BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój gospodarczy i konkurencyjność jako podstawa segmentacji i profilowania krajów Unii Europejskiej
Economic Development and Competitiveness as the Basis for the European Union Member Countries Segmentation and Profiling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 97-106, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność rynkowa, Rozwój gospodarczy, Segmentacja rynku
International competitiveness, Market competitiveness, Economic development, Market segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest dynamiczna segmentacja krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom i dynamikę rozwoju gospodarczego w latach 2005-2008, jak również określenie profili wyodrębnionych segmentów z wykorzystaniem wybranych czynników konkurencyjności międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

Dynamic segmentation of the European Union countries with regard to the level and dynamics of economic development in the period of 2005-2008, as well as defining the profiles of distinguished segments by means of selected factors of international competitiveness have become the objective of the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbarski L., Rutkowski [., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
  2. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
  3. Kotler P. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  4. Mc Donald M, Dunbar [., Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  5. Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
  6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
  7. Sobczak E., Segmentacja makroekonomiczna rynków zagranicznych na przykładzie krajów Unii Europejskiej i krajów kandydackich, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 11, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1022, AE, Wrocław 2004.
  8. Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
  9. Thomas M.J. (red.), Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu