BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrucha Jacek
Tytuł
Behawioralne założenia nowego instytucjonalizmu
Behavioral Assumptions of the New Institutional Economics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 75-92
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Instytucjonalizm, Informacja, Ekonomia instytucjonalna, Niepewność, Racjonalność
Economic theory, Institutional economics, Information, Institutional economics, Uncertainty, Rationality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wewnętrzne zróżnicowanie nowego instytucjonalizmu utrudnia precyzyjne omówienie jego założeń. Niezależnie od występujących różnic w poszczególnych podejściach badawczych zaliczanych do nowego instytucjonalizmu, można wyodrębnić następujące podstawowe założenia czynione zazwyczaj (explicite lub implicite) przez nowych instytucjonalistów: oportunizm, ograniczona wiedza, ograniczona racjonalność i niepewność strategiczna. (fragm. tekstu)

The paper reviews behavioral assumptions of the New Institutional Economics. Opportunism, limited cognitive competence, and bounded rationality are under consideration. The incomplete information and limited mental capacity determine the cost of transacting which underlies the formation of the institutions. The institutions are formed to reduce an uncertainty in the human action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Axelrod R.: Die Evolution der Kooperation. Oldenbourg, München 2000.
 2. Blaug M.: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 334.
 3. Brennan G.: Ekonomia. [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 208.
 4. Chmielewski P.: Homo sociologicus - model a rzeczywistość. "Studia Socjologiczne" 1998, nr 3, s. 79.
 5. Chmielewski P.: Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Warszawa 1996, s. 28.
 6. Coase R.: Nowa ekonomia instytucjonalna. "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 3, s. 103.
 7. Coleman J.: Social Capital in the Creation of Human Capital. [w:] Social Capital. A Multifaceted Perspective. P. Dasgupta, I. Serageldin. World Bank, Washington 2000.
 8. Drazen A.: Political Economy in Macroeconomics. Princeton University Press, Princeton 2002, s. 132 i n.
 9. Erlei M., Leschke M., Sauerland D.: Neue Institutionenökonomik. Schaffer Poeschel, Stuttgart 1999, s. 9.
 10. Forlicz S.: Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Frey B.: Oekonomie ist Sozialwissenschaft. Vahlen, München 1990, s. 8.
 12. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 181.
 13. Gaweł T., Klimczak M.: Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii. [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Uniwesytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 73-86.
 14. Godłów-Legiędź J.: Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Ekonomista" 2005, nr 2, s. 173-193.
 15. Hayek F.A.: Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Znak, Kraków 1998, s. 92.
 16. Hayek F.A.: Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Band 1: Regeln und Ordnung. Landsberg 1986 s. 29.
 17. Hockuba Z.: Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001. Sesja I, Zeszyt 2; Ład instytucjonalny w gospodarce. T. 1. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. UMK, Toruń 2005.
 18. Kamiński A., Kamiński B.: Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji. ISP PAN, Warszawa 2004, s. 18.
 19. Kasper W., Streit M.: Institutional Economics. Edward Edgar, Northampton 1999, s. 61.
 20. Lichtenstein P.: A New-Institutionalist Story about the Transformation of Former Socialist Economies. "Journal of Economic Issues" 1996, vol. 30, s. 243.
 21. Lissowska M.: Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. SGH, Warszawa 2004.
 22. Lissowska M.: Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. Warszawa 2004, s. 26.
 23. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H.: Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 57.
 24. Matysiak A.: Źródła kapitału społecznego. AE, Wrocław 1999; Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji. Red. A. Wojtyna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2005.
 25. North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 3.
 26. Putman R.: Demokracja w działaniu. Znak, Kraków 1995.
 27. Ratajczak M.: Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głównego nurtu. [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. UMK, Toruń 2005, s. 70.
 28. Richter R., Furubotn E.: Neue Institutionenökonomik. Mohr Siebeck, Tübingen 1999, s. 35.
 29. Richter R.: Institutionen ökonomisch analysiert. Mohr Siebeck, Tübingen 1994, s. 3.
 30. Rieck C.: Spieltheorie. Gabler, Wiesbaden 1993, s. 39.
 31. Vanberg V.: Rationale Wahlhandlung, Regelorientierung und Institutionen. [w:] Formelle und informelle Institutionen. Red. M. Held, H. Nutziger. Marburg 1998, s. 393.
 32. Wilkin J.:Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Scholar, Warszawa 2005.
 33. Williamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa 1998, s. 60.
 34. Williamson O.E.: The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. "Journal of Economic Literature" 2000, vol. 38, s. 595.
 35. Zagóra-Jonszta U.: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka. AE, Katowice 2006.
 36. Ząbkowicz A.: Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu