BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajkiewicz Barbara (Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland)
Tytuł
Remuneration in Practice
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 6, s. 73-84, rys., bibliogr. 21 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Zarządzanie, Wynagrodzenie za pracę
Remuneration, Management, Remuneration for work
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wiodących tendencji w kształtowaniu systemów wynagradzania z uwzględnieniem zmian wywołanych przez globalny kryzys finansowy. Na tle trendów światowych przedstawiono obraz wynagradzania w Polsce i zarys perspektyw jego rozwoju. Niektóre z omawianych rozwiązań funkcjonują z powodzeniem i są rozwijane już od kilku lat i w tych przypadkach powoływano się na oryginalne źródła. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the presentation of leading tendencies in the shaping of the remuneration system, taking into account changes caused by the global financial crisis. Against a backdrop of world trends, a picture is painted of remuneration in Poland as well as an outline of perspectives of its development. Some of the discussed solutions have been successfully functioning and been subject to development for years. In such cases reference is made to original sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami [Remuneration management], Wolters Kluwer Business Publishers, Cracow.
 2. Borkowska S. (2009a), "Human Resource Management and Innovation in the Business Organization", Human Resource Management, No. 2, pp. 9-29.
 3. Borkowska S. (2009), "Przyszłość wynagrodzeń" [The future of remuneration], a presentation for the 4th Remuneration Forum, Cracow.
 4. Czajka Z. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce [Managing remuneration in Poland], PWE Publishers, Warsaw.
 5. GUS (2010), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2010 r. [Structural changes in national economy entity groups in the first half of 2010].
 6. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_ gn_w_I_pol_2010.pdf
 7. Hansen F. (2010a), "Currents in Compensation and Benefits", Compensation & Benefits Review, May-June, Volume 42, No. 3, pp. 131-141.
 8. Hansen F. (2010b), "Currents in Compensation and Benefits", Compensation & Benefits Review, July-August, Volume 42, No. 4, pp. 203-214.
 9. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje [Management through involvement: Concepts, controversies, applications], PWE, Warsaw.
 10. Mercer's 2010 U.S. Executive Compensation and Performance survey, http://www.mercer.com/summary.htm?idContent=1375180
 11. The new report of the Hay Group-"Changing Face of Reward"-discloses the most important remuneration strategy trends (2010), an interview with Nick Boulterm, July 28, 2010, http://businesscoachingmag.pl/nowy-raport-z-badania-hay-group-chaing-face-of-reward-ujawnia-najwazniejsze-trendy-strategii-wynagrodzania
 12. Risher H. (2008), "Planning and Managing Tomorrow's Pay Programs: Demographic Shifts May Trigger Deep Changes in Traditional Pay Plans", Compensation & Benefits Review, July-August, Volume 40, No. 4, pp. 30-36.
 13. Sedlak K. (2010a), Jak zarządzać wynagrodzeniami w 2010 roku? [How to manage remuneration in 2010], www.wynagrodzenie.pl
 14. Sedlak K. (2010b), V Krakowskie Forum Wynagrodzeń [5th Remuneration Forum], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4, pp. 193-195.
 15. Urbaniak B. and Bohdziewicz P. (2009), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kreowanie nowoczesności" [Managing human resources: Creating modernity], Report, ILSS, Warsaw.
 16. Zingheim P.K. and Schuster J.R. (2000a), "Pay Innovators Right!" Innovative Leader, Volume 9, No. 10, October.
 17. Zingheim P.K. and Schuster J.R. (2000b), Pay People Right! Breakthrough Reward Strategies to Create Great Companies, Jossey-Bass, San Francisco.
 18. Zingheim P.K. and Schuster J.R. (2007), "What Are Key Pay Issues Right Now?" Compensation & Benefits Review, May-June, Volume 39, No. 3, pp. 51-55.
 19. Zingheim P.K., Schuster J.R., and Detrien M.D. (2009), "Compensation, Reward and Retention Practices in Fast-Growth Companies: Customer Satisfaction", WorldatWork Journal, Second Quarter, Volume 18, No. 2.
 20. 2010-2011 Culpepper Salary Budget & Planning Survey, http://www.culpepper.com
 21. www.wynagrodzenia.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu