BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Kreowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
The Creation of Intellectual Capital
Źródło
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 2, s. 103-115, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Intellectual capital management, Intangible asset
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem referatu jest zaprezentowanie rozważań omawiających czynniki i procesy, które w głównej mierze rzutują na kreowanie potencjału kapitału intelektualnego. Szczególną uwagę poświęcono na kompleksowe podejście do budowania kapitału intelektualnego, identyfikując poszczególne jego komponenty oraz omawiając zachodzące pomiędzy nimi relacje i wzajemne oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

In this article the author describes the literature study conducted in order to identify the most important factors and processes that are involved in the creation of intellectual capital. Special attention was paid to a complex approach for the construction of intellectual capital, identifying its individual components and explaining the interactions among them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki, M. (2001) Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome.
 2. Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001) Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 3. Dobija, D. (2003) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 4. Edvinsson, L, Walone, M. (2001) Kapitał intelektualny. Warszawa: WN PWN.
 5. Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 6. Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002) Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Gdańsk: Wydawnictwo ODiDK.
 7. Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska M. (2006) Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna: Kraków.
 8. Kieżun, W. (1997) Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkota Główna Handlowa.
 9. Kisielnicki, J. (2008) Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 10. Kotarba, W. (red.) (2006) Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny. Warszawa: PWE.
 11. Koźmiński, A.K. (2004) Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: WN PWN.
 12. Koźmiński, A.K., Jemieniak, D. (2008) Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 13. Kwiatkowski, S. (2000) Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: WN PWN.
 14. Mroziewski, M. (2008) Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa: Difin.
 15. Penc, J. (2008) Tworzenie organizacji opartej na wiedzy. W: Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji. Łódź: Politechnika Łódzka.
 16. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002) Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Rokita, J. (2003) Organizacja ucząca się. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 18. Skrzypek, E. (2009) Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce. W: Skrzypek, E., Sokół, A. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 19. Sopińska A. (2007) Ograniczenia w pomiarze kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W: Czerwińska, M. (red.) Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 20. Szałkowski, A. (red.) (2005) Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 21. Urbanek, G. (2007) Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Wachowiak, P. (red.) (2005) Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 23. Walczak, W. (2008) Zarządzanie wiedzą determinantą rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej. W: Sadowska-Kowalska, E. (red.) Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu. Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu