BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Economic Reasons of Creation Municipal Debt in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 70, s. 9-24, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dług publiczny, Zadłużenie, Wyniki badań
Local government, Public debt, Indebtedness, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest diagnoza przesłanek zaciągania długu samorządowego w Polsce. W części pierwszej przedstawiono przegląd przesłanek wskazujących na zasadność korzystania z przychodów zwrotnych w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnym rozdziale wskazano cel i przyjętą metodę badawczą. W ostatnim rozdziale omówiono uzyskane wyniki badania empirycznego. (fragment tekstu)

In the article the author describes why municipalities sometimes should run up public debt. After a short theoretical literature review, results of empirical research are presented. Polish municipal debt is first of all connected with own municipal investment and willingness to acquire European funds. Some municipalities run up public debt to finance current spending. The matter is becoming to look alarming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad J., Decentralizing borrowing powers, [w:] Decentralization Briefing Notes, World Bank Institute, Washington DC 1999.
 2. Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Część I. Zagadnienia teoretyczne, "Finanse Komunalne" 2008, nr 3, s. 5-15.
 3. Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Przypadek brazylijskich stanów, "Finanse Komunalne" 2008, nr 4, s. 69-79.
 4. Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe polskich jednostek samorządu terytorialnego w świetle badań ankietowych, [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008, s. 11-20.
 5. Babczuk A., Procedury przetargowe w zarządzaniu długiem publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Barro R., On the determination of the public debt, "Journal of Political Economy" 1979, Vol. 87, No. 5, s. 940-971.
 7. Cai H., Treisman D., State corroding federalism, "Journal of Public Economics" 2004, Vol. 88, No. 3-4, s. 819-843.
 8. Dafflon B., The theory of subnational balanced budget and debt control, [w:] Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, red. B. Dafflon, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2002.
 9. Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 10. Donahue J., Tiebout? Or not Tiebout? The market metaphor and America's devolution debate, "Journal of Economic Perspectives" 1997, Vol. 11, No. 4, s. 73-81.
 11. King D., Fiscal Tiers: The Economics of Multi-level Government, George & Unwin, London 1984.
 12. Kopańska A., Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001 [praca doktorska].
 13. Mikcsell J., Subnational Government Bankruptcy, Default, and Fiscal Crisis in the United States, Andrew Young School of Public Studies, Georgia State University, Atlanta 2002.
 14. Musgrave R., Musgrave P., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Company, New York 1989.
 15. Oates W., Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 16. "Rating & Rynek" 2008, nr 22.
 17. Schwarcz S., Global decentralization and the subnational debt problem, "Duke Law Journal" 2000, Vol. 51, No. 4, s. 1179-1250.
 18. Swianiewicz R, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1996.
 19. Swianiewicz P., The theory of local borrowing and the West-European experience, [w:] Local Government Borrowing: Risk and Rewards. A Report on Central and Eastern Europe, red. P. Swianiewicz, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest 2004.
 20. Uzasadnienie projektu ustawy o finansach publicznych, Sejm RP, Druk nr 1181, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu