BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zembura Wojciech
Tytuł
Polityka pieniężna w Polsce w okresie transformacji systemowej
Monetary Policy during the Systemic Transformation in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 123-140, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka pieniężna NBP, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia systemowe
Monetary policy, NBP monetary policy, Systemic transformations in the economy, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na ograniczone ramy artykułu, analiza polityki pieniężnej prowadzonej w Polsce w latach 1990-2005 z konieczności musi zostać zawężona do wybranych aspektów i najważniejszych zagadnień związanych z celami polityki pieniężnej i jej efektami. W części pierwszej artykułu zostały omówione cele polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, natomiast część druga poświęcona została skuteczności polityki pieniężnej w warunkach transformacji systemowej. (fragm. tekstu)

The contemporary state functioning on the basis of market mechanism owns many factors and mechanisms which interact the economic process. The money plays the particular role in this process. Monetary policy is this field of macroeconomic policy which deals with money control. From the beginning of transformation period monetary policy played a very important role because Poland faced hyperinflation. Also the systemic transformation from central-planned economy to marked economy needed the serious changes in the sphere of money circulation. The prospect of Poland's integration with the European Union and Economic and Monetary Union (EMU) also played a key role in this process and influenced obviously the direction of the institutional and economic changes. The transition process towards market economy forced political and institutional changes which facilitated money to play important roles both on the microeconomic and macroeconomic level. The main aim of this article is to present the subject of monetary policy in Poland in the systemic transformation period. For the sake of the limited capacity of this article the analysis of Polish monetary policy (1995-2005) has to be narrowed down only to some aspects and the most important issues. Therefore, the presentation and analysis will focuse only on the issues connected with the main aims of monetary policy and its results. In the first part the main goals of the National Bank of Poland will be presented and then the second part will focus on the effectiveness of the monetary policy during the systemic transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernanke B., Laubach T., Mishkin F., Posen A.: Inflation Targeting - Lessons from the International Experience. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1999, s. 10-12.
  2. Kokoszczyński R.: Współczesna polityka pieniężna w Polsce. PWE Warszawa 2004 s. 218 i n.
  3. Musielak-Linkowska M.: Cel inflacyjny w Polsce, założenia i realizacja. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 55.
  4. Polański Z.: Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90. Bieżące problemy i strategiczne wyzwania. Materiały i Studia, z. 72, NBP, Warszawa 1998, s. 10 i n.
  5. Raport o inflacji 2004. NBP, Warszawa 2004, s. 2-4.
  6. Sobol M.: Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 106.
  7. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 roku. NBP, Warszawa 1999.
  8. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 roku. RPP, Warszawa 2003, s. 3-5.
  9. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. RPP, Warszawa 2003.
  10. Wojtyna A.: Szkice o polityce pieniężnej. PWE, Warszawa 2004, s. 176-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu