BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna
Tytuł
Reformy gospodarcze rządu A. Merkel - diagnoza stanu i próba oceny
Economic Reforms of Angela Merkel's Government - State Diagnosis and Evaluation Attempt
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 193-214, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Reformy gospodarcze, Sytuacja gospodarcza, Polityka gospodarcza, System podatkowy, Bezrobocie, Finanse publiczne
Economic reforms, Economic situation, Economic policy, Tax system, Unemployment, Public finance
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN)
Federal Republic of Germany (FRG)
Abstrakt
W artykule zostały omówione główne reformy gospodarcze zainicjowane i przeprowadzone przez rząd Wielkiej Koalicji w latach 2006-2007 oraz podjęta próba ich oceny. Rozważania koncentrują się wokół tezy mówiącej, że decyzje rządu Angeli Merkel są elementami polityki "stop and go", a więc brak w nich dostatecznej konsekwencji, aby zapewnić w RFN warunki dla trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenia przemian strukturalnych. Autorka wykorzystuje diagnostyczną i korelacyjną procedurę badawczą oraz metody statystyczne i metodę monograficzną. (fragm. tekstu)

The article presents the main economic reforms initiated and implemented by the government's Great Coalition in the years 2006-2007 and evaluation attempt as well. The research is concentrated on the thesis that Angela Merkel's government decisions are an element of "stop and go" policy. It means it is not consistent enough to ensure conditions of stable and sustainable development and acceleration of the structural changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2010. Mut zum Frieden und Mut zur Veränderung. Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder, Berlin, den 14. März 2003.
 2. Bach H.-U., Gartner H., Klinger S., Rothe T.H., Spitznagel E.: Der Aufschwung lässt nach. "IAB-Kurzberichte" 2008, nr 3, s. 8.
 3. Bauer T.: Ungerechte Gerechtigkeit. "Ifo Schnelldienst" 2007, 60. Jahrgang, nr 23, s. 16.
 4. Böttcher B., Deutsch K.: Deutschland im Zwischenhoch. Eine Reformagenda für die Große Koalition. Deutsche Bank Research, "Aktuelle Themen" 17 September 2007, 395.
 5. Czech-Rogosz J.: Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. Katowice 2005.
 6. Das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 36, s. 1706-1720.
 7. Geschäftsbericht der Bundesregierung 2002/2003. Deutschland bewegt sich. Berlin, August 2003, s. 10-11.
 8. Gesetz über die Weitergeltung der aktuelle Rentenwerte zum 1. Juli 2006. Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 27, s. 1304.
 9. Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz). Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 16, s. 554-575.
 10. Gesetz zur Einführung des Elterngeldes. Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 56, s. 2748-2758.
 11. Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung. Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 26, s. 984-987.
 12. GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG). Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2007, Teil I, nr 07, s. 378.
 13. Jahreswirtschaftsbericht 2004 der Bundesregierung. Berlin 2004, s. 10-11.
 14. Jahreswirtschaftsbericht. Reformieren, investieren, Zukunft gestalten- Politik für mehr Arbeit in Deutschland. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin 2006.
 15. Merkel A.: Lasen Sie uns mehr Freiheit wagen. Regierungserklärung am 30. November 2005 vom dem Deutschen Bundestag, Berlin 2005.
 16. Scharnagel B.: Reformpolitik in Deutschland - Die Sommerdiagnose. Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 2006, s. 11.
 17. Scharnagel B.: Reformpolitik in Deutschland - November/Dezember 2005. Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 2006, s. 13.
 18. Scharnagel B.: Rolle rückwärts in Berlin. Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 2007, s. 11.
 19. Scharnagel B.: Schwarz-rote Halbzeitbilanz: Reformtief im Konjunkturhoch. Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 2007, s. 9.
 20. Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. "Monatsbericht" 2008, nr 3, Bundesministerium schaft und Technologie, s. 52.
 21. Sozialbudget 2006. Tabellenauszug. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bonn 2007, Tabelle 1-1.
 22. Steueränderungsgesetz 2007. Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 35, s. 1652-1658.
 23. Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2006, Teil I, nr 50, s. 2326-2328.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu