BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów dużych przedsiębiorstw : wyniki badań ankietowych
Environmental Protection Costs and Large Enterprises' Cost Accounting Systems : Survey Results
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 4/1, s. 157-173, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Duże przedsiębiorstwa, Koszty ochrony środowiska, Rachunek kosztów, Badania ankietowe, Wyniki badań
Large enterprises, Environmental protection costs, Cost accounting, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w dużych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego należących do sekcji D (Działalność produkcyjna), E (Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) oraz F (Budownictwo) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Celem projektu było ustalenie: roli rachunku kosztów jako sytemu pomiaru ekonomicznego i źródła informacji na temat kosztów ochrony środowiska oraz stosowanych obecnie rozwiązań ewidencyjnych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw przemysłowych, umożliwiających pozyskiwanie danych na temat wielkości i struktury ponoszonych kosztów przez te jednostki w wyniku korzystania ze środowiska i oddziaływania na nie. (skrócony abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of empirical research conducted in Polish large firms from the Pomeranian province. Research companies belong to the following sections according to Polish Classification Business Activity: Production Activity (section D), Supplying Electrical Energy, Gas and Water (section E), Building Industry (section F). The aim of this survey was to determine: the role of cost accounting as the system of economic measurement, and as the source of information on environmental protection costs and ways of classifying environmental protection costs in Polish enterprises' cost accounting, witch enable companies to get accurate information about their impact on the natural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys G. (2003), Ewolucja pojęcia kosztów środowiskowych, Materiały na konferencję: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 2. Famielec J., Broniewicz E. (2006), Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości, Białystok-Kraków, tryb dostępu: http://www.parp.gov.pl/files/74/108/1255.doc.
 3. Famielec J. Stępień M. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Kryk B. (2001), Rachunek kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie finansami. Cele - Organizacja - Narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, t.l.
 5. Majchrzak I. (2002), Koszty ochrony środowiska w rachunku kosztów, Materiały na konferencję: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 6. Stępień M. (2003), Koszty ochrony środowiska - studium pojęciowe, Materiały na konferencję: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza.
 7. Szadziewska A. (2006), Koszty środowiskowe i ich ujęcie w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Rachunkowość wybrane aspekty nr 4, Sopot.
 8. Szadziewska A. (2007a), Podejmowanie działań proekologicznych a koszty środowiska w dużych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego-wyniki badań ankietowych, Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27 "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Szadziewska A. (2007b), Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną, gaz i wodę -wyniki badań empirycznych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4, Sopot.
 10. Szadziewska A. (2008), Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 493/2008, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu