BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzykawski Rafał (Akademia Rolnicza w Krakowie, absolwent; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, student)
Tytuł
Technologie informacyjne i kapitał intelektualny jako filary efektywnej budowy przewagi konkurencyjnej
Information Technologies and Intellectual Capital as Pillars in Building Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania, 2007, nr 1(10), s. 179-187, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Kapitał intelektualny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Information Technology (IT), Intellectual capital, Enterprise competitiveness, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbadania wpływu wykorzystania technologii informacyjnych i kapitału intelektualnego na konkurencyjność. Postawiono tezę, że w oparciu o same IT nie jest się w stanie efektywnie zbudować przewagi konkurencyjnej. Starano się wykazać komplementarność technologii informacyjnych z kapitałem intelektualnym. (abstrakt oryginalny)

This work shows an attempt to research an influence that Information Technologies and Intellectual Capital together have on competitiveness. The main thesis is that IT is not as strong in building competitive advantages, as when used together with IC. In this article attempts have been made to show complementarities of Information Technologies and Intellectual Capital. Carrying on this issue the author shows some indexes the most competitive countries and was looking for correlation between them and expenditure on the IT. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. 2004. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań. Warszawa - Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-97-X.
 2. Brynjolfsson E., H i 11 L.M. 1996. Paradox lost? Firm-level evidence on the returns to information systems spending. "Managment Science". No 17.
 3. Carr N. 2003. IT doesn't Matter. "Harvard Business Review", no 5/2003.
 4. Car r N. 2004. Does IT Matter? Boston: Harvard Business School Press.
 5. Dobija M. 2006. Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital. "Social Science Research Network" [online]. Dostępne w Internecie: ssrn.com.
 6. [The] Global Competitiveness Report 2006-2007. 2007. [online]. Dostępne w Internecie: http://www.weforum.org/pdf7Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_ran-kings.pdf.
 7. Kasprzak T. (red.). 2006. W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa: analiza sektora rozwoju ICT w Polsce. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-653-7.
 8. Kwiatkowska L. 2004. Wpływ Internetu na przekształcenie przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw". Nr 7.
 9. Nonaka L, Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-8689-099-1.
 10. Soete L., Wee 1 B. 2005. The Economics of the Digital Society. Chelteham (UK): Edward Elgar.
 11. Sokołowska A. 2005. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 83-917004-9-6.
 12. Sokołowska A. 2006. Efektywność intelektualna produktem świadomego kreowania przestrzeni intelektualnej w przedsiębiorstwie [online]. "E-mentor". Nr 2/2006. Dostępne w Internecie: e--mentor.edu.pl.
 13. Szyszka G., Śliwczyński B. (red.). 2004. Elektroniczna gospodarka w Polsce: raport 2003. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. ISBN 83-8734-466-4.
 14. Tansey S.D. 2003. Business, Information Technology and Society. London - New York: Routledge. ISBN 0-415-19213-7.
 15. Zacher L.W. (red.) 1997. Problemy społeczeństwa informacyjnego: elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 83-86846-12-7.
 16. Zienkowski L. (red.). 2003. Wiedza a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 83-7383-05209.
 17. http://e-mentor.edu.pl
 18. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 19. http://internetworldstats.com
 20. http://isc.org
 21. http://neur.am.put.poznan.p1/is/6.html
 22. http://ssrn.com
 23. http://stat.gov.pl
 24. http ://worldbank.org
 25. http://zakon.org
 26. http://cia.gov/library/publications/the-world-factbook
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu