BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika
Tytuł
Instrumenty polityki rolnej a decyzje produkcyjne rolników - wybrane aspekty
The Impact on Production of Different Agricultural Policy Instruments - Some Aspects
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 173-192
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Rolnictwo, Dotacje, Produkcja rolna
Agricultural policy, Agriculture, Subsidies, Agricultural production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wybrane definicje związane z instrumentami polityki rolnej i sposobami pomiaru poziomu wsparcia kierowanego do rolnictwa, które zostały wykorzystane w pracy. Przedstawiono podstawowe dane świadczące o skali wsparcia rolnictwa w krajach OECD. Scharakteryzowano potencjalne ekonomiczne skutki zastosowania różnych grup instrumentów polityki rolnej. (fragm. tekstu.)

In modern economies agriculture is being treated in privileged way what is expressed in a significant scope of regulation of that sector. The regulation often has protectionist nature while in other sectors dominates the principle of free trade and unhindered competition. The state intervention in the agriculture is accomplished by a wide range of instruments which generate direct and indirect effects on the production decisions of farmers. The agricultural policies in OECD countries evolve in direction characterized by using instruments which do not generate any effects on production or the minimal ones. Unfortunately, there are strong barriers generated by the separate interest groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 2007. OECD, Paris 2007 s. 11.
 2. Andersen K., Strutt A.: On Measuring the Environment Impact of Agriculture Trade Liberalization. [w:] Agriculture, Trade and Environment: Discovering and Measuring the Critical Linkages. Eds M. Bredahl, N. Ballenger, J. Dunmore, T. Roe. Westview Press, Boulder, Colorado 1996.
 3. Czternasty W., Czyżewski B.: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce - teoria, analiza i tendencje. AE, Poznań 2007.
 4. Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. AE, Poznań 2007, s. 16.
 5. Czyżewski B.: Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. AE, Poznań 2007, s. 57-98.
 6. Glossary of Statistical Terms. Http://stats.oecd.org (30.05.2008).
 7. Henisz-Matuszczak A.: Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. AE, Poznań 2007, s. 101.
 8. Klasyfikacja zaproponowana przez CE. Young, E.M. Burfisher, F. Nelson i L. Mitchel: Domestic Suport and the WTO: Comparison of Support Among OECD Countries. USDA Economic Research Service, Washington, DC 2002, s. 1-13.
 9. Lopez J.A.: Decoupling - a Conceptual Overview. OECD, Paris 2001, s. 20.
 10. Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 2004, s. 45.
 11. Mayrand K., Dionne S., Paquin M., Pageot-LeBel I.: The Economic and Environmental Impacts of Agricultural Subsidies: An Assessment of the 2002 US Farm Bill and Doha Round. Centre International Unisfera, Montreal 2003, s. 5.
 12. Pearce D.: Environmentally Harmful Subsidies: Barriers to Sustainable Development. OECD, Paris 2002, s. 9.
 13. Poczta A.: Rola WTO w kształtowaniu polityki rolnej krajów OECD. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. AE, Poznań 2007, s. 158-182.
 14. Portugal L.: Methodology for Measurement of Support and Use in Policy Evaluation. OECD, Paris 2002, s. 2.
 15. Portugal L.: OECD Work on Defining and Measuring Subsidies in Agriculture. OECD, Paris 2002, s. 3.
 16. Szumski S.: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 80-81.
 17. The Doha Mandate from the Doha Ministerial Declaration, November 2001. Http:// www.wto.org (28.05.2008).
 18. Woś A.: Niedoskonałość rynków i ekonomika organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii rolniczych. "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 3, s. 5.
 19. Woś A.: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2003, s. 39 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu