BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Wojciech (Chancellery of the Prime Minister of Poland)
Tytuł
Directions of Change in the Civil Service Human Resource Management System
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 6, s. 33-46, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Civil service, Public administration, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dylematów dotyczących kierunku zmian w systemach ZZL w administracji publicznej. W tym celu poddano analizie uwarunkowania i specyfikę administracji publicznej, a także trendy międzynarodowe w zakresie ewolucji systemu służby cywilnej. Artykuł ma także na celu przedstawienie ostatnich dokonań we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi ZZL w polskiej służbie cywilnej oraz wdrażeniu strategicznego wymiaru myślenia o zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is a presentation of dilemmas related to directions of change in HRM systems in public administration. It analyses the conditions and specifics of public administration, including international trends in the evolution of the civil service system. The paper also presents the most recent achievements in the implementation of modern HRM tools in the Polish civil service as well as the strategic dimension of thinking about the management of human resources in the civil service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Demmke C. (2005), Are Civil Servants Different because They Are Civil Servants? EIPA, Luxembourg.
 2. Długosz D. (2005), "Kadry w Administracji Publicznej" [Public administration staff], in J. Hausner, Editor, Administracja Publiczna [Public administration], PWN Publishers, Warsaw.
 3. Eyraud F. (2005), Notes on Pay in the Civil Service in Industrialized Countries, International Labor Organization.
 4. Houston D.J. (2000), "Public Service Motivation: A Multivariate Test", Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 10, No. 4, pp. 713-728.
 5. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji [Public management in the theory and practice of Polish organization], Placet Publishers, Warsaw.
 6. Milkovih G.T. and Newman J.M. (2008), Compensation, Ninth Edition, McGraw-Hill, International Edition.
 7. Mróz M. (2000), Służba cywilna w państwach Unii Europejskiej (system awansowy i pozycyjny w badaniach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej) [The civil service in the countries of the European Union: The "advance" and "position" systems in studies by the European Institute for Public Administration], Office of Studies and Expert Reports, Chancellery of the Sejm, Warsaw.
 8. Perry J.L. and Wise L.R. (1990), "The Motivational Bases of Public Service," Public Administration Review, May-June.
 9. Schick A. (1998), "Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand Reforms," The World Bank Research Observer, World Bank.
 10. Rostkowski T. and Zieliński W., Editors (2008), Wartościowanie Pracy w Służbie Cywilnej [Work valuation in the Civil Service], Wolters Kluwer Publishing House, Cracow.
 11. Zieliński W. (2007), "Misja administracji publicznej a motywy inicjowania zmian" [The mission of public administration and motives for initiating change], Przegląd Organizacji [Organization Review], No. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu