routinization of everyday life. Berkeley: University of California Press.
 26. Magala, S. (2009) The management of meaning in organizations. Basing-stoke-New York: Palgrave Macmillan.
 27. Martin, A. (1970) Bureaucracy. London: Macmillan.
 28. Merton, R.K. (1957) Bureaucratic structure and personality. Social Forces, nr 18 (4), s. 560-568.
 29. Organ, D.W., Green, C.N. (1981) The Effects of Formalization on Professional Involvement: A Compensatory Process Approach. Administrative Science Quarterly, Vol. 26, s. 237-252.
 30. Osborne, D., Plastrik, P. (1997) Banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government. Reading, Mass.: Addison Wesley Pub. Co.
 31. Parsons, I, Shils, E.A. (1951) Toward a General Theory of Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 32. Pinchot, G., Pinchot, E. (1993) The end of bureaucracy and the rise of the intelligent organization. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 33. Raelin, J.A. (1986) The clash of cultures: managers and professionals. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 34. Ritzer, G. (1993) The McDonaldization of society: an investigation into the changing character of contemporary social life. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
 35. Simon, H.A. (1991) Bounded Rationality and Organizational Learning. Organization Science, Vol. 2(1), s. 125-134.
 36. Starbuck, W.H. (2003) The origins of organization theory. W: Tsoukas, H., Knudsen, C. (red.) The Oxford handbook of organization theory. Oxford-New York: Oxford University Press.
 37. Styhre, A. (2007) The innovative bureaucracy: bureaucracy in an age of fluidity. London-New York: Routledge.
 38. Von Mises, L. (1944) Bureaucracy. New Haven: Yale University Press.
 39. Weick, K.E. (1969) The social psychology of organizing. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.
 40. Zacher, L.W, (red.) (1999) Społeczeństwo informacyjne - w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki. Warszawa: Fundacja Edukacyjna "Transformacje".
 41. Zacher, L.W. (2001) "Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa? W: Kołodko, G.W. (red.) "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu