BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzka Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Pomiar wpływu kapitału ludzkiego na poziom rozwoju gospodarczego polskich regionów
Measurement of the Human Capital Influence on the Level of Economic Development of Polish Regions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 107-118, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Kapitał ludzki, Województwo, Estymacja, Modelowanie miękkie
Economic development of regions, Human capital, Voivodship, Estimation, Soft modelling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowanie zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru wpływu kapitału ludzkiego na poziom rozwoju gospodarczego polskich regionów. W ramach artykułu zbudowany został model miękki na podstawie danych przekrojowych dla polskich województw z roku 2006. Głównym wnioskiem wypływającym z przeprowadzonej analizy jest to, że kapitał ludzki miał w roku 2006 dodatni, istotny statystycznie wpływ na poziom rozwoju gospodarczego. W artykule dokonano również uporządkowania regionów pod względem zasobów kapitału ludzkiego oraz poziomu rozwoju gospodarczego województw w 2006 r. (abstrakt oryginalny)

The article presents the usage of soft modelling to measure the human capital influence on the level of economic development in Polish regions. Soft modelling enables to research relationship between unobserved variables. The main conclusion of the article is that human capital has positive and statistically significant influence on the economic development of Polish regions. The article also shows the order of regions in terms of the stock of human capital and the level of economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De la Fuente A., Domenech R., Human capital in growth regression: How much difference does data quality make?, UFAE and 1AE Working Papers 537.02, 2002.
 2. Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 3. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 r., GUS, Warszawa 2008.
 4. Lucas R.E.J., On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics" 1988 22 (1).
 5. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A contribution to the empirics of economic growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992 107 (21).
 6. Mierzyńska D., Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
 7. Perło D., Modelowanie miękkie zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, referat na konferencję: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Gdańsk 2009.
 8. Perło D., Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 9. Rocki M., Miękkie wskaźniki stanu gospodarki, referat na konferencję: Ogólnopolska konferencja naukowa Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń IRG SGH, Warszawa 2007.
 10. Rogowski J., Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990.
 11. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r., GUS, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu