BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tusińska Magdalena
Tytuł
Idea wolnego handlu a polityka wymiany z zagranicą krajów Unii Europejskiej
The Principles of Free-Trade and Foreign Trade Policies of the Members of the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 54, s. 263-276, tab.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia ekonomiczne w ujęciu historycznym oraz teorii i polityki gospodarczej
Słowa kluczowe
Wymiana handlowa, Strefy wolnego handlu, Wolność gospodarcza, Protekcjonizm handlowy
Trade exchange, Free trade area, Economic freedom, Protectionism in trade
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono znaczenie wolności gospodarczej, z akcentem na swobodę wymiany handlowej z zagranicą. Przedstawiono próbę określenia związków pomiędzy integracją a liberalizacją polityki handlowej oraz porównano poziom liberalizacji polityki wymiany krajów Unii Europejskiej w latach 1996-2008. Scharakteryzowano bariery będące elementem wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w obrocie z krajami trzecimi oraz utrudnienia, które dodatkowo pojawiają się w wymianie z poszczególnymi krajami UE.

This paper reviews benefits from free trade and reasons why some trade instruments are still in use. It also examines the level of freedom in European Union trade policy. European Union members are obliged to obey the same trade policy rules. The weighted average tariff rate is common and non-tariff barriers reflected in the EU policy include agricultural and manufacturing subsidies, import restrictions, non-transparent and restrictive regulations, and standards. However, some additional barriers may be found in the trade policies of the most of the EU countries, for example: weak enforcement of intellectual property rights, government procurement, supplementary biotechnology, sanitary and pharmaceuticals rules, corruption. It seems that although the EU trade liberalization and integration have been in progress for several years now, the economies of the member countries are not still the completely free trade economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albertin G.: Regionalism or multilateralism? A Political Economy Choice. "IMF Working Papers" 2008, 65.
 2. Bastiat F.: Selected Essays on Political Economy. The Foundation for Economic Education, Inc. Ed. G.B. de Huszar. Irvington-on-Hudson, NY 1995.
 3. Bhagwati J.: Wolny handel dziś. CeDeWu, Warszawa 2003, s. 9-11.
 4. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 138-143.
 5. Bossak J.W.: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa 2008, s. 36.
 6. Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2001, s. 54-66.
 7. Douglas A. I.: Infant-Industry Protection. The New Palgrave Dictionary of Economics. S.N. Durlauf and L.E. Blume, Palgrave Macmillan, 2008.
 8. Http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_i000281 (03.04.2008).
 9. Globalizacja - mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002, s. 66.
 10. Grącik M.: Polityka handlowa Unii Europejskiej - pogłębienie czy osłabienie integracji? [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? Red. K. Żukrowska. SGH, Warszawa 2007, s. 133-151.
 11. Http://www.Econlib.Org/LIBRARY/Bastiat/BasEss3.html
 12. http://www.mises.pl/65 (01.05.2008).
 13. http://www.heritage.org/research/features/index/index.cfm
 14. Http://www.heritage.org/research/features/index/topten.cfm (15.05.2008).
 15. http://www.mg.gov.pl/Clo/TaryfaCelna/
 16. Chilimoniuk E.: Główne tendencje zmian współczesnej polityki handlowej - stopień integracji przez handel. [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej. Red. K. Żukrowska. SGH, Warszawa 2007, s. 23-26.
 17. Krugman P.R., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 311-312.
 18. Machlup F.: Integracja gospodarcza. Narodziny i rozwój idei. PWN, Warszawa 1986, s. 372.
 19. Misala J.: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. SGH, Warszawa 2005, s. 62-95.
 20. Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 15-28.
 21. Orlikowski C.: Znoszenie barier technicznych w handlu na Jednolitym Rynku Europejskim. Ośrodek Badań i Dokumentacji Europejskiej, Uniwersytet Wrocławski. Http://www.konferencja.edu.pl/refB/pdf/pl/orlikowski-wroclaw.pdf (10.05.2008).
 22. Palmer T.G.: - fragment wykładu zamieszczony na stronie http://www.kapitalizm.republika.pi/global.html (05.05.2008).
 23. Pluciński E.M.: Ekonomia gospodarki otwartej. Wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w UE. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004, s. 420-421.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu