BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marut Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Próba oceny efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013
An Attempt to Estimate the Efficacy in Implementing the Regional Oparational Programme for Lower Silesia Voivodeship for 2007-2013
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 216-225, tab., rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Finansowanie regionów, Rozwój regionalny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Regional Operational Programme (ROP), Regional financing, Regional development, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Głównym celem pracy jest zbadanie skuteczności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 na tle pozostałych polskich województw. RPO daje szansę polskim regionom na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że Dolny Śląsk jest jednym z najskuteczniej działających w ramach RPO województw, jednak nawet tu poziom absorpcji dostępnych środków jest niezadowalający. Najlepszym sposobem na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje program, oraz dostępnych w jego ramach funduszy będzie popularyzacja RPO WD wśród wszystkich szczebli administracyjnych województwa oraz organizacji i przedsiębiorstw działających na jego terenie. (abstrakt oryginalny)

The general aim of the paper is analyzing the efficacy in implementing the Regional Operational Programme for Lower Silesia Voivodeship for 2007-2013 by the Board of Lower Silesia in comparison with other Polish voivodeships. ROP gives Polish regions a chance of balanced economic and social development. The conducted research proved that Lower Silesia is one of the leaders in the implementation of ROP among all voivodships in Poland. However, the level of funds absorption is still not satisfactory. The best way to take the opportunity and make the most of EU funds is to popularize the Programme amid administrative tiers, organizations and companies of Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Markowska M., Innowacyjność regionów Polski na tle regionów UE (w świetle mierników European Innovation Scoreboard), [w:] Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów, red. S. Pangsy-Ka-nia, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego & Instytut Wiedzy i Innowacji, Gdańsk 2007.
  2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, informacja za czerwiec 2009 r., Warszawa, lipiec 2009.
  3. Załącznik do uchwały nr 3170 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(Uszczegółowienie RPO WD), 11.08.2009 r.
  4. http://www.dolnyslask.pl/default.aspx?docId= 12901 &newsId= 1384&templld=218.
  5. http://www.dolnyslask.pl/default.aspx?docId= 12964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu