BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Ewa (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego
Privatization Process of a Tourist Enterprise - the Case of Orbis PLC in the Context of Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania, 2007, nr 1(10), s. 111-136, rys., tab., załącznik, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Prywatyzacja, Restrukturyzacja, Komercjalizacja, Rynek kapitałowy
Tourist enterprises, Privatisation, Restructuring, Commercialization, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Orbis SA
Abstrakt
Głównym celem artykułu było przedstawienie procesu modernizacji przedsiębiorstwa turystycznego, na przykładzie przekształceń własnościowych Orbis S.A. Firma ta reprezentuje przemysł turystyczny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalną uwagę poświęcono analizie korzyści i strat płynącą z uczestnictwa na rynku giełdowym. Dokładne zrozumienie zasad rynku kapitałowego jest warunkiem koniecznym do sprawnego egzystowania przedsiębiorstwa turystycznego na "wspólnym rynku" UE. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to present a tourist enterprise on the road to modernization. Proprietary transformation of the Orbis pic. was also shown here. This firm is the only one to represent the tourist branch on the Warsaw Stock Exchange. Special attention was given to the wastage benefit analysis resulting from the presence on the stock market. A thorough understanding of the uprising stock market rules is necessary for a successful functioning of a tourist enterprise on the EU's Common Market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. 2002. Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13758-4.
 2. Bałtowski M. 2002. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13624-3.
 3. Bandarzewski K. 2003. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7333-235-9.
 4. Borowiecki R. (red.) 1992. Prywatyzacja przedsiębiorstw: formy, sposoby realizacji, doświadczenia. Praca zbiorowa. Warszawa - Kraków: TNOiK.
 5. Chróścicki A. 2001. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-7284-250-7.
 6. Grochala-Włodal E. 2004. Umiarkowany optymizm hotelarzy. "Gazeta Prawna" 36/2004 z 20 lutego 2004 roku.
 7. Kamela-Sowińska A., Mirecki A.B. 1995. Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 83-85731-69-5.
 8. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A. 1992. Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego. ISBN
 9. Finansowanie [1999] Infrastruktury Sportowej i Turystycznej - Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych: materiały konferencyjne Kraków 16-17 kwietnia 1999 r. Kraków: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej: Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
 10. Minkiewicz B., Szapiro T. 2001. Biogramy edukacyjne. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 11. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.). 2003. System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14065-8.
 12. Ross S.A., Westerfield R.W., Bradford D.J. 1999. Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-87916-45-5.
 13. Socha J. 2003. Rynek papierów wartościowych w Polsce. Warszawa: OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu: OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego. ISBN 83-87967-65-3 (CEiRB); ISBN 83-87970-07-7.
 14. Wawrzyniak B. 2000. Odnawianie przedsiębiorstwa: na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-63-0.
 15. Woj tuch M. 2003. Ibis w sieci ORBISU. "Gazeta Prawna" 125/2003 z 30 czerwca 2003 roku.
 16. Strony internetowe
 17. www.fitchresearch.com między innymi:
 18. 2000-09-28 Cera umieszcza spółkę Orbis S.A. na "liście obserwacyjnej"
 19. 2001-01-31 Cera utrzymuje rating "a+" dla Orbis S.A.
 20. 2001-05-30 Cera utrzymuje rating "a+" dla Orbis S.A.
 21. 2002-08-08 Fitch nadał rating dla ORBIS S.A.
 22. 2003-09-09 Fitch obniżył krajowy rating Orbis S.A. do ,,BBB+(pol)") http:// www.gielda.onet.pl
 23. http://www.gpw.com.pl
 24. http:// www.londonstockexchange.com
 25. ttp:// www.msp.gov.pl
 26. http:// www.orbis.pl
 27. Rozporządzenie [1988] Rady Ministrów W sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego z 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 163, poz. 1162).
 28. Rozporządzenie [2001] Rady Ministrów W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 16 października 2001 roku (Dz. U. nr 139, poz. 1569).
 29. Ustawa [1981] o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 1981 roku, (Dz. U. z 1991 rok r 18, poz.80 z późn. zm.).
 30. Utawa [1988] O działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 roku (Dz. U. z 1998 roku nr 41, poz 324 z późn. zm.).
 31. Ustawa [1990]. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 roku (Dz. U. nr 51, poz. 298 z późn. zm.).
 32. Ustawa [1991] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych Tl marca 1991 roku (Dz.U. z 1991 nr 35, poz.155 z późn. zm.).
 33. Ustawa[1996] o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 30 sierpnia 1996 roku(Dz. U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.).
 34. Ustawa[1997] Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.
 35. Ustawa[1999] Prawo o działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 roku (Dz. U. z 1999 r. nr101, poz. 1178 z późn. zm.). Ustawa [2000] Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku nr 94,poz. 1037 z późń. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu