BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzechowska-Wacławska Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Tożsamość narodowa w perspektywie europejskiej
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 13, s. 165-175, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość, Tożsamość międzynarodowa UE, Cywilizacja europejska
Identity, International identity of the EU, European civilization
Abstrakt
Przedmiotem niniejszych rozważań są kwestie związane z tożsamością europejską, czyli pewnym poczuciem „bycia Europejczykiem”, przynależenia do europejskiego kręgu kulturowego, wyrażanego przez wspólne dziedzictwo kulturowe oparte na greckim i rzymskim antyku, tradycjach chrześcijańskich, a także wartościach związanych z demokracją, wolnością, oraz poszanowaniem praw człowieka. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Liquid Life, Wydawnictwo Polity Press, Cambridge 2005.
 2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 3. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Castells M., "Globalization, Identity, and the Basque Question" [w:] Basque Politics and Nationalism on the Eve of the Milennium, red. W.A. Douglass i in. University of Nevada, Reno 1999.
 5. Delanty G., Rumford Ch., Rethinking Europe. Social Theory and the Implications of Europeanization, Routledge, London/New York 2005.
 6. Díez Medrano J., Gutierrez P., Nested Identities: national and European identity in Spain, "Ethnic and Racial Studies" 2001, vol. 24, no 5.
 7. Duda R., Sąsiedzi. Tożsamość narodowa w wielokulturowej Europie [w:] Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, red. L. Zieliński, M. Chamot, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 8. Mathews G., Supermarket kultury. Globalna kultura -jednostkowa tożsamość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.
 9. Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy, Katolicka Agencja Informacyjna, http://ekai.pl, wersja elektroniczna.
 10. Muñoz Varela A., Redefining Euskadi as an Autonomous Community and Participation in the Construction of Europe [w:] Basque Politics and Nationalism on the Eve of the Milennium, red. W.A. Douglass i in., University of Nevada, Reno 1999.
 11. Niedźwiedzki D., Globalizacja i integracja europejska a rewitalizacja etniczności [w:] Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości zbiorowej, red. J. Mikułowski Pomorski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 12. Parker W. H., Europe: How Far? "The Geographical Journal" 1960, vol. 126, no 3.
 13. Pagden A., Europe: Conceptualizing a continent [w:] The idea of Europe: from Antiquity to the European Union, red. A. Pagden, Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press, Washington / Cambridge 2002.
 14. Pałka R., Globalizacja i integracja regionalna a rola państwa, "Innowacje" 2003, nr 18, wersja elektroniczna.
 15. Pérez-Agote A., The Future of Basque Identity [w:] Basque Politics and Nationalism on the Eve of the Milennium, red. W.A. Douglass i in., University of Nevada, Reno 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu