BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gumińska Valentyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Imigranci zatrudnieni w Polsce po wstąpieniu Polski do UE
Immigrants Working in Poland After it Has Joined the EU
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 2, s. 80-91, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Imigracja, Imigracja zarobkowa, Migracja, Migracja zarobkowa, Przyczyny migracji, Polska w UE
Immigration, Economic immigration, Migration, Economic migration, Reasons for migration, Poland in EU
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Tematyka i/emigracji w Europie i świecie jest bardzo ważna szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego. Celem artykułu jest naświetlenie masowego problemu współczesnej migracji międzynarodowej na przykładzie imigrantów ukraińskich w Polsce. Dane do artykułu były zaczerpnięte z polskich oraz ukraińskich badań. Rozpoczynając od ogólnych uwag o procesie emigracyjnym Ukraińców, przedstawiam problematykę zarobkowej imigracji obywateli Ukrainy w Polsce. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, model demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny i stan na rynku pracy znacznie się zmieniły. Emigracja Polaków spowodowała trudną sytuację w polskich gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach. Zapotrzebowanie pracowników, porównywalnie wyższe zarobki i łatwość znalezienia pracy przyciągały ukraińskich migrantów zarobkowych do Polski. Lista wykonywanych prac przez Ukraińców w Polsce niezbyt się różni od zajęć polskich imigrantów na Zachodzie. Obserwujemy jednak problem z nielegalnymi pracownikami - obcokrajowcami, których liczba wielokrotnie przerasta liczbę legalnych imigrantów. Przyjęło się, że Ukraińcy są dobrymi pracownikami; uzupełniają oni rynek pracy w różnych obszarach, takich jak: budownictwo, ciężki przemysł, prace naukowe, praca w jednostkach edukacyjnych, rolnictwo, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, prowadzenie domu, sprzątanie, gastronomia. Ogólne polepszenie stosunków ukraińsko-polskich, wynikających z podobieństw kultury, języka i mentalności oraz pewne odizolowanie grup imigrantów ukraińskich prowadzi do kontaktów bezkonfliktowych. Nie oznacza to jednak, że negatywny obraz ukraińskiego imigranta, jako nielegalnego biednego pracownika, nie jest dominujący. Zapowiadające się w 2010 roku badania społeczności imigracyjnej w Polsce mogą dać możliwość przeanalizowania plusów i minusów dla stanu gospodarczego Polski oraz głębiej przedstawią style, jakość życia grup z "emigracji wahadłowej" dla lepszego poznania tej grupy nie tylko w kategoriach ekonomicznych, lecz także społecznych. (abstrakt oryginalny)

The subject of immigration and emigration in Europe and in the world in general is very important, especially during the economic crisis. The aim of this paper is to present the massive problem of contemporary international migration, using the example of Ukrainian immigrants in Poland. The data is based on empirical research conducted by Polish and Ukrainian social scientists. The author starts by presenting some general information about the emigration process in the Ukraine. The main part of the article specifically discusses the immigration of Ukrainians that work for Polish companies, farms, etc. After Poland entered the European Union, demographic, economic and social patterns started changing. In addition, the visible lack of "working hands", the number of job offers and the relatively higher wages made Poland attractive for Ukrainian emigrants searching for work outside their own country. In fact, the jobs they do in Poland do not really differ from the work that their Polish colleagues (i.e. Polish emigrants) perform outside of Poland. However, the Polish economy has to deal with problems that are caused by illegal immigrants, who are the most numerous. On the other hand, Ukrainians are good workers and they compensate for the Polish lack of workers in different branches (construction, heavy industry, scientific research, teaching, agriculture, babysitting, housekeeping, gastronomy etc). Due to the so called friendly relationship between the two counties, a common history, culture, mentality and language, as well as the Ukrainian hard working spirit, there are no visible conflicts between the Polish and Ukrainian groups. However, despite all those positive facts, the stereotype of the illegal worker, an indigent Ukrainian person, is still present in the Polish opinion. I think that the upcoming research of the immigration community in Poland in 2010 will provide an opportunity to examine the advantages and disadvantages if immigration for the state of the Polish economy and it will also present the qualities of "circular migration" for a better understanding of the process of migration not only for management, but for social scientists as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniecki, M., Bojar, H., Frelak, J., Gąsior- Niemiec, A., Konieczna, J., Kurczewska, J. (2005) Regulacja migracji zarobkowej - wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych z Ukrainy w Warszawie i okolicach. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, PAUCI.
 2. Bojar, H., Gąsior-Niemiec, A., Bieniecki, M., Pawlak, M. i in. (2005) Migranci na rynku pracy Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 3. Dmytrenko, N. (2007) Mandrivni czornoroby. Objednana Jevropa namagaetsia zachystytysia wid inozemciw - trudariv, http://www. umoloda.kiev.ua/number/33/158/352/
 4. Iglicka, K. (2007) Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012. Raporty i Analizy, 1/2007. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 5. Kępińska, E. (2006) Recent trends in international migration. The 2005SOPEMI Report for Poland. CMR Working Papers, 16/74. War-sram. Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 6. Kloc-Nowak, W. (2007) Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy - sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego. Analizy, Raporty, Ekspertyzy. 9, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 7. Konieczna, J. (2005) "Jszly na zachid..." Pro migracijni plany ukrajinciw. W: Ukrajins'ka trudowa mihracija u konteksti zmin suczasnoho świtu, s. 126-139, Kompania Manuskrypt, Lwiw. Artykuł (w języku ukraińskim) w zbiorze wydanym przez Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Centrum Wspierania Prywatnej Inicjatywy.
 8. Konieczna, J. (2003) Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich. Dostępny na: http://www.batory.org.pl/mna-rod/pub.htm
 9. Konieczna, J. (2004) Unia i Rosja. O planach migracyjnych Ukraińców. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 10. Koztowskyj, I. (2007) Wgołos, publikacja 21 sierpnia http://www.vgolos.com.ua/nagolos/6277.html
 11. Kramar, R. (2007) tekst opublikowany 23 lutego na http://patriotism.wikidot.com/wystapienie-rostyslawa-kramara
 12. Łabuns'kyj, W. (2008) Czomu nepovertaemos'..., Ukrains'ka Prawda, 8 kwietnia, http://www.pravda.com.Ua/news/2008/4/8/74334.htm
 13. Łodziński, S. (2003) Akceptacja, dystans i zagrożenie. Wybrane problemy społecznej akceptacji pracy cudzoziemców w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, maszynopis. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 14. Napierała, J. (2006) Podstawowe charakterystyki emigracji imigracji. W: Jaźwińska, E. (red.) imigracja do Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002. CMR Working Papers, nr 13/71. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 15. Nosowa, M. (2004) Ukraińska emigracja w Italii: wtraty czy zdobutky? Demokratyczna U'krajina, nr 60, s. 7-11.
 16. Raport z Uchwały I Wsesvitnioho (stawodawczo ho) z 'izdu MHO "Nowa Chwyła" od 22 grudnia 2007.
 17. Rewna, H. (2007) Ukrajińska trudowa migracija: pryczyny i naslidky. Ternopil.
 18. Strzeżewski, M. (2003) Czy Polacy lubią inne narody, komunikat z badań CBOS nr BS/1/2003, styczeń, http://www.cbos.com.pl
 19. Supińska, J., Firlit-Fesnak, G., Łotocki, Ł. et al. (2003) Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami. Projekt Xenophob ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej. Seria Raporty Migracyjne, nr. 2 Raporty i Analizy Instytutu Polityki Społecznej. Warszawa.
 20. Szomburg, J., Von Weizsäcker, J. (2006) Sąsiedzi witajcie. Gazeta Wyborcza, s. 33,13 października.
 21. Wicze (2006) Ukraińska emigracja: pryczyny j naslidky, 15 http://www.viche.
 22. Wtoraja wotna opolaczenija, Lwowskaja gazeta, http://lvov.rod-info.ru/default.asp?trlD=304&artlD=68109
 23. W Polszu w 2008 godu na zarobotki mogut priechat' do 100 tys. ukraincew, 24 kwietnia 2008, www.e-finance.com.ua
 24. http://ua.korrespondent.net/ukraine/365726, 4 lutego 2008.
 25. Agencja informacyjna, Liga BíznesÍnform, Ukraińcy snowa potianulis za granicu w poiskach luczszych zarobotkow, 9 kwietnia 2008, www.liga.net, http://www.ukrstat.gov.ua
 26. Zahídna ínformacíja korporacíâ http://ua.korrespondent.net/ukraine/365726, 4 lutego 2008.^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu