BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Przełomy w teorii zarządzania
Źródło
Przegląd Organizacji, 2011, nr 3, s. 7-12, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Organizacja produkcji, Zarządzanie korporacyjne, Zarządzanie strategiczne, Nagroda Nobla z ekonomii
Management theories, Organisation of production, Corporate management, Strategic management, Nobel Prize in economic
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule jest przedstawiony syntetyczny przegląd podstawowej problematyki badawczej w teorii zarządzania, jak również zawarto omówienie niektórych jej współczesnych nurtów. Zaprezentowano również zestawienie wybitnych odkryć naukowych, które zostały uhonorowane Nagrodą im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii, a ukierunkowanych na problemy zarządzania. Wyróżnienia te stanowią bowiem potwierdzenie indywidualnych lub zespołowych dokonań twórczych, ocenionych jako przełomowe. (abstrakt oryginalny)

The author proposes to consider turning points in the management theory within the framework of the following issues: „advancements in science - scientific discoveries", without, however, conducting an in-depth critical analysis. This approach is justified by the fact that correctly conducted and comprehensive categorization is a complex research task, which would require many years of historical and comparative analyses. This paper presents a brief review of the basic issues related to the management theory and discusses several contemporary trends in the field. It also presents outstanding scientific discoveries, awarded the Nobel Prize for economics, focused on management issues. Such a distinction confirms individual or team creative work recognised to be of critical importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BREMOND J., SALORT M.-M., Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. CZEKAJ J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 3. CZERSKA M., SZPITTER A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 5. KOSTERA M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. KOŹMINSKI A.K., JEMIELNIAK D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. MARTYNIAK Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 8. MARTYNIAK Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 9. OBŁÓJ K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 10. PUGH D.S., HICKSON D.J., Writers on Organization, Penguin Books, London 1996.
 11. SHAW E.H., JONES D.G., A History of Schools of Marketing Thought, ..Marketing Theory" 2005, vol. 5, no. 3.
 12. STABRYŁA A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. STABRYŁA A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. WARD M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 15. http://pl.wikipedia.Org/wiki/Kategoria:Nobhsci__ekonomia
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu