BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika
Tytuł
Klaster a konkurencyjność w aspekcie mikroekonomicznym i mezzoekonomicznym
The Cluster and Microeconomic and Macroeconomic Competitiveness
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 109-121
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność regionów, Klastry, Koncepcja klastrów
Enterprise competitiveness, Regions competitiveness, Business cluster, Cluster conception
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krótkie przedstawienie genezy koncepcji klastrów oraz ukazanie korzyści mikroekonomicznych i mezzoekonomicznych wynikających z ich istnienia. Celem artykułu nie jest próba klasyfikacji wszystkich możliwych korzyści z gron, gdyż z uwagi na ich wielopłaszczyznowość, ilość oraz ciągle prowadzone prace badawcze nie jest to jeszcze możliwe, lecz przedstawienie poglądów ekonomistów zajmujących się tą koncepcją i zaprezentowanie stworzonych przez nich klasyfikacji. (fragm. tekstu)

The role of localization as a factor of firm's competitiveness seems to be underestimated. Globalization process has diverted economists' attention from microeconomic determinants, especially from the geographical factors. The concept of clusters doubts this thesis and shows that localization is one of the main modern factor of the regions and firms competitiveness. The main aim of this article is to show different classifications of the potential advantages (benefits) of clusters which are presented in the economic literature. Special attention is paid to the concepts of A. Marshall, M. Porter, and Ch. Ketels and the classification used by OECD. The article also presents the theoretical origins of this economic concept. The enormity of the potential benefits, showed in the article, confirms the thesis of the special cluster competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T., Szultka S.: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110), Warszawa 2002, s. 2.
 2. Cluster and Cluster Policy. NUTEK, Stockholm 1998.
 3. Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches. OECD, Paris 2007, s. 25.
 4. Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches. OECD, 2007, s. 30-33.
 5. Cooke P.: Regional Knowledge Capabilities, Embeddedness of Firms and Industry Organization: Bioscience Megacentres and Economic Geography. "European Planning Studies" 2004 vol.12, s. 625-641.
 6. Dahmen E.: Development Blocks in Industrial Economics. "Scandinavian Economic History Review" 1988.
 7. Drejer I., Skov Kristensen F., Laursen K.: Studies of Luster as a Basis for Industrial and Technology in the Danish Economy. DRUID, b.m. 1997.
 8. Fridh A.: Institution, Technology and Growth - a Competence Block Approach. Kungl Tekniska Hogskolan, Stockholm 2000.
 9. Gorynia M., Janowska B.: Koncepcja klastrów - geneza, przyczyny, definicje, typy, atrybuty, funkcje. AE, Poznań 2007.
 10. Ketels Ch.: The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Futher Developments. Materiały przygotowane na konferencję w Duisburgu, w Niemczech, która odbyła się we wrześniu 2003 roku.
 11. Marshall A.: Zasady ekonomiki. M. Arct, Warszawa 1925.
 12. Martin R., Sunley P.: Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea. "Journal of Economic Geography" 2003, vol. 1, s. 5-35.
 13. Networks of Enterprises and Local Development. Competing and Co-operating in Local Productive Systems. OECD, Paris 1996.
 14. Padmore T., Gibson H.: Modeling Regional Innovation and Competitiveness. [w:] J. Mothe, G. Paquet: Local and Regional Systems of Innovation. Londyn 1998.
 15. Perroux F.: The Pole old Development's New Place in the General Theory of Economic Activity. [w:] B. Higgins, D. Savoie: Regional Economic Development: Essays in Honour of F. Rerroux. Allen & Unwin, Boston 1988.
 16. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 255-256.
 17. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 18. Porter M.: The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York 1999.
 19. Porter M.: The Role of Location in Competition. "Journal of the Economics of Business" 1994, vol. 1.
 20. Power D., Lundmark M.: Working through Knowledge Pools: Labour Market Dynamics, the Transference of Knowledge and Ideas, and Industrial Clusters. "Urban Studies" 2004, vol.41, s. 1025-1044.
 21. Romer P.: Endogenous Technological Change. "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98(5), s. 71-102.
 22. Saxenian A.: Regional Advantage: Culture and Competition in Sillicon Valley and Router 128. Harvard University Press, Cambridge 1994.
 23. Sforzi P.: The Quantitative Importance of Marshallian Industrial Districts in the Italian Economy. [w:] Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches. OECD, 2007, s. 30.
 24. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C.: The Cluster Initiative Greenbook, 2003.
 25. Storper M., Venables A.: Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy. "Journal of Economic Geography" 2004, vol. 4, Iss. 4, s. 351-370.
 26. Storper M.: The Regional World. Guldford Press, Nowy York 1997.
 27. Zalewski J.: Zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów w warunkach polskich. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu