BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzym-Wilkowski Waldemar A. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Interes publiczny w systemach planowania przestrzennego Polski i Ukrainy - próba porównania
Public Interest in Spatial Planning of Poland and Ukraine - an Attempt of Comparison
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 164-172, bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, System reprezentacji interesów społecznych
Spatial planning, Spatial development, Representation of social interests system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
W rywalizacji o przestrzeń interes publiczny zderza się z interesami podmiotów prywatnych. Występują też kolizje pomiędzy podmiotami publicznymi różnych szczebli. O możliwości realizacji konkretnych zadań publicznych rozstrzyga struktura prawna planowania przestrzennego. W Polsce zapewnienie realizacji zadań publicznych w przestrzeni jest dość trudne - wobec silnej pozycji podmiotów prywatnych. Łatwiej przy tym mogą być realizowane zamierzenia gminne niż przedsięwzięcia szczebla rządowego, wojewódzkiego, a zwłaszcza powiatowego. Natomiast w ukraińskim systemie planowania podmioty publiczne dominują nad prywatnymi. Ponadto elementy hierarchiczności planowania zapewniają pierwszeństwo interesom publicznym o randze ogólnopaństwowej i regionalnej. (abstrakt oryginalny)

In the competition for space the public interest collides with the interests of private entities. There are also conflicts between public entities at different levels. The accomplishment of specific public tasks depends on the legal structure of spatial planning. In Poland - because of private entities' strong position - it is quite difficult to accomplish public tasks. However, it is easier to accomplish aims at the commune level than to implement undertakings at the governmental, voivodeship and - especially - district levels. By contrast, in the Ukrainian planning system public entities predominate over the private ones. Moreover, some aspects of planning hierarchization ensure the priority of the public interests at governmental and regional levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, DzU nr 80, poz. 721.
  3. Zakon UkraÏni Pro osnovi mistobudovannja, VVR 1992 N 52, st. 683.
  4. Zakon UkraÏni Pro planovannja i zabudowy teritorij, VVR 2000 N 32, st. 250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu