BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukiełojć-Bieńkuńska Anna (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa), Verger Daniel (INSEE), Merceron Sebastian (INSEE), Fall Madior (INSEE)
Tytuł
Ubóstwo i wykluczenie społeczne : koncepcja pomiaru
Poverty and Social Exclusion : Masurement Concept
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2010, nr 12, s. 22-36, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Ubóstwo, Warunki życia ludności, Metodologia badań statystycznych
Social exclusion, Poverty, People's living conditions, Methodology of statistical surveys
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zjawiska i procesy społeczne są trudne do określenia ze względu na ich złożoność. Autorzy proponują kompleksowe podejście do pomiaru i analizy ubóstwa i wykluczenia społecznego, jak również diagnozę tych zjawisk. Założono, że badanie ma umożliwić pogłębioną analizę zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego w powiązaniu z kapitałem społecznym. Do zbudowania i obliczenia, przedstawionych w artykule, propozycji wskaźników ubóstwa wielowymiarowego, izolacji społecznej oraz wykluczenia społecznego zostały wykorzystane badania pilotażowe spójności społecznej przeprowadzone w 2008 r. we współpracy z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy. Wzięło w nim udział ponad 800 gospodarstw domowych z woj. kujawsko-pomorskiego. Największą uwagę zwrócono na omówienie syntetycznego wskaźnika złych warunków życia.

Social phenomena and processes are difficult to define due to their complexity. The Authors propose a comprehensive approach to measure and analyze poverty and social exclusion as well as simple and complex diagnosis of that phenomena. Results of the social coherence pilot survey conducted by Polish CSO (GUS) were a base to construct and calculate multidimensional poverty, social isolation and exclusion. The greatest attention was given to discuss the synthetic index of bad life conditions. To construct the index of the social exclusion an assumption was made that social bonds "secure" in crisis situations, and their lack increases risk of the poverty and exclusion. The social exclusion was defined as a household situation which is affected by at least one of three poverty forms and at the same time is social isolated. A household was recognized as socially isolated if its members do not maintain appropriately frequent relations with the (surrounding them) outer environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Fall, D. Verger, A. Szukiełojć-Bieńkuńska (2000), Analyse Multidimensionnelle de la Pauverte en France et en Pologne, w Comparasion des Conditions de Vie en France et en Pologne, L'Office Central de Statistique,Varsovie.
  2. J. Stiglitz, A. Sen, J. P. Fitoussi (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu