BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir
Tytuł
Polityka regionalna w Szwecji - uwarunkowania, cele, strategie działania
The Swedish Regional Policy - Prerequisites, Goals and Operational Strategies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 215-242, rys., załącznik
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Redystrybucja dochodów
Regional policy, Regional development, Redistribution of income
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Artykuł przyjmuje za cel przybliżenie uwarunkowań szwedzkiej polityki regionalnej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Przedstawia istniejące zróżnicowanie regionalne i opisuje metody niwelowania tych nierówności. Ponadto wskazuje na kierunki i strategie działania, dzięki którym Szwecja zamierza pozostać w gronie światowych liderów innowacyjności i postępu społeczno-gospodarczego. Artykuł kończy krótka dyskusja na temat efektywności narzędzi stosowanych w ramach polityki regionalnej. (fragm. tekstu)

The proper regional policy of every high developed country is crucial for its further social and economic progress. The Swedish regional policy consists of two equally important parts: growth policy and redistribution policy. Both policies have been evolving for a few decades now continuously changing domination over each other. The article reviews a short history of this evolution and then focuses on nowadays regional differences and policies that occur in Sweden. It seems that today it is the growth policy that is predominating over the redistributional one. Government bills stress the need for innovativeness, inner specialization and utilization of the comparative advantages in the regions. If this kind of competition between regions is not introduced and promoted, Sweden may lose its high position of a leader in high-tech industry and its world famous policy of welfare. However, the redistribution policy is not neglected. It is still an important part of its regional policy and a kind of being unique in the times of globalization. Hopefully for Sweden, if the high growth is sustained for a long period, both welfare of citizens and development of economy may benefit from these policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A.: Rynek. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 165.
 2. Andersson R., Wilhelmsson M.: Högskolepolitikens effekter på regionernas patent och produktivitet. "Ekonomisk Debatt" 2004:1.
 3. Henrekson: Strategier för en framgångsrikare kommersialisering av svensk universitetsforskning. "Ekonomisk Debatt" 2002:2.
 4. Andersson R.: Regionalpolitiken bör reformeras. "Ekonomisk Debatt" 2005:1, s. 22-23.
 5. Andersson R.: The Efficiency of Swedish Regional Policy. "The Annals of Regional Science" 2005, 4, s. 812-813.
 6. Bager-Sjögren L., Norrman Ch.: Public Support to Innovative Ventures: Does It Have any Impact? Working Paper R2007:010, Swedish Institute for Growth Policy Studies, Östersund 2007, s. 21-23.
 7. Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2007. Statistiska Centralbyrån. Http://www.scb.se
 8. Chądzyński., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 32-34.
 9. Czech S.: Konkurencyjność Szwecji a proces reform gospodarczych. [w:] T. Bernat (red.): Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 10. Czech S.: Model Rehna-Meidnera a polityka gospodarcza Szwecji. [w:] Studia Ekonomiczne 48: Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2008.
 11. De regionalpolitiska företagsstöden - en studie av användning och effekter. NUTEK, Stockholm 2000; za: Regionalpolitiska kostnadspäverkande företagsstöd. NUTEK, Stockholm 2004, s. 20-22.
 12. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Regeringens proposition 2001/2002:4, Stockholm.
 13. Erixon L.: The " Third Way" Revisited - a Revaluation of the Swedish Model in the Light of Modern Economics. FIEF Working Paper Series 159, Uppsala 2000, s. 14-17.
 14. Faktablad: Budgetpropositionen för 2008: Regional tillväxtpolitik. Näringsdepartamentet, 20.09.2007. www.regeringen.se/sb/d/9467/a/88256 (26.05.2008).
 15. Företagsstödet: Vad kostar det egentligen? Finansdepartamentet, Ds 1995:14, Stockholm, s. 9-11.
 16. Foss O., Johansen S., Johansson M., Svensson B.: Regional Policy at Crossroad: Sweden and Norway on Different Paths? Conference Paper, ERSA Congress Dortmund 2002. Http://www.ersa.org, s. 10-15.
 17. Gullstrand J., Hammarlund C.: Högskolesatsning i glesbygd försvagar Sveriges tillväxt. Dagens Nyheter 27.04.2007.
 18. Http://www.morokulien-infocenter.com.
 19. Http://www.sabo.se/Om_SABO_Filer/6299_sabo_english.pdf (23.05.2008).
 20. Human Development Report 2007/2008. Http://hdrstats.undp.org (26.05.2008).
 21. Innovativa Sverige: En strategi för tillväxt genom förnyelse. SOU 2004:36, Stockholm, w szczególności s. 32-36.
 22. Jonung L.: The Political Economy of Monetary Unification: The Swedish Euro Referendum of 2003. "Cato Journal" Spring 2004, s. 126; http://www.val.se/val/emu2003
 23. Khakee A.: Demokratin i samhällsplaneringen. [w:] Erik Amnå (red): Medborgarnas erfarenheter. SOU 1999:113, Stockholm 1999, s. 199-201.
 24. Kort om migration 2007. Migrationsverket. Http://www.migrationsverket.se (12.05.2008).
 25. Lindström B.: Regionalpolitiken som tillväxtpolitik: Rétorik och substans i den regionala utvecklingspolitiken. Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, A2005:011, Östersund 2005, s. 15-20.
 26. Littonn S.: Med full sysselsättning som mål. Arbetsmarknadsdepartamentent 7.02.2007 Http://www.regeringen.se/sb/d/7610/a/76549 (13.05.2008).
 27. Local Government Financial Equalization in Sweden. Ministry of Finance and Swedish Association of Local Authorities and Regions, Stockholm 2005, s. 5-7.
 28. Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS. Http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/splash_regions.html (11.05.2008).
 29. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 116.
 30. Regionala tillväxt-programen 2006 - På våg mot ett fokuserat tillväxtarbete. NUTEK, Stockholm 2007, w szczególności rozdziały II, III i VII.
 31. Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande. Finansdepartamentet, Ds 1999:50, Stockholm, s. 117-118, 123-124.
 32. Wibe S.: Vad kostar regionalpolitiken? "Ekonomisk Debatt" 2002:4.
 33. Shatter i Sverige 2007 - Skattestatistisk årsbok. Skatteverket, Stockholm 2007, s. 73-73 i 78-80.
 34. Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadflnansieringen 1985-1999. Finansdepartamentet, Ds 2002:9, Stockholm, s. 65 i n.
 35. Statistiska Centralbyrán. Http://www.scb.se
 36. The Swedish Reform Programme for Growth and Jobs 2006-2008, 28.11. 2006 Http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp/SV_nrp_en.pdf, (13.05.2008), s. 44-58 i n.
 37. www.sabo.se
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu